Sirianul acuzat cA? E�i-a traficat propria familie

Alkhataib Mohammad Samih este un sirian care a fugit A�n Europa pentru a-E�i salva copiii de stagiul militar. Dictatorul Bashar al Assad A�i obligA? pe soldaE�i sA? lupte A�mpotriva conaE�ionalilor, A�ntr-un rA?zboi care dureazA? de peste patru ani. Refuzul A�nseamnA? A�nchisoare.

Samih plA?nuiaA�ajungA? A�nA�Suedia, dar este oprit A�n RomA?nia la A�nceputul lui 2015, cA?nd poliA?iAYtii de frontierA? din ConstanA?a intercepteazA?A�vaporul cu refugiaE�i. Apoi A�l acuzA?A�pe bA?rbat de trafic de persoane, susE�inA?nd cA? acesta A�E�i trafica propria familie a�� soE�ia E�i doi fii.A�

27 februarie 2015, ora 23:50.A�AmbarcaA?iunea Arzu 1 din Istanbul pluteAYte A�n derivA? AYi fA?rA? lumini de navigaA?ie, la aproximativ 10 mile marine faA?A? de portul turistic Belona din Eforie Nord.

Din afarA?, nu se observA? nicio persoanA? la bordul acesteia. AZnA?untru, Samih aude niE�te strigA?te A�n englezA?. Stop your ship immediately, le cerea paza de coastA?. Cei 70 de imigranE�i ciulesc urechile. AZAYi dau seama cA? vor fi prinE�i.

Flashuri orbitoare A�nconjoarA? ambarcaA?iunea. Comandantul Navei MAI 2113, Popa CiprianA�Alexandru, urmA?reAYte de la distanA?A? ambarcaA?iunea din lemn, de culoare albA?.

Arzu 1 se A�ndreaptA? A�ncet cA?tre Portul ConstanA?a. Timp de o orA?, toate somaA?iile comandantului sunt ignorate.


a�zAvA?nd experienA?a de 16 ani A�n funcA?ia de comandant de navA?, mi-am dat seama cA? mA? aflu A�n faA?a unui caz de urgenA?A? pe mare, datoritA? condiA?iilor meteorologice nefavorabile pe mare, grad 4, valuri 1.5 a�� 2.5 metri, construcA?ia E�ubredA? din lemn a navei de tip pescador, nedestinatA? transportului de persoane, precum AYi lipsa totalA? a mijloacelor de salvare a�� viaA?a celor 70 de persoane fiind pusA? A�ntr-o relaA?ie de primejdiea�?, scrie A�nA�unul din procesele verbale A�ntocmite de Garda de CoastA?.

 

Procesul Verbal de cercetare la faA?a locului consemneazA?:

  • ambarcaA?iune cu o lungime de 21 metri AYi lA?A?imea de 6 metri
  • prezintA? mai multe deteriorA?ri mecanice
  • 28 de veste de salvare cu un grad de uzurA? de 85% (inutilizabile)
  • au fost identificate recipiente din plastic care au fost folosite pentru nevoi fiziologice, condiA?ii improprii de transport

12 martie, 2015. Parchetul de pe lA?ngA? Curtea de Apel ConstanA?a, formuleazA? Rechizitoriul a�� douA?sprezece persoane sunt trimise A�n judecatA?. Dintre aceAYtia, Samih AYi alE�i patru oameni sunt acuzaE�i cA? E�i-au traficat propriile familii.A�

AZn cazul lui Samith, motivul este cA? acestaA�a plecat din Dubai, nu din Siria (zonA? de rA?zboi). A fA?cut asta pentru cA? bA?ieE�ii lui erau obligaE�i sA? A�E�i facA? stagiul militar A�n Siria E�i apoi, cel mai probabil, sA? ajungA? pe front E�i sA? A�E�i omoare cunoscuE�ii. Sau sA? moarA? ei.

Samih a A�ncercat o vreme sA? A�E�i trimitA? legal copiii A�n Europa, dar fA?rA? succes a�� europenii nu mai oferA? vize sirienilor E�i limiteazA? numA?rul imigranE�ilor. Asta l-a fA?cut pe bA?rbat sA? aleagA? drumul riscant E�i ilegal al refugiaE�ilor.

Sirianul avea douA? opE�iuni: sA? A�E�i trimitA? familia pe un traseu riscant sau sA? pA?rA?seascA? Dubaiul E�i sA? A�i A�nsoE�eascA?. A ales a doua opE�iune, iar pentru autoritA?E�i a devenitA�traficantul.A�

Samih

Samih

Alkhataib Mohammad Samih, de 60 de ani, locuieAYte acum A�ntr-o zonA? mA?rginaAYA? din GalaA?i, A�ntr-un cartier de nefamiliAYti. A�De la fereastra sa se poate vedeace a mai ramas dinA�Combinatul GalaA?i. Nu plA?teAYte mulA?i bani pe chirie AYi mA?ncare pentru cA? nu A�si permite.

E A�n proces cu statul romA?n, pe care A�ncearcA? sA? A�l convingA? cA? nu este traficantul familiei sale. Doar voiaA�sA? A�i salveze.

blocul din GalaE�i unde locuieE�te Samih

blocul din GalaE�i unde locuieE�te Samih

Samih s-a nA?scut A�n Siria. A studiatA�electronicA? AYi comunicaA?ii. DupA? efectuarea stagiului militar, A�n 1981, E�i-a deschis propriul service de reparaA?ii electonice. La nici un an, a fost dus sA? lupte A�n rA?zboiul libanezo-sirian, dar rA?zboiul s-a terminat A�nainte ca el sA? ajungA? pe front.

De teama de a nu fi luat din nou A�n armatA? a decids sA? plece A�n Dubai, A�n 1984. Acolo aA�lucratA�A�n construcA?ii a�� E�eful unui departament cu vreo 700 de angajaE�i A�n subordine. E?i-a fA?cutA�mulE�i prieteni, inclusiv romA?ni. S-a cA?sA?torit A�n 1990 cu o siriancA? E�i au avut trei copii, o fatA? AYi doi bA?ieA?i gemeni.

Samih A�mi aratA? cA?teva poze de pe telefonul sA?u personal.

AZn 2013, dupA? ce copiii au A�mplinit 18 ani, a devenit imperativ sA? se A�ntoarcA? A�n Siria pentru a-AYi ridica livretul militar. DacA? nu se prezentau, se considera cA? au A�ncA?lcat legea AYi erauA�pedepsiA?i.A�Prin gA?selniE�e legislative, bA?rbatul amA?nase deja plecarea fiilor timp de 2 ani.

Cum au incercat sA? plece legal

 

Casa lui Samih E�i cea a surorilor sale din Siria erau distruse. PA?rinA?ii muriserA?.

a�?Am A�ncercat sA? trimit copiii mei A�n mod legal A�n Europa, nu am dorit sA?-i las sA? plece singuri. Sunt rA?spunzA?tor de soarta lor; doream sA?-i duc A�ntr-un loc sigur dupA? care sA? mA? A�ntorc A�n Emirate. M-am gA?ndit AYi sA? mA? A�ntorc temporar A�n Siria pentru a mitui autoritA?A?ile AYi pentru aA�A�ncerca sA? amA?n armata, justificA?nd cA? aceAYtia urmeazA? sA? meargA? la studii. Am renunA?at la idee A�ntrucA?t o vecinA? a plecat din acelaAYi motiv cu fiul ei din Siria A�nsA?, pe aeroport, acesta a fost reA?inut pentru efectuarea stagiului militar, iar ulterior a murit. Era riscant. Chiar dacA? presupuneam cA? scap de autoritA?A?i cu ajutorul relaA?iilor, aAY fi riscat sA? fiu rA?pit. Cei care se A�ntorc din Emirate sunt rA?piA?i pentru cA? se considerA? cA? au mulA?i bani. La fel a pA?A?it nepotul meu care a fost rA?pit A�n 2012; doar dupA? ce s-a plA?tit pentru el suma de 25.000 de dolari a fost eliberat.

Copiii mei au A�nceput sA? se A�ngrijoreze. AZn fiecare searA? mA? vedeau cum mA? uit la AYtiri la televizor. Oamenii uciAYi A�n Siria, bombele din Siriaa�� Copiii mei se A�ngrijorau.A�Ce se va A�ntA?mpla?A�Apoi, au A�ntrebat-o pe mama: Ce sA? facem?, ea le-a zis: Nu aveA?i nicio AYansA? sA? vA? A�ntoarceA?i A�n Siria.

AZntr-o noapte, am venit acasA? iar soA?ia mea:

a�� Ce crezi dacA? am merge afarA??

a�� Ok, ia copiii AYi mergi.

a�� Cum sA? mergem singuri, nu cunoaE�tem ce e de fA?cut.

AZn acea noapte, aceastA? idee mi-a intrat A�n cap, trebuie sA? facem ceva.

Nu am gA?sit nicio cale. Niciuna. Apoi, am decis sA? plecA?m. Chiar am discutat AYi cu AYeful meu, i-am spus cA? vreau sA? plecA?m. Este teribil, nu pleca, lasA?-i doar pe copiii tA?i sA? plece. I-am spus cA? bA?ieA?ii mei nu AYtiu ce sA? facA?. S-au nA?scut A�n Dubai, au A�nvA?A?at A�n Dubai, iar viaA?a din Dubai nu este ca A�n Siria. Nu ai de a face cu oameni suspecA?i. De acasA? la AYcoalA?, de la AYcoalA? acasA?, aAYa mi-am crescut copiii.

SoA?ia mea are o sorA? A�n Italia care deE�ine douA? hoteluri. Ne-a trimis invitaA?ie ca sponsor, cu garanE�ie bancarA?, cu asigurare; eu am prezentat contul meu bancar. CA?nd am sunat la centrul italian pentru vize, m-au A�ntrebat de unde suntem, i-am rA?spuns cA? Siria. Ne pare rA?u, nu vA? putem accepta. DupA? ce am pregA?tit un dosar A�ntreg, ne-au respins pentru cA? vizele erau suspendate pentru sirieni.

Apoi, am A�ncercat sA? plecA?m A�n FranA?a. Aveam prieteni A�n FranA?a AYi am pregA?tit aceleaAYi documente dar am primit acelaAYi rA?spuns.

Apoi, am A�ncercat sA? plecA?m A�n Grecia. Acolo, aveam un prieten apropiat mie, ne cunoAYtea povestea. Mi-a trimis invitaA?ie AYi am pregA?tit acelaAYi set de documente. Cu toate aceste documente pregA?tite, nu am fost acceptaE�i. Apoi am apelat la un prieten care avea cunoAYtinA?e la nivel A�nalt A�n Dubai AYi l-am rugat sA? ne aranjeze intrarea A�n Grecia. Apoi, ne-au chemat la ambasadA?, ne-au amprentat AYi am aAYteptat rA?spunsul lor. Eram foarte fericit AYi liniAYtit. DupA? 20 de zile, ne-au respins.a�?

Familia hotA?rA?E�te sA? cA?lA?toreascA? ilegal

PA?nA? A�n Turcia au mers legal, cu avionul. Au locuitA�vreo 20 de zile la un hotel. Doreau sA? ajungA? A�n Suedia tranzitA?nd Italia. DupA? ce au auzit cA? un vas cu imigranA?i care se A�ndrepta spre Italia s-a scufundat, Samih a cautat o altA? rutA?. A fA?cut rost de numA?rulA�de telefon al unei cA?lA?uze de la niAYte sirieni. Cu ajutorul nepotului sA?u din Turcia a�� care cunoaAYtea limbaa�� a reuAYit sA? stabileascA? contactul cu aceAYtia. I s-a spus cA? un vas urmeazA? sA? plece A�n RomA?nia iar, de acolo, va tranzita Europa mai departe cu alte mijloace de transport. Trebuia sA? plA?teascA? 6.000 de euro pentru fiecare membru al familiei sale.

a�zAm cA?lA?torit trei zile AYi douA? nopA?i. Eram pe o ambarcaA?iune micA? de pescuit AYi era foarte aglomerat. BA?rbaA?ii stA?teau doar afarA?, iar femeile AYi copiii A�n interior; le respectam AYi aAYa este normal. La acel moment, eram foarte rA?cit, rA?cisem A�n Turcia iar pe vas mA? simA?eam AYi mai rA?u pentru cA? era foarte frig afarA?; era luna februarie AYi ne aflam pe mare. Nu am avut mA?ncare suficientA? pentru cA? ni se spusese cA? vom cA?lA?tori doar o zi, apoi am fost anunA?aA?i cA? va dura A�ncA? douA? zile.A�Nu eram pregA?tiA?i pentru aAYa ceva. Am cA?lA?torit mai mult pentru cA? ruta a fost schimbatA? de cA?tre cA?pitanului vasului. Nu AYtiu de ce a luat decizia asta. El era cel care fA?cea traficul de persoane AYi avea informaA?iile sale. Aveam din ce A�n ce mai puA?inA? apA? pe zi ce trece AYi ne-au rA?mas doar niAYte alune.

CA?nd ne-au descoperit, eu mA? aflam A�n camera unde era motorul; A�mi era foarte frig iar lA?ngA? motor era mai cald. La acel moment, am auzit voci ale altor refugiaA?i de pe barca noastrA? care strigau: VeniA?i, veniA?i sus, poliA?ia de frontierA?!A�Am urcat AYi am vA?zut poliA?ia de frontierA?, nava acestora AYi proiectoarele de luminA?.

La AYtiri s-a spus cA? vasul era pe cale sA? se scufunde, cA? se confrunta cu dificultA?A?i meterologice, iar valurile erau mari. Lucrurile nu s-au A�ntA?mplat aAYa. CA?t timp am cA?lA?torit pe mare, a fost calmA?, nu erau valuri. Nu era niciun pericol, nici mA?car A�n mijlocul MA?rii Negre. CA?nd au A�nceput sA? proiecteze lumina asupra noastrA? AYi sA? ne A�ntrebe: Cine sunteA?i? a��A�A�la acel moment, a mai venit un alt vas. Acesta mergea de jur A�mprejurul nostru generA?nd valuri mari care fA?ceau ca barca sA? se A�ncline. Motorul funcA?iona bine, valurile au apA?rut doar cA?nd nava poliA?iei a A�nceput sA? se plimbe A�n jurul nostru din nou, AYi din nou, AYi din noua��

Am auzit: Ce se A�ntamplA?? Ce face poliA?ia? Aproape ne scufundA?m!A�La acel moment ne filmau ca sA?-AYi facA? filmul video. Nu AYtiam la acel moment cA? pregA?tesc A�nregistrarea video pentru mass-media. PoliA?ia zicea cA? vrea sA? ne salveze. Cum sA? ne salveze? SA? ne salveze de pe mare ca sA? ne punA? A�n A�nchisoare? Sufeream A�ntr-adevar, dar nu A�n acel mod. Sunt mincinoAYi!

CA?nd ne-am oprit A�n port, a venit o persoanA? care vorbea bine limba englezA? AYi ne-a oferit sprijin. AmbulanA?a era deja la mal AYi m-a dus direct la spital unde am rA?mas pA?nA? dimineaA?a. AZn acel timp, nu AYtiam ce se A�ntamplase cu familia mea. Eram foarte bolnav, nu puteam respira, nu am putut dormi deloc. Doctorii nu au vorbit cu mine. Am A�ncercat sA? vorbesc cu ei A�n englezA?, sA? le spun cA? sunt rA?cit AYi cA? nu pot respira. Doar le-am arA?tat prin semne cA? nu pot sA? respir AYi aceAYtia au A�nceput sA? mA? trateze. Erau foarte mulA?i doctori AYi m-au dus dintr-o A�ncA?pere A�ntr-alta, mi-au fA?cut injecA?ii, raze X AYi alte lucruri. La sfA?rAYit, mi-au dat o reA?etA? sA? A�mi cumpA?r medicamente.

De la spital, m-au dus direct la centrul poliA?iei iar de acolo, ne-au luat pe toA?i A�n douA? autobuze mari AYi ne-au dus la un alt centru al poliA?iei unde au A�nceput sA? ne intervieveze. CA?nd am ajuns la centrul poliA?iei, A�n continuare mA? simA?eam rA?u AYi eram foarte obosit.a�?

AZn RomA?nia, Samih E�i familia sa au A�ncercat sA? obE�inA? azil. Nici unul nu a primit. S-a considerat cA? aceAYtia nu au demonstrat “o temere realA?, iar A�n Dubai beneficiau de protecA?ie.

SoA?ia AYi cei doi copii ai sA?i au fugit, ilegal, mai departe A�n Suedia. Samih vrea sA? continue procesul pA?nA? la capA?t AYi nu vrea sA? fugA? de pedeapsA?, deAYi considerA? ca e absurd ce i se A�ntA?mplA?.

a�zCA?nd cei din centru pentru refugiaA?i din GalaA?i plA?nuiau sA? plece peste graniA?A? AYi m-au A�ntrebat AYi pe mine, le-am spus cA? nu plec:A�Nu faceA?i asta! Poate vA? vor prinde AYi vA? vor chema A�napoi. Aproape toA?i au obA?inut statutul de refugiat A�n strA?inA?tate. Apoi m-au sunat AYi m-au enervat cA?nd mi-au zis: Ai ramas acolo.A�Da, am rA?spuns,A�vreau sA? respect procedurile. De ce A�n aceastA? A?arA? nu vor ca oamenii sA? fie corecA?i, sA? respecte procedurile? Trebuie sA? scap din aceastA? situaA?ie A�n mod legal. Nu vreau sA? ajung A�n Germania sau A�n Suedia AYi sA? stau acolo gA?ndindu-mA? la procesul penal, dacA? m-au acuzat sau nua��nu vreau sA? trA?iesc aAYa.a�?

Samih a fost stA?lpul familiei pe care o A�ntreA?inea, cei doi bA?ieA?i ai sA?i fiind studenA?i, unul studia media iar celA?lalt era la liceu. Acum fiica sa din Suedia A�i plA?teAYte chiria din salariul ei. A refuzat ajutorul celorlalA?i prieteni din Dubai pentru cA? nu A�i place sA? fie ajutat din milA?.

TRIMITEREA AZN JUDECATA�

AZn 12 martie 2015A�procurorul NiA?A? Teodor dispune trimiterea A�n judecatA? a 12 persoane – cetA?A?eni sirieni, iranieni, irakieni AYi un turc.

Procurorul susE�ine cA?: a�zAZn condiA?iile A�n care acesta (Samih n.r.) are domiciliul A�n Emiratele Arabe Unite, A?arA? stabilA? politic, consider cA? aceasta nu poate justifica A�n niciun mod activitatea sa. Gradul de periculozitate sporitA? a faptelor acestora AYi care necesitA? exercitarea acA?iunii penale este dat de raA?ionamentul conform cA?ruia, A�n lipsa actelor AYi faptelor ilegale ale lor, alte zeci de migranA?i nu ar fi trecut ilegal graniA?a de stat a RomA?niei, pentru cA? nu ar fi avut cine sA?-i conducA?. Nu poate fi privitA? cu uAYurinA?A? o asemenea activitate doar pe principiul cA? este vorba despre oameni care fug din zona de conflict, pentru cA? nu trebuie omis nici interesul naA?ional al RomA?niei care trebuie sA? demonstreze cA? asigurA? securitatea frontierei de stat care coincide cu cea a Uniunii Europenea�?

a�zOk, am fost A�n Dubai, dar de ce am plecat din Dubai dacA? trA?iam o viaA?A? de lux?! DacA? s-ar fi uitat cu atenA?ie la dosarul meu, ar fi vA?zut cA? am doi copii pe care trebuia sA? A�i protejez. ToatA? lumea AYtie ce poate face guvernul sirian cu aceAYti tineri! Nu o sA?-i hrA?neascA? sau sA? A�i educe A�n aceastA? crizA?! Le vor da arme AYi le vor cere sA? lupte”, spune Samih.

Avocata acestuia susE�ine cA? nu i-a fost respectat dreptul la apA?rare iar infracA?iunea de care este acuzat nu are niciun fundament.A�a�zE absurd sA? acuzi solicitanA?i de azil pentru cA? au fugit A�mpreunA? cu familia lor.a�?

a�zAm fost duAYi la acel centru al poliA?iei precum o A�nchisoare. CA?nd am ajuns, am vA?zut acea persoanA? care mA? luase noaptea AYi mA? ajutase sA? debarc.A�

Vreau sA? traduci pentru arabii care nu vorbesc engleza. Te rog, poA?i?

La acel moment A�mi era foarte rA?u, nu dormisem dar i-am spus: Ok, de ce nu?

Am intrat A�n clA?dire, A�ntr-o camerA? mai mare unde am vA?zut pe cei care veniserA? cu mine pe barcA?. StA?teau pe scaune iar alA?ii A�ncercau sA? A�i intervieveze.

M-au dus de la o masA? la alta, unde traduceam. Nu mA?ncasem nimic pA?nA? atunci, nu mi-am luat medicamentele, nu dormisem. Chiar AYi pe copiii mei i-au folosit la tradus.

Apoi, la un moment dat, l-am rugat pe unul dintre poliA?iAYti:

a�� MA? simt foarte rA?u, am nevoie de medicamentele prescrise, te rog.

a�� Ai bani?

a�� Da, dar doar euro

a�� DA?-mi bani AYi A�A?i schimb eu.

Cam A�ntr-o orA? mi-a adus medicamentele.

La ora 4 dupA?-amiaza, m-au chemat sA? mA? duc A�n alt birou. De data aceasta, eu eram cel care urma sA? fie intervievat. Acum eu aveam un traducA?tor pentru ca cel care mA? intervieva, nu putea vorbi A�n englezA?.

AZn mijlocul interviului mi s-a spus: Acela de acolo e avocatul tA?u. O femeie stA?tea mai A�ncolo A�n acea camerA?.

Avocata stA?tea nemiAYcatA? AYi asculta. Eu vorbeam. Nu a intervenit, AYtia cA? eu vorbesc engleza, nu a vrut sA? vorbeascA? cu mine AYi sA? A�mi punA? o singura A�ntrebare. Ea era avocata mea, potrivit poliA?iAYtilor. Ea doar asculta. Era acolo doar ca sA?-AYi punA? AYtampila la sfA?rAYit. La sfA?rAYit, poliA?istul mi-a zis: SemneazA?. Ce semnez aici? Traducatorul mi-a citit hA?rtiile, interviul cu povestea mea, cA? mA? aflam A�n Turcia, cA? am venit cu copiii, cA? am venit cu barca, am plA?tit bani, toatA? povestea care s-a A�ntamplat. Ok, mi-am zis. CealaltA? hA?rtie era acuzaA?ia.

Asta nu am sA? semnez!A�Pentru cA? nu sunt traficant! Am sA? semnez doar acuzaA?ia cA? am intrat ilegal A�n RomA?nia. Sunt de acord cu asta.

PoliA?istul nu AYtia ce sA? facA?.A�Avocata mea, avocata mea, mi-a zis cA? am asistat traficantul, cA? i-am platit bani. Au fA?cut interviul farA? sA? ne spunA? cA? acesta era de fapt ca sA? ne incrimineze.a�?

Alkhataib Mohammad Samih a fost reA?inut timp de 24 de ore.

Procurorul i-a spus cA? nu A�i place ca refugiaA?ii sA? soseascA? A�n RomA?nia pentru cA? vor afecta comunitatea. L-au pus A�n celulA? cu trei romA?ni, doi traficanA?i de droguri AYi un hoA?.A�Nu fusese niciodatA? A�n A�nchisoare E�i se simE�ea umilit. A�

Ce s-a petrecut in arest

a�zAZn arest nu mi-au dat de mA?ncare. CA?nd am ajuns A�n arest era noapte AYi poate cA? la acea orA? se terminase masa. Nu mai era de mA?ncare nimic. O persoanA?, hoA?ul, s-a sculat din pat, m-a vA?zut cA? sunt strA?in, stA?team A�ntr-un colA? al camerei AYi s-a uitat la mine. L-am A�ntrebat: VorbeAYti engleza?A�Mi-a dat din cap cA? nu. I-am arA?tat apoi prin semne cA? vreau sA? mA?nA?nc. S-a dus direct la dulap AYi a luat puA?inA? brA?nzA? AYi pA?ine, mi le-a dat AYi am A�nceput sA? mA?nA?nc. Nu am mA?ncat nimic de cA?teva zile pA?nA? cA?nd, acest om, hoA?ul, m-a hrA?nit.

Celalalt sirian s-a trezit peste noapte, plA?ngea. Are cinci fete. Unde ne aflA?m? AZn ce A?arA? ne aflA?m? Am crezut cA? e un vis, cA? mA? voi trezi AYi va fi ok. Dar era real, nu era vis.a�?

Samih_1

AZn urmA?toarea noapte, Samih a fost eliberat din arest E�i pus sub control judiciar. Crede cA? i-au dat drumul fiindcA? a lucrat ca traducA?tor.A�

“CA?nd am ajuns A�n centrul pentru refugiaA?i, primul lucru pe care l-am fA?cut a fost sA? o A�ntreb pe soA?ia mea unde pot sA? fac un duAY. Vroiam sA? mA? curA?A?, poate toate lucrurile rele de pe mine se vor curaA?a cu aceastA? apA?.”

  • nemenA?ionarea faptului cA? poate lua la cunoAYtinA?A? piesele dosarului, comunicarea cu avocatul prin interpret, avA?nd A�n vedere cA? este cetaA?ean strA?in;
  • probele au fost obA?inute cu A�ncA?lcarea dispozA?iilor legale, A�n special dreptul la apA?rare, niciunul din martorii (copiii AYi soA?ia acestuia) necunoscA?nd cA? dau declaraA?ii A�ntr-un proces penal care-l priveAYte pe Samih; aceAYtia credeau cA? dau declaraA?ii A�ntrucA?t au ajuns A�ntr-o A?arA? nouA?, pentru procedura de azil;
  • A�n declaraA?ii nu a fost menA?ionatA? voinA?a martorilor, dacA? sunt sau nu sunt de acord sA? dea declaraA?ia;
  • nu se menA?ioneazA? gradul de rudenie cu inculpatul; martorii membri de familie ai inculpatului au dreptul de a li se aduce la cunoAYtinA?A? cA? pot sa nu dea declaraA?ii, dar nu au fost informaA?i cu privire la acest lucru, toate declaraA?iile luate au fost A�ntr-un stil de maraton;
  • nu au fost A�ntrunite elementele constitutive ale infracA?iunii de trafic de migranA?i, neexistA?nd intenA?ia cA?t nici actele materiale AYi scopul urmA?rit;

Au trecut aproape douA? luni de la A�nceperea procesului A�n care Samih e acuzat cA? E�i-a traficat propria familie.A�Sentimentele lui sunt undeva A�ntre mA?nie, resemnare, tristeE�e E�i dor.

“VA? jucaA?i cu viitorul meu, cu viitorul copiilor mei! VA? jucaA?i cu viaA?a noastrA?! Din acest motiv, aici am devenit victime, suntem infractori aici.

Acum sunt doi ani de cA?nd bA?ieE�ii mei sunt fA?rA? educaA?ie, fA?rA? sA? munceascA?. Ei nu pot sA? mA? ajute, eu nu pot sA? A�i ajut, ei sunt A�ntr-o A?arA?, eu sunt A�ntr-o altA? A?arA? iar aici autoritA?A?ile vor sA? ne facA? sA? suferim.A�

Am trecut graniA?a ilegal ca sA? A�mi salvez copiii. Da, aE� face acest lucru din nou AYi din nou. Nu existA? nicio logicA? cu privire la ce se intamplA?. AZn RomA?nia mi-am pierdut toatA? viaA?a. DacA? altcineva ar fi A�n locul meu, A�l rog sA?-mi spunA? ce ar face, l-aAY lA?sa sA? ia decizia A�n locul meu… Sunt confuz. Nu pot sA? uit noaptea cA?nd am stat pe podea A�n arestul poliA?iei AYi A�mi ziceam: Unde sunt? Chiar mA? acuzA? de toate astea?a�?


Articolul are la bazA? interviul lui Samih AYi al avocatei sale, dar AYi documente din dosarul acestuia.

Editat de Laura E?tefA?nuE�A�

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *