Terapie A�n taxi

Sunt o studentA? cu un buget a�?modest spre deloca�?, specific celor veniE�i din provincie pentru visul bucureE�tean. De-a lungul celor cinci ani de locuit aici, mi-am permis cu greu o chirie, de fiecare datA? A�mpA?rE�ind-o cu oameni disponibili sA? fragmenteze, la fel ca mine, spaE�iul E�i facturile. Am preferat strA?inii, cA?ci garantau sA? respecte pe celA?lalt, cu stricteE�ea specificA? omului nefamiliarizat cu ciudA?E�eniile colocatarului. Astfel puteam sA? trecem cu vederea tulburA?rile obsesiv-compulsive sau cine E�tie ce comportament sA?lbA?tic pe care unii l-ar fi considerat de netolerat.

Uite aE�a am ajuns sA? locuiesc A�n apartamentul care deschide discuE�ia acestui text. E nevoie de o oarecare introducere pentru ca povestea sA? nu fie socotitA? – doamne fereE�te – A�ntA?mplA?toare. Citește tot articolul …