Cum i-au evacuat mascaE�ii pe vecinii mei

Locuiesc pe strada Vulturilor de 14 ani. Prima impresie cA?nd am ajuns acolo era de favelA? brazilianA? (muzicA? pe stradA?, dans, haine colorate E�i copilaE�i murdari de la atA?ta joacA?). Copiii gA?lA?gioE�i se jucau de dimineaE�a pA?nA? seara cu mingea E�i loveau maE�inile, alarmele sunA?nd aproape continuu; femei A�n fuste scuipau seminE�e pe scA?unele A�n faE�a casei E�i stA?teau la taifas; la lA?satul serii, tinerii ieE�eau super-aranjaE�i E�i parfumaE�i la plimbare E�i la o E�igarA? la colE�. Animau strada cu zumzetul continuu E�i cu temperamentul lor coleric.

Cele mai interesante momente erau nunE�ile E�i A�nmormA?ntA?rile, la nunE�i, strada era plinA? cap-coadA?, nu mai puteai arunca un ac, venea uneori, pe vremuri, Florin Salam E�i-i A�ncingea cu melodiile lui de dragoste a�zVreau sA?-mi A�mpart viaE�a cu tine/Tu cu mine, eu cu tine/Oooof iubirea meaaa!a�?, iar la A�nmormA?ntA?ri era un cort pus lA?ngA? casA?, rudele cele mai apropiate la o masA?, iar un lA?utar cu voce gravA? cA?nta muzicA? lentA? E�i foarte tristA? pentru 2-3 zile neA�ncetat. De sA?rbA?tori, pregA?team cu pA?rinE�ii pacheE�ele cu eugenii, biscuiE�i E�i ciocolA?E�ele la care copilaE�ii care mereu se A�ncurcau A�n versurile sorcovei se bucurau pA?nA? la cer. Era tradiE�ia noastrA?.

De curA?nd a murit Dinte, bA?tut la secE�ia 10, Dinte era atA?t de sA?rac cA? abia dacA? s-a simE�it vreo A�nmormA?ntare pe stradA?, era parcagiu, o mai avea doar pe mama lui bolnavA? terminal. El era unul dintre cei ce trA?ia A�n sA?rA?cie abjectA?, ca unele dintre familiile care azi sunt evacuate.

Pe strada Vulturilor numA?rul 50 locuiau de aproape 40 de ani aproximativ 100 de persoane de etnie romA?. OcupaserA? acest imobil, care se A�ntinde de-alungul unei alei. Din luna iulie au fost anunE�aE�i, cA? pe 15 septembrie, A�n prima zi de E�coalA?, copiii nu vor mai avea unde sA? se A�ntoarcA?. Au primit ordin de evacuare forE�atA? E�i nu mai existA? cale de A�ntoarcere.

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

Foto: Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire

DupA? ce firma a cA?E�tigat A�n proces dreptul de a-i evacua cu forE�a, s-au strA?ns dube de jandarmi E�i mascaE�i, blindaE�i ca A�n filme, care i-au scos cu tot cu lucruri din case. Ieri dupA? amiazA?, un escavator era poziE�ionat A�n faE�a intrA?rii de pe alee pentru a bloca intrarea A�n casA?. Apoi a intrat E�i a A�nceput sA? demoleze.

DSC_0114

Au fost lA?saE�i pA?nA? azi cu mobila A�n stradA? E�i cA?nd au venit mai multe maE�ini de poliE�ie i-au ameninE�at cA?, dacA? nu pleacA? cu lucrurile imediat, vor trimite maE�ini de gunoi sA? le ridice.

DSC_0126

Asta nu a fostA�o glumA?, maE�inile de la ROSAL au venit pe la prA?nz E�i au A�nceput sA? A�ncarce moblilierul.

Se auzea o voce de femeie indignatA?: – PA?i cum? Ne-aE�i dat afarA? E�i acum nici pe stradA? nu ne mai lA?saE�i?

Ies pe stradA?, toatA? lumea huiduie la venirea camioanelor de la ROSAL pe care este inscripE�ionat: a�zFacem CurA?E�eniea�?. Se duc cu toE�ii A�n faE�a fiecA?rei maE�ini E�i blocheazA? drumul.A� N-au nicio scA?pare, un poliE�ist A�i cere cuiva sA? mai trimitA? muncitori sA? A�ncarce mobila E�i A�mi atrage autoritar atenE�ia sA? nu-l pozez. Camioane la rA?nd pleacA? pline cu vA?rf de mobilier, iar oamenii rA?mA?n cu mA?inile goale A�n stradA?. Se mai aud blesteme: a�zSA? faci cancer, sA? dai A�n cirozA? E�i tot rA?ul sA? cadA? peste copiii tA?ia�?. Fiecare A�E�i face datoria.

DSC_0110

Astfel dreptul la o viaE�A? decentA?, la adA?post E�i la prorietate menE�ionat A�n DeclararaE�ia UniversalA? a Drepturilor Omului este abuziv A�ncA?lcat de cA?tre autoritA?E�ile romA?ne.

DSC_0192

Se strigA? la portavoce E�i cu glasuri disperate: a�z- SA? vinA? primarul sA? vorbim cu el, sA? vinA? Ponta sA? vadA? E�i el ce A�nseamnA? sA?rA?cie.a�?

De la primA?rie nu au primit niciun rA?spuns. N-a venit nimeni. Adi, vecinul meu, A�mi spune zvonul cum cA? o rudA? de-a lui NegoiE�A? le ia casa.

– CA?nd au fost alegeri ne-a dat 500 dA? mii sA?-l votA?m, acuma nu mai vine sA? ne ajute. Se aude altA? voce. A zis cA? ne dA? una, alta, E�i ce ne-a dat? Ne-a dat afarA? din casA?, asta ne-a dat!

Mediafax publicA? un fotoreportaj cu titlul: a�zReportaj: Plasme, parabolice E�i electrocasnice scumpe, A�n bagajele evacuaE�ilor din sectorul 3 – FOTOa�?. De fapt, n-au avut niciodatA? o situaE�ie roz – n-aveau apA? curentA?, A�i vedeam mereu cA?rA?nd cu cA?rucioare de supermarket bidoane la 5l pe care le aduceau acasA?. Electricitatea ajungea la ei doar dacA? legau niE�te cabluri de cele de pe stradA?. DacA? nu fA?ceau asta, iarna nu mai aveau A�ncA?lzire, pentru cA? singura sursA? de cA?ldurA? erau reE�ourile. Erau debranE�aE�i de la toate aceste bunuri de bazA? pentru cA? nu aveau bani sA? plA?teascA? facturile. AZi vedeam adesea cA?rA?nd de la gunoi televizoare vechi sau aparaturA? care nu mai funcE�iona. Containerul din faE�a casei era mereu cotrobA?it pentru orice lucru mA?runt, haine sau A�ncA?lE�A?minte veche. Unii dintre ei merg la E�coalA?, iar alE�ii au locuri de muncA?, dar foarte prost plA?tite. AZn medie, prin clasele a 7-a, a 8-a ajungeau sA? abandoneze studiile din cauza condiE�iilor inumane de viaE�A? A�n care s-au nA?scut E�i au crescut.

DSC_0261

 

Seara, bate la geam fratele mai mare al lui Antonio (8 ani): BunA? seara!

Tata: – ce faci?

F.M.A.: – uite stau pe strA?zi…

Tata: – de ce?

F.M.A: – ne-a dat afarA? oamenii, aveam E�i E�coalA?, E�i liceu E�i facultutA?... Eu unde mA? mai duc?

Fratele mai mare al lui Antonio, care nu pronunE�A? bine cuvintele la vA?rsta de 8 ani A�mi aduce aminte brusc de dreptul lui la educaE�ie care, odatA? cu evacuarea din locuinE�A?, nu mai poate fi exercitat A�n condiE�ii decente. Din start, F.M.A nu va mai avea A�n viaE�A? nici mA?car egalitatea de oportunitate de la care sA?-E�i poatA? construi pe puteri proprii un viitor.

DSC_0228

Claudia are 14 ani E�i trei fraE�i cu probleme psihice, plus trei unchi, tineri, A�n aceeaE�i situaE�ie. Ea este singura dintre ei care A�nE�elege ce li se A�ntA?mplA?. Se plimbA? pe trotuar A�n halat de parcA? ar fi A�n casA?. AstA?zi nu au mA?ncat nimic nici ea,A� nici fraE�ii ei. La centrul de plasament nu se gA?ndeE�te sA? se ducA? pentru cA? nu vrea sA? fie departe de pA?rinE�i, a�zmai bine stau cu ei pe stradA?.a�?

Legea din RomA?nia menE�ioneazA? cA? statul trebuie sA? ofere A�n schimbul evacuA?rii unor persoane din casele naE�ionalizate, locuinE�e la schimb. AZncA?pA?E�A?narea Claudiei are justificare legalA?, chiar dacA? ea nu E�tie asta.

DSC_0147

– UitaE�i oameni romA?ni ce ne fac! StrigA? Claudia cu disperare A�n glas! DA?nd senzaE�ia cA? a�zoamenii romA?nia�? sunt providenE�a E�i judecA?torii ce le-ar putea schimba soarta.

DSC_0178

Adi are 20 de ani. AZl cunosc din copilA?rie, A�l vedeam mereu de mA?nA? cu sora lui mai micA?, vorbeau frumos E�i salutau respectuos de fiecare datA?. TatA?l lui era taximetrist, dar a murit de cancer acum cA?E�iva ani. DupA? moartea tatA?lui, bunica i-a dat afarA? pe el, pe sora lui E�i pe mama lui, motivA?nd cA? dacA? bA?iatul ei nu mai e, nu mai are de ce sA?-i E�inA? A�n casA?. Adi este cA?sA?torit cu o fatA? de 17 ani E�i munceE�te cu ziua pe E�antier, pe unde apucA?. AZmi povesteE�te cu lacrimi A�n ochi cum nu are unde sA? meargA? E�i cum la adA?posturi este ca la puE�cA?rie E�i mai rA?u decA?t atA?t, nu are voie sA? stea cu soE�ia lui A�n acelaE�i loc.

DSC_0283

– Diana, aici m-am nA?scut! Nu-mi vine sA? cred…a�� A�mi spune Adi cu lacrimi A�n ochi.

– Pe unii A�i mai primeE�te vreo rudA? la ea provizoriu, dar crede-mA?, eu chiar nu am unde sA? mA? duc, au luat 3 milioane jumate de euro pe casa asta.

– Ne-au filmat, ne-au pozat, am avut A�ncredere A�n ei, dar ne-au dat asearA? la ProTV la E�tiri E�i numai de rA?u ne-au vorbit, au zis cA? ne-am bA?tut cu jandarmii…

DSC_0285

Singura soluE�ie pentru aceste grupuri defavorizate este cea a locuinE�elor sociale, A�nsA? o lege din RomA?nia lasA? la latitudinea autoritA?E�ilor locale accesul lor locuinE�e, deci practic dreptul lor la avea un adA?post este discreE�ionar E�i nu considerat un drept fundamental. Datele oficiale de la primA?rie, cerute de Frontul Comun pentru Locuire aratA? cA? sub 5% din cererile pentru locuinE�e sociale au fost rezolvate A�n ultimii 5 ani, iar cA? procedura legalA? este de lungA? duratA?.

DSC_0238

AZn ziua a treia mA? duc din nou sA? vA?d care mai este situaE�ia pe stradA?. Oamenii sunt tot pe stradA?, dar de data asta A�nconjuraE�i cu mai multe bannere: a�zPONTA, NEGOIEsA� TE FACE DE RA�Sa�?, a�zJOS MAFIA IMOBILIARA�!a�?, a�z 7 MILIOANE A�a��A� PENTRU CATEDRALA�, 0 a�� PENTRU EVACUAEsIa�?, a�zCASE PENTRU TOEsI, INDIFERENT DE ETNIE!a�?, a�zRESPECTAEsI ART. 5 LEGEA 112/1995 E?I ART. 15 OUG 49/1999a�?, a�zNU DESPA�REsIEsI FAMILIILE!a�?.

Au rA?mas 40 de persoane care n-au avut nici mA?car o rudA? la care sA? se retragA?. PoliE�ia E�i-a fA?cut treaba E�i a plecat. CA?E�iva activiE�ti din ONG-uri erau A�ncA? acolo A�ncercA?nd sA? grA?beascA? procesul de obE�inere a locuinE�elor sociale. OrganizaE�ia Carusel E�i Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire.

Se A�nsereazA? din nou, femeile toacA? legume pe masa de pe stradA? E�i pregA?tesc mA?ncare la ceaun pentru a�zsinistraE�ia�?.

 

58 comments

 1. delma   •  

  1. nu erau numai romi la numărul ăla
  2. mascații nu erau mascați
  3. ar trebui să se ducă-n adăposturi chiar dacă sunt despărțiți de familii, așa fac și refugiații
  4. deci au luat bani pt. voturi :S

  • anca   •  

   s-au dat bani pentru voturi 🙁

  • adrian   •  

   BUNA, SUNT ADRIAN CEL CARE PRIETENA MEA DIANA A SCRIS DESPRE MINE ,NU NE MAI BAGATI PE TOTI INTRO OALA , AIA CARE FURA DIN MAGAZINE SAU DIN BUZUNARE SUNT OAMENI DISPERATI SAU RAI SAU NEBUNI . LA NUMAR ERAM NUMAI TIGANI UNII CARE VB TIGANESTE ALTII NU EU DE EXEMPLU HABAR NU AM SA VB LIMBA TIGANEASCA ,EU SUNT FAN MICHAEL JACKSON ,CHRIS BROWN ,ETC.DECI INAINTE SA COMENTEZI CEVA MAI INTAI GANDESTETE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • buda   •  

   Astfel dreptul la o viață decentă, la adăpost și la prorietate menționat în Declararația Universală a Drepturilor Omului este abuziv încălcat de către autoritățile române.>>>>>>>?????????
   Da ? Si eu am acelasi drepturi si m-am saturat sa vad mecle maronii croncanitoare! In INDIA sa plecati cioroilor!

  • Velea FARAONUL   •  

   Diana Velica

   vrea să salveze lumea de sărăcie.???????
   Pai indruma cioroii catre munca nu catre furtisag si parazitism.
   Poti incepe prin a-i lua acasa ca am auzit ca locuiesti prin zona lor! Te-n gura de proasta!

  • Brian Swarran   •  

   Voua v-a dat primaria locuinte? Lor de le-ar da? Eu am ipoteca pe 30 de ani. La munca nu la furat RRomilor!

 2. Laur   •  

  O veste buna !

  Era si cazul ca centrul Bucurestiului sa devina civilizat ca orice alta capitala europeana, nu sa fie asemanator unui oras din India.
  Astfel, oamenii obisnuiti vor putea circula linistiti prin aceste zone, fara frica de a fi talhariti.
  La o adica, daca nu isi permit sa locuiasca in zona, se pot muta linistiti la Sintesti, unde e mai ieftin si se vor simti in elementul lor. Si acolo traiesc tot oameni, la fel cum oamenii obisnuiti, daca nu isi permit sa locuiasca in centru, nu fac caz de asta, ci platesc chirie sau rata pentru o locuinta in Berceni, Militari, Rahova, Pantelimon, etc.
  Idem, daca oamenii obisnuiti raman fara venit, nu fac caz de asta si proteste pe strazi ci, dupa caz, se muta in locuinte mai ieftine, isi cauta alte surse de venit, pleaca in alte tari, etc, nu asteapta pomeni de la stat.

  • Nu   •  

   Astia sunt oameni care nu au cum sa aibe venit. Inteleg ca vrei sa ai un oras civilizat dar asta se face intai printr-o tara civilizata si politicieni civilizati care sa raspunda la probleme nu sa le arunce sub pres cum fac acum. Trebuia sa existe locuinte sociale in care sa locuiasca familii. Refugiatii cand se muta o fac ca si o familie. La centrele de plasament primesc doar minori. Problema este ca se incalca legea. “Legea din România menționează că statul trebuie să ofere în schimbul evacuării unor persoane din casele naționalizate, locuințe la schimb.”

   • rafy   •  

    Omiti un lucru: majoritatea acestor indivizi refuza sa se mute in locuinte oferite, pentru ca sunt la marginea Bucurestiului. De asemenea procesele de acest tip dureaza zeci de ani. Daca indivizii respectivi nu au miscat niciun deget in vederea asigurarii unor alte conditii de trai, dau dovada de rea vointa. Oricum o dai, ei ocupa ilegal o proprietate. Iar dreptul la proprietate este cel putin la fel de important ca dreptul la o viata decenta.

    • adrian   •  

     PEI REFUZAM PT CA TU NU STI CUM E LA UN ADAPOST FARA FATA PE CARE O IUBESTI PANA LA DUMNEZEU, BULANGIU FERICIT CE ESTI

   • ion din balon   •  

    Totusi au un venit! Nu par nici dezbracati, nici ca ar suferi de foame. Totusi, toate astea se cumpara cu bani, nu cred ca aveau plantatie in curte! Astept cu nerabdare echipele de “deratizare” si in alte zone din Bucuresti!

   • Laur   •  

    Ipotetic vorbind, ar veni vreunul din astia la mine sa-i dau 20 de lei ca sa-mi bata un covor o jumatate de ora?
    Nu? Atunci nu e problema mea daca ei au sau nu venit cat timp din poze ei par sanatosi si in puter.

    • rafy   •  

     Bine spus!

    • piganul vesel   •  

     Ce ej’ nebun conașule? Cum să muncezc io pi 20 lei, aia îi fur in 5 minute ina aftabuz!

    • vali   •  

     Dar tu ai veni la mine daca iti dau 50 de lei sa-mi cureti zapada de pe trotuar sau sa-mi zugravesti, duci gunoiul etc? Probabil ca nu, pentru ca vei zice ca tu ai o educatie, nu stiu ce meserie bine platita sau, vezi doamne, demnitate. Care-i diferenta dintre tine si un om care acum este expulzat? Posibil sa fie faptul ca ai avut norocul sa faci o scoala si sa fii educat intrpo familie care avea repere si voia ca tu sa devii om, in timp ce oamenilor astora nu le-a aratat nimeni altceva decat spatele si nu le-a vorbit nimeni altfel decat ca unor hoti si nenorociti. E normal sa traiasca asa cum traiesc daca nu stiu altfel, daca le sunt refuzate peste tot intrarile si ce li se ofera sunt adaposturi in care trebuie sa te separi de partener (cred ca ai sari ca ars daca ar veni cineva la tine si ti-ar zice ca de maine tusi prietena/prietenul tau aveti voie sa va vedeti doar doua ore pe zi, intre 6 si 8 seara in prezenta unei bunici senile dar cu ochide vultur)

   • buda   •  

    mai date-n sloboz! legea este valabila ptr oameni nu ptr tigani!

  • adrian   •  

   salut laur sunt cel care sa scris in articolul Dianei,Adrian,….bai cine esti tu sa vb asa urat despre niste oameni care nu iai cunoscut in viata ta, comentati numai aiureli , miar face placere sa ne vedem sa stam de vorba altfel….

 3. rafy   •  

  Aici “Astfel dreptul la o viață decentă, la adăpost și la prorietate menționat în Declararația Universală a Drepturilor Omului este abuziv încălcat de către autoritățile române.” sper ca esti sarcastic …

  • mercedesa ciordiles   •  

   voi tiganii nu meritati decat un sut in cur!

 4. Dorian   •  

  Ce mizerie de articol. Trageti si voi o linie, inteleg ca e cool sa dansam pe manele in cluburile hipsteresti din Bucuresti, dar cand zeci de oameni ocupa ABUZIV niste cladiri, de ANI de zile, da-i afara, in puii mei! Ca asa e peste tot in lume. Drepturile omului my ass.

  Get a reality check, kiddo.

 5. BogDan   •  

  Au venit terranii, au spart hive-ul și s-a umplut de zergi.
  Și s-au apucat “jurnaliștii” să-i plângă, că tot le plătesc ei taxele, ca și restul de populație cu ocupație. Felicitări, mă, jurnalism la maximum ce este ăsta.

 6. călin   •  

  Ia-i la tine, inimos vecin, invata-i notiuni simple, gen munca, scoala, apa. Apoi ceva mai complexe: civilizatie, societate, respect, taxe, proprietate. Si intre timp explica-le ca de-a lungul anilor ei m-au privat pe mine de dreptul la un trai decent si de o imagine pozitivă in Europa si totuşi eu le-am platit lor ajutoarele sociale.

 7. Hm   •  

  Am citit un articol despre tot felul de drepturi. Il astept si pe cel despre obligatii. In rest, numai de bine si, Diana, sa nu uiti ca prima conditie sa iesi din saracie este sa muncesti.

  • ion din balon   •  

   Bine zis!

 8. Victor   •  

  Articolul este teribil de slab, fiind subiectiv de la primul pana la ultimul rand,distorsioneaza realitatea intr-un grad foarte ridicat.
  Mi se pare amuzant si trist deopotriva ca Diana, ne comunica cu falsa modestie ca a urmat facultatea la Yale, se descrie intr-un mod inocent-superficial precum Miss Univers cum ca vrea sa salveze lumea de saracie,pare ca provine dintr-o familie instarita dar taman acestui articol lacrimogen aflam ca locuieste chiar pe strada Vulturilor cu “simpaticii” concetateni mai nou evacuati (pe drept – as adauga).
  Nu pot decat s-o banuiesc de prea multa fatarnicie si ..aroganta desigur.

 9. Oana   •  

  E posibil? Mai exista cate vreo voce care sa vada lucrurile intr-un mod real? Mai vede cineva saracia Romaniei, precum si abuzurile statului roman? Ma bucur, mai ales dupa 10 ani de invrajbire intre cei saraci si cei bogati. Multumesc, Diana, pentru acest articol!

  • rafy   •  

   Statul roman a abuzat o singura data: atunci ca a nationalizat proprietatile. Daca acum nu vezi ca tiganii aia multi si scandalagii abuzeaza, ai nevoie de ochelari … Din aia cat fundurile de sifoane.

  • Velea FARAONUL   •  

   Draga Oana BACIL tu esti o grasana romanca care lucrezi ptr o fundatie a tiganilor. Tiganii astia pe care-i iubesti au avut timp 25 de ani sa ne demonstreze ceea ce sunt in stare. Adica mizerie, infractionalitate, hotie, crima, lene, parazitism. Auzi la ei cica sa-i cunoastem si dupa aia sa-i judecam. Phuuu.. Pai va cunosc nemernicilor! Va cunosc! Ziua dormiti iar noaptea puneti manele , beti bere si injurati sub geamul meu. Daca as putea v-as da foc!

 10. cornel   •  

  Dincolo de exercitiul de jurnalism, reusit, raman intrebarile celelalte: niciun cuvant despre furt, violuri, pradaciuni diverse, stilul de viata imposibil pentru ceilalti etc. Chiar asa, de ce nu nu-i luati acasa sa-i invatati, pas cu pas, integrarea sociala? Stiti ca ei, pentru tigani, noi suntem doar niste prapaditi de gadjo- adica buni de furat, mintit, inselat?Nu aveti decat sa mergeti la BCU, sa deschideti lucrari clasice de istorie si sociologie a tiganilor, publicate pana in 1930, pentru a va convinge.
  Va rog mult sa publicati acest email, un exemplu didactic de discurs discriminatoriu.

 11. Ralu   •  

  Dragă Diana, te anunţ că atunci când românii au fost aruncaţi abuziv în stradă, bătrâni, copii, familii, nici o asociaţie, nici un ziar, nimeni nu le-a dat vreo posibilitate de a-se redresa. Atunci nu înţeleg de ce ar fi susţinuţi ei, care în majoritate nici măcar nu au plătit vreodată taxe la stat. Drepturi are cine îşi respectă şi obligaţiile, asta ar fi normal, dar în România mai avem oricum de aşteptat. Succes sinistraţilor!

 12. 88   •  

  Vaaaaaiiii… au nenorocit traditiile romilor din centrul Bucurestiului… au evacuat drogatii,traficantii, curvele si hotii. Treziti-va ROMANILOR !!!

 13. Radu   •  

  Traiesc printre tigani de 15 ani in centrul Constantei.daca as avea puterea i-as omora pe loc..majoritatea habar nu au ce inseamna sa traiesti in jungla lor:travestiti,drogati,hoti,cersetori,ucigasi..am cel putin cate un exemplu din fiecare..si sa nu imi spui tu mie ca nu i-au menajat primariile pana acum…este foarte simplu,acum 20 de ani nu vedeai tigania din ziua de azi,lumea era modesta si cu bun simt iar ei au avut timp sa ne arate de ce sunt in stare..NU MAI SUBESTIMATI TIGANII,sunt in stare de orice dar nimic bun!

  • Laura   •  

   Nu știu cum de ai rezistat atât timp acolo, te felicit pentru curaj! Am vrut să mă plimb vara aceasta prin centrul Constanței fără să-mi fi făcut “temele pentru acasă”. Am considerat că-i un centru de oraș și prin urmare ar trebui să găsesc ceva civilizație pe acolo. M-am îngrozit când am ajuns în zonă și cu mare frică am traversat străduțele.

 14. Pingback: "Sparg-seminte" - Patrat

 15. cosma   •  

  Am o nelamurire ce meserie este aceea de ” parcagiu” este cumva acea activitate cinstita cand o persoana de etnie roma te ameninta te bruscheza si te talhareste? După cum probabil cu totii am remarcat pare a fi o munca răsplătită bine pentru ca tot orasul este împânzit de ei, deci in aceste condiții cred ca pot plăti o chirie intr-un loc decent, taxe si alte obligatii. care noi

 16. cosma   •  

  In cazul in care cineva mai are vreun dubiu .

  http://www.businessmagazin.ro/actualitate/cat-castiga-un-parcagiu-din-bucuresti-exista-o-cardasie-intre-mafia-parcagiilor-si-politia-locala-si-cea-de-la-ordine-publica-11376099

  Mai mult de atat oamenii din imagine nu-mi par a fi niste nevoiasi care nu au dupa ce sa bea apa si care nu se pot intretine singuri ..de aceea va rog sa va inca o data pentru cine pledati si va rog nu o faceti ca pe o miscare sociala care va ofera o mai buna vizibilitate in cercurile dumneavoastra.

  • Adrian Rafail   •  

   N-ai inteles omule ca sunt saraci si amarati? Calcati in picioare de societate, niste viermi sub calcaiul nostru al chiaburilor?

 17. Zambilica   •  

  Ăștia ne țin pe loc și nu ne lasă să evoluăm în lume, or să ajungă să ne conducă țara, sunt în continuă expansiune. În timp ce o familie de români face maxim un copil sau 2, ei ajung să toarne câte 5-6 puradei.Să nu mai vorbim că sunt mereu pe scandal. Chiar recent am văzut o fază in RATB, un grup de țigancușe care nu cred ca aveam mai mult de 10 ani (sunt răi de mici) se luaseră de o fată doar pt ca se plictiseau până la stația următoare. De exemplu, în zona Răzoare nu mai poți trece pe trotuar că e mereu plin de țigani de toate vârstele care nu fac nimic ci stau la taclale și sparg semințe, generează deșeuri, și se iau de trecători. Niciunora nu le place munca cinstita! LE PLACE SĂ FURE, SĂ CERȘEASCA ȘI SĂ NE FACĂ DE RĂS ÎN TOATĂ EUROPA.
  Nu avem deloc de ce să îi plângem, ar trebui puși la munca în folosul comunității dacă altceva nu își găsesc și abia apoi răsplătiți cu case , și nu cu case tip opere de artă sau monumente istorice din centrul Bucureștiului.

 18. Florin   •  

  Multor oameni le lipsește sufletul. Sunt atat de egoiști, problemele lor sunt cele mai importante…Au uitat așa de ușor cat noroc au avut in viață ca s-au născut in familii normale. E îmbucurător totuși ca mai exista destula lume capabila sa vadă si cealaltă fata a vieții. Mulțumesc pentru articol.

  • piganul vesel   •  

   Si in urma acestui articol te-ai hotarât sa iei si tu un pui de tigan acasă, nu-i așa?

  • Velea FARAONUL   •  

   Florine vino si in zona mea sa adopti cativa colorati!

 19. Cosmin   •  

  Societatea ne invata sa-i admiram pe cei de succes si sa le scuzam mijoacele doar pentru ca au atins succesul.. Odata bogati, vor sa fie si mai bogati.

 20. rafy   •  

  Unii comentatorii sunt atat de pe alta lume incat gasesc scuze pentru furt si alte infractiuni. Si ne miram ca nu ne vad europenii cu ochi buni.

 21. Pingback: Comunisti, comunisti peste tot … | pipiderechin.ro

 22. alex   •  

  hahah. europenii. uite asa fac europenii cand `autoritatile` evacueaza locuri in favoarea banilor si in defavoarea oamenilor. http://www.youtube.com/watch?v=Vil_FtGHGtE . asta se intampla asta vara cand a fost evacuata o singura casa. Ce vreau sa spun e ca acoperisul NOSTRU este mai important decat banii LOR. plantezi ura, rodeste FOC!

  • rafy   •  

   amice, ce spui tu nu are sens

 23. claudiu   •  

  Au case stai linistit pleaca la 01:00 se intorc dimineata la 05:00-06:00 si se vaita de foame si nu au banii vin niste dobitoci de la anumite fundatii si le ofera zilnic mancare,haine si banii…sunt locuitor pe strada accea minunata..

 24. Ionut   •  

  Nui mai pupati in cur stateau ilegal si se iau de romanii ne jignesc, ne fac romanii spalacitii se iau de totii se ofera sa le ofere locuri de munca si nu vor trimit copii la cersit la unirii si intersectia traian-bd.unirii.. Cei care ii vad oamenii pe accesti indivizi de etnie sa nu uite de accidentul de la Craiova cand 5 pers de etnie iau jefuit pe cei din masina dati pe youtube ..

 25. avionaru   •  

  Am lucrat un an pe vulturilor, un pic mai incolo de pozele astea. O mizerie si un focar de infectie in centrul orasului. intr-o seara unu de pe strada aia a intrat in firma si mi-a furat laptopul (l-am gasit eu, nu politia), alta data am gasit masina zgariata, alta data unu’ de pe strada aia mizerabila mi-a aruncat niste saci cu ciment pe capota masinii, gratare pe strada cu fum, manele la maxim de treceau prin termopane, copii care sar pe strada din nimic, caini vagabonzi aciuiati pe langa mizeriile astea si tot asa. Toate vazute de mine zi de zi. Una din cele mai infecte si neplacute zone din centrul orasului pe care le cunosc.
  Stiu ca toti muriti sa fiti “politically correct” si toleranti cand problema nu va afecteaza personal, dar adevarul e ca in centrul orasului ar trebui sa stea cei care produc (eventual servicii) si platesc taxe, nu toate scursurile care n-au facut nimic in viata si isi aroga drept de proprietate aiurea. Muriti de grija altuia, dar uitati ca trebuie sa aveti grija de voi intai, ca sa evoluam.

 26. cosinus   •  

  Si eu le sunt vecin…
  Acum 10 ( zece ) ani am modernizat un apartament in zona.
  M-am adresat bulibasei ( au,sau au avut un bulibasa local) si i-am oferit tot mobilierul din apartament pentru foc.Stiam ca majoritatea se incalzesc prin furt de curent,dar erau si unii care faceau focul,cativa,pentru ca vedeam cosurile caselor fumegand.
  Ce credeti ca mi-a spus?
  – Coane,nu ne mai apuca iarna aici. A fost retrocedata zona ( de fapt e practic o stradela cu 7-8 case) si primarul ne-a promis ca ne muta.
  10 ani !
  Nu stiu ce sa comentez.
  Noua,vecinilor ne pare bine…Zona s-a mai “curatat”
  Ne pasa totusi si de ei. Nu am avut probleme decat in privinta linistii si a aspectului strazii ( nu prea vroiau taximetristii sa opreasca,invitatii se speriau degeaba etc.)
  Poate ca in 10 ani totusi trebuiau si ei sa aiba o initiativa,ceva.
  Poate primarii ( ei il injura pe Negoita) trebuiau sa-i viziteze si altadata decat in preajma alegerilor.
  Acum cei mai rezistenti si-au montat corturi. Sper ca autoritatile sa le ofere o solutie .Lor si noua.

 27. Lizze   •  

  dupa 1 an de la evacuare le da statul locuinta sociala in bloc nou la cheie ,dar majoritatea nu platesc intretinerea si aduc apartamentul intr-o stare jalnica, au fost cazuri cand au vandut termopanele, au dus caloriferele la fier vechi si au acumulat zeci de milioane la intretinere. Ce vina aveau vecinii lor care au primit locuinta in acelasi bloc !?

 28. Florin B.   •  

  Nimeni nu te da afara daca esti proprietar cu acte in regula. Acelea erau locuinte ocupate abuziv sau repartizate de stat…, concret, statul a decis coret cu Oamenii care nu au platit in viata lor intretinere, curent electric sau alte taxe… Pentru drepturi exista si obligatii, asa ca doar animalelor le revine dreptul la a primi totul gratis.

 29. Velea FARAONUL   •  

  Acolo era scoala ptr infractori . Ce case erau alea devastate de tigani. Hitler gasise solutia ptr jeguri tiganesti!

 30. Mara   •  

  Imi pare rau ca dupa atat timp ne comportam in continuare ca un popor de necivilizati care traiesc in pesteri sau sub pamant. Ma gandeam ca pana acum am invatat ca poate nu ar trebui sa judecam pe toata lumea la fel. Doar pentru faptul ca unii sau altii fac rau asta nu inseamna ca toti sunt asa. Nu este foarte corect. Cred ca nici cei care au scris in moduri nu foarte placute nu sunt extaziati in momentul in care tari precum Franta ne numesc pe TOTI cei care locuim in romania romi. Nu ma intelegeti gresit, nu sunt cea mai nerasista persoana, am parerile mele asa cum le aveti si voi, dar asta nu inseamna ca nu sunt capabila sa inteleg ca nu toti romii sunt la fel, sau toti maghiarii, sau toti grecii, sau mai stiu eu cine. Sunt de acord ca teoretic romilor li se acorda niste sanse pe care romanii poate nu le au, avand in vedere ca teoretic ei cam au locuri de munca si de studii puse de o parte, special pentru ei, dar cum poti sa te astepti ca un copil sa isi continue studiile sau macar sa ajunga la scoala in conditiile in care el niciodata nu a avut ca baza sistemul de valori si cunostinte pe care noi l-am avut si sa invete despre ce inseamna responsabilitate si munca. Cum ne putem astepta sa faca ce facem si noi daca ei nu au aceleasi sanse si au modelele gresite. Iar atitudinile de genul “i-as omori pe toti”, “le-as da foc” etc nu ne ajuta nici pe noi si nici pe ei. Nu e frumos si ar trebui sa va puneti la contributie asa-zisa educatie pretinsa sus si tare si sa fiti mai presus de unele lucruri. Voi ar trebui sa intelegeti mai mult si sa va comportati ca atare. Dar nu o faceti. Si in definitiv cu ce sunteti mai deosebiti?
  Si intre altele, nu cred ca vreunul stie cum e intr-un adapost pentru oameni saraci, nici macar eu, dar nu cred ca viata e roz si frumoasa acolo si nu cred ca ai vrea spre exemplu sa te duci cu un copil mic acolo intr-un focar de infectie si jeg cu oameni ai strazii care se ating de orice. Probabil in unele cazuri sunt si suprapopulate. Nimeni nu ar trebui sa fie obligat sa apeleze la asa ceva.

  Spuneti voi ca sunt in putere si sa munceasca, da si eu sunt de acord, dar daca nu ai idee de unde sa incepi, daca atunci cand te duci sa intrebi poate lumea te da afara, poate ti-e rusine, sau frica. La urma urmelor sunt la fel de oameni ca noi si o parte din comportamentul unora dintre ei este si din vina noastra. Poate ar trebui sa ne mai uitam si la noi din cand in cand.

  As vrea sa intelegeti ca nu e un hate-comment, am vrut sa folosesc cel mai calm ton si nu imi doresc sa instig la certuri si injuraturi. It’s just my humble opinion. Si clar nu am intentionat sa iasa asa un roman :))
  Multa bafta celor care au nevoie si spor in toate cele 🙂

 31. mona   •  

  Schimba-ti meseria si poate reusesti cu adevarat sa ajuti oamenii sa scape de saracie.

 32. dana   •  

  Dupa 70 de ani de viata si experienta sociala in preajma tiganilor si a aceloras familii de tigani, cred ca pot afirma cu siguranta ca acestia n-au ce cauta in tara asta, printre romani. Extrem de putini romani foarte saraci ii deranjeaza pe ceilati, sub pretextul situatiei lor proaste. Mama unui vecin plecat la munca in strainatate ajunsese sa traiasca din mila vecinilor care o cunoscusera si era ajutata cu o coaja de paine si-o leoarca se ciorba, ceai, dar nu facea tam tam de situatia ei, chiar si dupa ce aflase ca fiul ei a fost accidentat mortal la lucru. Am cunoscut si stiut foarte multe situatii in care oameni batrani si saraci stateau retrasi discret in locuintele lor modeste fara a-si exterioriza indecent, fara pudoare starea lor materiala proasta. Tiganii au infectat la propriu mediul social, au distrus tot ce au atins, ne-au stricat copii, au viciat mediul politic, muzical, politienesc… Ne fura pe fata si noi continuam, iresponsabili, sa ii lasam sa mai existe printre noi. Dupa atatea regimuri trecute peste ei putem afirma cu siguranta ca niciunul n-a putut rezolva aceasta problema. Ceausescu i-a bagat cu forta in apartamente noi de bloc (pe care le-au distrus…), le-a dat slujbe dar acestia nu s-au schimbat ba, alfabetizati, scoliti, eia au continuat sa fure, sa insele dar, cu …scoala ! La asta au folosit invatatura de carte, la a sti sa prosteasca cu…argumente… Situatia actuala grava din Europa a demonstrat, inca o data ca, interculturalitatea este un esec, ca intotdeauna “cultura” mai putin evoluata tinde sa-si impuna legile ei inapoiate celei avansate. Adoptarea si APLICAREA stricta a legilor n-ar rezolva aceasta situatie, frustrarile acumulate putand duce la coalizarea populatiilor respective in creerea de manifestatii care sa produca distrugeri, afectarea vietii sociale… Singura solutie este deportarea celor care sunt dovediti in producerea de daune sociale, in zone nelocuite din lume, unde sa li se creeze minimum de conditii de trai, unde, controlati, sa se gospodareasca singuri. Este unica solutie. De ce, contolati ? Pentru ca de acolo acele populatii ar putea organiza campanii de razbunare exact cum procedeaza acum multi migranti.

 33. Bogdan   •  

  Si eu stau in centrul capitalei, pe o strada unde este un astfel de imobil. Acum o luna, strada închisă, poliția si multe mașini de gunoi au strâns toată mizeria din casa si au dat afara pe toti….de doi ani stau aici si nu am avut probleme cu ei vreodată dar tare bine e fara ei acum. o sa vezi ca e mult mai bine fara gălăgia aia semi-infernala seara de seara 🙂 plus ca te intreb altceva: de cate ori a fost sunată poliția sa vina pe strada ta pentru a face ordine/liniște?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *