Protestatarii lui Vlad Petri

Am pornit o serie de interviuri interactive pe pagina de Facebook a Casei. Un om interesant vine la noi A�n redacE�ie, postA?m o pozA? cu el pe Facebook, publicul pune A�ntrebA?ri la care rA?spunde A�n timp real, apoi compilA?m rA?spunsurile A�ntr-un text pe Musafiri A�n Casa Jurnalistului.

Primul e Vlad Petri, regizorul care a lansat un film despre protestele bucureE�tene din 2012. BucureE�ti, unde eE�ti? are avanpremiera disearA? la 21.00 la Muzeul EsA?ranului. Noi o sA? mergem mai ales pentru dezbaterea de dupA?.

Uite ce ne-a povestit Vlad despre film E�i despre proteste:


AZn 2012 m-a sunat un prieten care era A�n piaE�A?, mi-a zis A�uite, a ieE�it lumea A�n stradA?, e scandal, e protestA�. Eram la birou (editam niE�te filmA?ri din fostele republici sovietice), mi-am luat camera, am ajuns pe la 23.50, jandarmii evacuau piaE�a.

Mi se pA?rea ciudat cA? jandarmii A�ncercau sA? a�?eliberezea�?. Ce sA? elibereze? Nu A�nE�elegeam de ce sA? merg acasA?, de ce sA? pA?rA?sesc zona.

AZn seara aia am pus un clip pe net E�i a doua zi avea 40.000 de vizualizA?ri. Mi s-a pA?rut foarte tare cA? se uitA? lumea, A�i intereseazA? ce se A�ntA?mplA?.

RA?spunsul la A�ntrebarea a�?BucureE�ti, unde eE�ti?a�? a venit abia A�n 2013, cA?nd au ieE�it oameni pe care nu mA? aE�teptam sA?-i vA?d A�n stradA?. Pentru cA?teva zile, BucureE�tiul a fost acolo.A�

Oamenii din PiaE�A?

BucureE�tenii A�ncep sA? se trezeascA? treptat. AZn 2012 am vA?zut baza E�i A�n 2013 s-a construit peste. Nu-mi dau seama cum o sA? culmineze lucrurile astea, dar e interesant de urmA?rit.

A�Oamenii sunt A�ntr-o parte, politicienii se uitA? la ei dintr-un turn de fildeE�. Am A�ncercat A�n film sA? arA?t spaE�iul, piaE�a, dinamica grupurilor, fA?rA? sA? mA? concentrez pe o persoanA? ca alta.

Fiecare A�n parte are o luptA? cu ceva din sistem, vrea sA? schimbe lucrurile. Sunt oameni care stau mult pe net, nu se mai uitA? la presa tradiE�ionalA? E�i s-au sA?turat de mass-media E�i politicieni. S-au sA?turat de lipsa asta de perspective, s-au sA?turat de vot ca o alegere A�ntre PDL E�i PSD. Au descoperit cA? au o voce. Unii au devenit dependenE�i de asta.

Mai sunt unii care se simt singuri. AZn 2012 am vA?zut mulE�i oameni ai strA?zii, era o chestie foarte fainA? pentru ei, aveau prieteni…

Cel mai amuzant moment a fost cA?nd un activist conducea protestatarii, striga A�o sA? intrA?m A�n jandarmi, A�ncepe lupta!A� E�i oamenii A�n spate A�l urmau pregA?tiE�i de luptA?… E�i i se dezleagA? E�iretul activistului. A�Stop!A� Se opresc toE�i. Tipul se apleacA?, A�E�i leagA? E�iretul, se ridicA?, strigA? din nou E�i pornesc toE�i spre jandarmi 🙂

Cum a fA?cut filmul

SimE�eam cA? filmul nu se mai terminA?. Nu ajungeam la forma care sA? explice A�ntreg fenomenul. Nu puteam ieE�i din chestia asta, eram blocat.

Apoi a A�nceput RoE�ia MontanA? E�i am intrat A�n ea, nu puteam sta departe. Pentru mine era un pic schizofrenic. Ziua lucram la filmul din 2012, seara fA?ceam filmul din 2013. Eram A�ntre douA? lumia��

A fost foarte multA? muncA? la faza de montaj. Voiam sA? dA?m coerenE�A?, sA? dA?m voce tuturor participanE�ilor. Am fA?cut transcripturi cu ce ziceau oamenii, am tA?iat pe text. Ne-a luat un an sA? gA?sim forma finalA?.

E o muncA? foarte lungA? E�i, fA?cutA? din resurse proprii, foarte grea. Lipsa de timp. Lipsa de bani. Lipsa de spaE�iu pe harduri…

DacA? am fi avut ceva finanE�A?ri, l-am fi terminat mai repede. Gabi Basalici, cu care am lucrat, era angajat. DupA? o perioadA?, lucram doar A�n weekenduri.
Mai apA?reau diverse filmA?ri, mai lucram la un prieten, mai fA?ceam un making of. Trebuia sA?-mi A�mpart banii E�i pentru perioadele A�n care nu aveam nimic concret.

Obiectivitate E�i subiectivitate

Nu merg pe stradA? cu o prejudecatA?. AZmi place sA? ascult. MA? las condus de evenimente. Au fost momente A�n care mA? simE�eam invizibil. Erau moE�ii A?E�tia care vorbeau, ziceau chestii destul de intime, iar eu filmam, aveam o senzaE�ie stranie.”

Nu e posibil sA? fii obiectiv. De cA?nd filmezi alegi un unghi, oamenii cu care stai, conexiunea pe care o ai, sunt lucruri diferite de la om la om. E?i A�n editare iei niE�te decizii. AZn filmul A?sta e perspectiva mea asupra protestelor.

Fiind acolo, inevitabil iau o parte, sunt eu A�ntre oameni, civil. DacA? eram A�mbrA?cat A�n jandarm E�i libertatea sA? fac un film, mi-ar fi plA?cut probabil sA? fac E�i din perspectiva aia. Am ales-o pe asta care era la A�ndemA?nA?.

“De la A�nceputul perioadei de montaj ne-am propus sA? scoatem A�n evidenE�A? griurile. Mi-a zis un olandez cA? A�n filmul A?sta vede confuzie E�i ambiguitate, nu alb-negru, cauzA?-efect. MA? intereseazA? E�i gesturile simbolice E�i partea de ideologie, dar nu vreau sA? primeze A�n faE�a oamenilor.

E un film care poate fi completat de spectatori.

Cum s-a apucat de filme

AZn clasa a zecea am pus mA?na prima datA? pe o camerA? mare, de plastic. Am A�nceput sA? filmez la petreceri cu prietenii A�n liceu, cA?nd mergeam la munte A�n tabere.
Aveam un bec lipit pe camerA?, de vreo 100W, fA?rA? protecE�ie. Orbeam pe toatA? lumea. Era implicare maximA?, super incisiv.

Ca sA? ajung A�n BucureE�ti am fA?cut un fel de compromis – am dat la ASE E�i am fA?cut doi ani. A fost groaznic la management, nu suportam cursurile, mi se pA?rea inutil. DupA? aia am dat la UNATC E�i acolo am cunoscut tot felul de oameni faini.

A fost o perioadA? grea dupA? facultate. CA?nd A�ncA? eE�ti A�n E�coalA? sunt tot felul de samsari care te iau E�i te pun la filmA?ri, A�E�i dau niE�te bani, acolo… E�i am rA?mas cam mult A�n perioada aia de colaborA?ri semi-eE�uate.

AZn noaptea de revelion spre 2008 am fost cu trenul prin E�arA? E�i am fA?cut un film despre cum A�E�i petrec oamenii revelionul pe tren – nu eram interesat de estetica imaginii, eram doar omul cu camera, cunoE�team oamenii, eram un fel de mediator A�ntre poveE�tile lor E�i public.

AE� vrea sA? fac un film A�n care sA? mA? pot A�ntoarce A�n trecut, la anii din liceu E�i facultate, la RomA?nia anilor ’90a��

Hortensia ne are în pază pe toți.

1 comment

  1. johnny   •  

    Fain! Comentatorii devpe FB sunt la baza articolului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *