Ziua votului A�ntr-o puE�cA?rie de femei

Potrivit AgenE�iei NaE�ionale a Penitenciarelor (ANP), A�n prezent A�n RomA?nia sunt aproximativA�30.000 de deE�inuE�i dintre care peste 25.000 au drept de vot. Dintre aceE�tia, 21.575 E�i-au exprimat intenE�ia de a vota duminicA?. 92 de secE�ii de votare au trimis urne mobile A�n cele 45 de penitenciare din E�arA?.

Targsor7

La ora 8.45, cele douA? urne mobile erau deja instalate A�n sala de spectacole a penitenciarului TA?rgE�or, iar A�n faE�a clA?dirii deE�inutele aE�teptau nerA?bdA?toare.

Targsor1

Multe deE�inute nu se lasA? fotografiate de fricA? sA? nu fie recunoscute de membrii familiei care nu E�tiu cA? sunt A�nchise.

Targsor2

Comisiile pentru urnele mobile sunt aE�ezate de o parte E�i de alta a sA?lii – A�n stA?nga sunt pentru deE�inutele care A�E�i executA? pedepsele A�n regim deschis E�i semi-deschis, A�n dreapta – pentru cele A�n regim A�nchis E�i de maximA? siguranE�A?.

Targsor3

AZn prezent, penitenciarul numA?rA? 693 deE�inute, dintre care 60 fA?rA? drept de vot. 480 au fA?cut cereri speciale pentru a vota, A�nsA? duminicA? patru au refuzat sA? punA? E�tampila pe buletinul de vot.

Targsor 4

Primul tur de scrutin la TA?rgE�or a durat A�n jur de cinci ore. Conducerea penitenciarului a dorit sA? A�mbunA?tA?E�eascA? timpul de vot E�i a pus buletinul fiecA?rei deE�inute A�n plicuri pe camere E�i a repartizat cA?te doi angajaE�i fiecA?rei comisii, care sA? ajute la identificarea persoanelor. AZn trei ore au votat 476 de persoane.

Targsor5

AZnainte de a deveni penitenciar de femei, aici a fost o A�nchisoare militara, iar A�n urmA? cu 150 de ani la TA?rgE�or s-a ridicat o mA?nA?stire, transformatA? apoi A�n comandamentul unui depozit de arme.

Targsor6

a�?Este un eveniment important pentru ele E�i s-au pregA?tita�?, spune Ioana Plugaru, purtA?tor de cuvA?nt al penitenciarului, despre deE�inutele entuziaste, aranjate, purtA?nd cele mai frumoase haine.

Targsor 5_1

DupA? ce ultima deE�inutA? introduce votul A�n urnA?, cele doua comisii se A�mpacheteazA? rapid E�i A�n mai puE�in de 5 minute pA?rA?sesc penitenciarul. AZn urma lor rA?mA?ne o curte goalA?.

In love with photography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *