#ReporterlaVot: LA?saE�i bA?utura, vine dictatura

DacA? plecamA�devreme de la protest, trA?iam cu impresia cA? toE�i oamenii care s-au strA?ns A�n PiaE�a UniversitA?E�ii aveauA�acelaE�i scop. Evenimentul care a A�nceput sA?mbA?tA? la E�ase seara A�n faE�a fA?ntA?nii de la Universitate s-a chemat a�zVrem sA? votA?m, nu sA? pontA?ma�?. PA?nA? sA? ajung acasA?, n-am E�tiut cA? despre asta e vorba.

MulE�i au venit la un protest solidar cu diaspora nedreptA?E�itA? de noul proces de votare a�� s-a strigat A�ndelung a�zDiaspora la vota�? E�i a�zVrem secE�ii noi A�n turul doia�?. AlE�ii sunt aici pentru Macovei sau pentru oprirea exploatA?rii gazelor de E�ist, unii pentru lupta anti-comunistA?, care pentru alE�ii e sinonimA? cu demisia lui CorlA?E�ean sau a lui Ponta. Au fost E�i oameni care au ieE�it din casA? doar sA? strige ceva A�n genul a�zvorbiE�i cu toatA? lumea ca sA? nu se lase votul libera�?.

P1220583-2

Anul 1989 se repetA? obsesiv printre protestatari. Se strigA? a�zJos comunismula�?, se vorbeE�te despre libertatea de vot plA?titA? cu sA?nge. Sunt E�i tineri E�i bA?trA?ni. La unul din megafoane e un domn care rememoreazA?: a�zAZn a��89 am fost aici, cu tata. Veneam de la E�arA?a��a�?. Pare cA? nu-l ascultA? nimeni, aE�a cA? se opreE�te din confesiuni E�i strigA? a�zLI-BER-TA-TE, LI-BER-TA-TEa�?. MulE�imea A�nvie dintr-odatA?. AZnsufleE�it de reacE�ie, tipul dA? sA? continue, zice E�i A�n englezA? ceva, dar deja nu-l mai bagA? nimeni A�n seamA?. A venit Monica Macovei, iar mulE�imea strigA? doar a�zMacovei, Macoveia�? sau a�zD-N-A, D-NAa�?. Se urlA? E�i se aplaudA? ritmat. La altA? portavoce, o femeie mA?rturiseE�te emoE�ionatA? cA? a votat Macovei. Un bA?rbat se A�ntreabA? cine nu ar vota cu Macovei, iar apoi tot el spune cA? a�zacum nu urmA?rim voturi de calitate, urmA?rim voturi vraca�?.

A�a�zDemisiaa�? A�n locul imnului naE�ional

Se strigA? A�ndelungat a�zJos, Ponta, jos/ EE�ti-un mincinos!a�?. Nu vA?d decA?t o camerA? video E�i nu E�tiu ce de la ce televiziune este. MA? mut lA?ngA? o familie cu un copil care e foarte implicat A�n scandA?ri: de la a�zJos, Ponta!a�? trece la a�zJos, PonticA?a�? E�i, A�n final, la a�zJos, Paula!a�?. TatA?l copilului se amuzA? E�i-i spune soE�iei – a�zLasA?, copiii trebuie sA? E�tie cA? dreptul la vot se cA?E�tigA? greua�?.

P1220574

AZntre timp, s-a fA?cut ora E�apte. Se A�ncearcA? intonarea imnului naE�ional, dar dupA? vreo douA? strofe, mulE�imea renunE�A? E�i opteazA? pentru a�zDemisia! Demisia!a�?. AZn stA?nga, o jurnalistA? A�i ia interviu unei tinere. MA? trag mai aproape ca sA? aud mai bine. Reportera vorbeE�te A�n limba romA?nA?, dar cu un puternic accent strA?in. Nu prind decA?t finalul conversaE�iei: a�zE�i sper ca numA?rul oamenilor care nu ies la vot sA? scadA?a�� niciodatA? nu va apA?rea candidatul perfecta�?. a�zAi avut ocazia sA? pleci din E�arA??a�? a�zAm avut, dar e bine E�i aicia�?. ZA?mbesc amA?ndouA?.

Unul din organizatori propune sA? plecA?m spre Ministerul Afacerilor Externe. O doamnA? e revoltatA? de idee: a�zNu A�nE�eleg, de ce sA? mergem la MAE? Uite aE�a se rupe! Lumea pleacA? acasA?, iar acolo ajung un grup de 100a�?. AltA? doamnA? lanseazA? teoria conspiraE�iei: a�zA�E�tia cu frackinga��crackinga�� au deturnat (protestul) ca de obicei. Ei au alte scopuria�?. Altul A�i rA?spunde cA? a�zprea analizA?m pe diversioniE�ti. Ar trebui sA? A�i lA?sA?m A�n pace, sA? ne vedem de ale noastrea�?.

Titus, eE�ti acasA??

O parte mare din mulE�ime se A�ncoloneazA? totuE�i pe bulevardul Magheru E�i porneE�te spre MAE. Pe drum se strigA? a�zTitus, eE�ti acasA??a�?, a�zCorlA?E�ean, demisia!a�? sau a�zAZn turul doi, Ponta la gunoia�?. Jandarmii se asigurA? ca protestatarii sA? ocupe o singurA? bandA?. Steagurile roE�-galbene-albastre E�i cearE�aful mare pe care scrie a�zUniE�ia�? sunt umflate de vA?ntul care se face tot mai rece. Grupurile strigA? parcA? mai tare: a�zCeauE�escu n-a murit/Este Ponta travestita�?, a�zD-N-A, D-N-A, Ra-ho-va, Ra-ho-vaa�?. MaE�inile claxoneazA?.

P1220558-2

La Guvern ajung 600 de oameni, mai mulE�i decA?t au plecat de la Universitate. MA? lovesc de o femeie cu insigne E�i reviste pline de faE�a zombilatA? a lui Michael Jackson. AZmi aratA? punga ei de plastic plinA? cu mA?ncare pe care e scris cu pixul a�zMA�ncare de la fani pentru Michael Jacksona�?.

P1220544-2

AZn faE�a mulE�imii, se strigA? tare: a�zPonta, nu uita, noi te vrem la DNAa�?. Jandarmii de lA?ngA? mine chicotesc ca la un autogol dat de adversar. Nu stA?m mult, MAE e E�inta.

Chiar A�nainte sA? facem pe dreapta pe Aleea Alexandru, strada ministerului vizat, e un afiE� mare cu Victor Ponta. E deja vandalizat, cineva i-a desenat o mustaE�A? A�A�la Hitler E�i urechi A�A�la Mickey Mouse a�� dar asta parcA? nu-i de ajuns pentru protestari. CA?E�iva A�l scuipA? direct pe buze, nas, bA?rbie a�� niE�te poliE�iE�ti vin mai aproape, se uitA? ca la Mona Lisa, dar nu zic nimic. JurnaliE�tii fac poze, multe poze, a�ze greu sA? prinzi scuipatul ca lumeaa�?.IntrA?m pe alee.

ponta2-2

Absorbante E�i a�zpA?cat-pA?cat de sA?ngele vA?rsata�?

-1-0 Fener?
– 1-1.
– Hai bA?, cA? Fener bate. Manchester ce-a fA?cut?

Jandarmii A?in scorul A�n timp ce ne conduc pe strA?duA?e spre MAE, se strigA? a�zCorlA?A?ean demisiaa�? A�n A�ntuneric, niAYte cucoane A�n taior ies A�n pragul restaurantului select AYi dau din AYolduri, aplaudA?m AYi trecem mai departe, la MAE nu e voie A�n stradA?, blocA?m accesul A�n instituA?ie, fA?rA? violenA?A?, rA?mA�nem A�n stradA?, unde sA�nt AYtampilele, A�n Teleorman, jos Ponta, e lunA? plinA?.

O gagicA? are o pancartA? decupatA? dintr-o cutie de absorbante E�i strigA? a�zPA?cat, pA?cat de sA?ngele vA?rsata�?. Altcineva preia un slogan din Cluj a�� a�zKlaus, Klaus, scapA?-ne de Mickey Mousea�?. Oamenii agitA? mai tare pancartele.

absorbante-2

a�zVA? rog sA? treceA?i pe celA?lalt trotuar dacA? vreA?i sA? participaA?i la aceastA? activitate”, zice jandarmul AYef cA?tre niAYte protestatari rA?tA?ciA?i.

Se mai scandeazA? puE�in. Ne A�ntoarcem la Universitate. Se discutA? mult, se strigA? puA?in, plimbarea de searA?. La televizor e haos, protestarii sunt puE�ini, A�njurA?, sunt violenE�i E�i au primit zeci de amenzi.

a�zEu sA�nt o victimA?a�?, zice o doamnA?. Jandarmul de lA�ngA? ea zA�mbeAYte: a�zToA?i sA�ntem victime. CredeA?i cA? eu sA�nt miliardar? AAYa-i zic nevesti-mii A�n fiecare searA?”.

AZn urma protestatarilor, o maE�inA? REBU face deja de curA?E�enie.

P1220548-2

LA?saE�i bA?utura, vine dictatura!

De la Universitate, E�erpuim printre strA?duE�ele din Centrul Vechi A�nsoE�iE�i de jandarmi. Lumea de la mese se uitA? la noi ca la gA?ini, destul de A�ncurcatA?. Unii cred cA? suntem de la o galerie de fotbal. NiE�te franceji ies afarA? din bar E�i cA�ntA? ceva cu Vichy.

Se scandeazA? a�zIeE�iE�i la vot A�n turul doia�? E�i a�zJos Pontaa�?. Cuiva A�i vine ideea sA? urle a�zLA?saE�i bA?utura, vine dictaturaa�?. Nu prea prinde la mulE�ime. StrigA?tele oamenilor sunt oricum acoperite de muzica care bubuie din cluburi. Totul dureazA? 20 de minute E�i mulE�imea pleacA? acasA? cA?nd cineva spune la portavoce cA? E�i mA?ine-i protest. La ora cinci.

***

Au contribuit: Andreea Glodeanu, Luiza Vasiliu, Felix Tzele, Matei BA?rbulescu, Sorina VasileA�

Foto: Matei BA?rbulescu, Luiza Vasiliu, Sorina Vasile

Hortensia ne are în pază pe toți.

2 comments

  1. alin   •  

    “Cineva intră în cadru și face semnul victoriei cu degetele.” Nu e semnul victoriei. “Al doilea deget” e umbra primului.

    • Sorina Vasile   •  

      Am modificat, merci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *