3 ani de cA?nd am fost A�n arest

(nu eu, prietena asta a mea)

StA?team A�ntr-o zi AYi mA? gA?ndeam cA? aAY vrea sA? scriu ceva miAYto. Dar parcA? nu AYtiam ce. Ori toate lucrurile miAYto nu mi se A�ntA?mplA? mie, ori toate lucrurile miAYto li se A�ntA?mplA? altora. Depinde.

Azi-aAYa cum stA?team, mi-am adus aminte cA? F. ar avea ceva de povestit.

Ia zi, fatA?, cum te-au luat? o A�ntreb, la fel de curioasA? ca prima datA? cA?nd mi-a povestit. Citește tot articolul …

Jurnalul unui student clandestin

N-am fost deloc vreun elev silitor. AZn timpul liceului, mA? rugA?m de multe ori la sfA?ntul 5 sA? mA? miluiascA?, la final de semestru, la AYtiinA?ele exacte. Nu mi-aAY fi imaginat vreodatA? cA? o sA? ajung sA? trag pentru un 10 simbolic care nu va fi trecut niciodatA? A�n catalog.

Totul a A�nceput cu o notA? sub 4. Naiba mai AYtie cu cA?te puncte am picat, darA?mite cA?te zecimale erau dupA? vigulA?, cert e cA? fusesem respins la Facultatea de Jurnalism AYi AztiinA?ele ComunicA?rii. Rezultatul acela ruAYinos de pe avizier A�ntorsese bolta cereascA? cu curul A�n sus. VA? jur, eram atA?t de A�ncrezA?tor cA? voi intrA? la buget A�ncA?t nici nu mA? gA?ndisem la alte opA?iuni. Doctor? SA? zicem cA? puteam nimeri, AYi legat la ochi, toate organele componente ale unui mulaj de laborator, dar performanA?a asta m-ar fi dus sigur cA?tre malpraxis. Inginer? Cu un istoric de corigenA?e la matematicA?, fizicA? AYi chimie nu cred cA? aAY fi ajuns prea departe.

Ce era de fA?cut? Era deja septembrie, 2006. FA?rA? carnet de student, ordinul de A�ncorporare mA? trimitea direct la AYmotru AYi plantoane. Aveam deja rezervat un loc A�ntr-un pat supraetajat dintr-o unitate militarA?. Puteam sA? fac parte din ultima generaA?ie de soldaA?i, A�nainte ca armata sA? devinA? complet profesionistA? E�i sA? nu mai fie obligatorie. AZn speranA?a cA? s-o alege ceva de capul meu, am dat la o universitate particularA?. 

DupA? doi ani de compromis care nu mi-au oferit decA?t privilegiul de a fi lA?sat la vatrA?, A�n haine de civil, m-am decis sA? mA? A�ntorc A�n locul A�n care fusesem refuzat, dar nu pentru a A�ncerca a doua oarA?. Eram pur AYi simplu curios sA? vA?d cum se desfA?AYoarA? un curs. Fusesem atA?t de dezamA?git de sistemul particular, A�ncA?t voiam sA? mA? conving dacA? A�nvA?A?A?mA?ntul superior de stat e mai cu moA?.

Mi-am bA?gat picioarele AYi, A�ntr-o zi de octombrie, la scurt timp dupA? A�nceperea anului universitar, A�n loc sA? mA? opresc, ca de obicei, la Unirii, am coborA?t A�n staA?ie la PolitehnicA?. Am intrat A�n clA?direa FacultA?A?ii de ElectronicA? din complexul Leu, unde era si sediul FacultA?A?ii de Jurnalism AYi AztiinA?ele ComunicA?rii. Nu premeditasem nimic, doar muream de curiozitate sA? asist la un curs sau, mA?car, sA? stau la taclale cu vreun student A�n timpul unei ferestre AYi sA?-l A�ntreb ce AYi cum.

Citește tot articolul …

Muzica popularA? electronicA? din Coreea de Nord

AZn Coreea de Nord muzica electronicA? are o cu totul altA? conotaE�ie decA?t cea cu care ne-am obiE�nuit A�n general prin partea astalaltA? a lumii.

E un amestec molipsitor de ritmuri electronice contemporane, cu linii melodice A�n mare parte occidentale E�i din ultimile decade ale secolului din care tocmai am ieE�it, dar cu o abordare excepE�ionalA? a folclorului autohton, A�ncA?t la prima audiE�ie nici nu E�tii dacA? sA? strA?mbi din nas sau sA? fii A�n culmea fericirii. Nu e nici muzicA? kitschoasA?, nici muzicA? folcloricA?, nici muzicA? electronicA?. E muzicA? popularA? electronicA?.

DeE�i face parte din muzica de tip propagandistic, fiind sub directa A�ndrumare a conducerii statului, se observA? cA? rolul nu este A�ntotdeauna unul de propagandA?, temele abordate fiind de multe ori universale, A�n general despre dragoste, de asemenea sunt multe exemple doar cu muzicA? instrumentalA?, mizA?ndu-se mai mult pe rolul inducerii forE�ate a binedispoziE�iei. E?i ce binedispoziE�ie! OdatA? ce asculE�i muzica asta, simE�i cum A�E�i doreE�ti sA? iei primul zbor cu avionul E�i sA? ajungi la noii tA?i camarazi. O poE�i face prin cea mai prietenoasA? agenE�ie de turism, care te aE�teaptA? direct de pe Facebook. Sau te poE�i mulE�umi cumpA?rA?nd de pe net un album special, cu cele mai de seamA? compoziE�ii, produs de casa de discuri Sublime Frequencies. AZl gA?seE�ti E�i la mA?na a doua pe AmazonA�sau pe Discogs. Continue reading…

GeneraE�ia mea, generaE�ia ta

GeneraE�ia mea. Din viaE�a generaE�iei mele lipseE�te un deceniu, anii a��90, cei A�n care l-am A�njurat pe Iliescu E�i am bA?ut bere, ornA?ndu-ne CV-ul cu diferite realizA?ri iluzorii, ca aceea de ziarist prost plA?tit, independent, stimat doar de prieteni. GeneraE�ia mea a E�inut pe dupA? umeri, ca un frate mai mare, GeneraE�ia PRO, pe care a inventat-o la PRO TV, pentru ca dupA? aceea sA? se scA?rbeascA? sau, dimpotrivA?, sA? o apuce nostalgia, cA? altceva mai de soi nu s-a inventat A�n anii a��90.

GeneraE�ia ta. GeneraE�ia ta, Ursulean, Mako, Ciorniciuc, VdovA�i, bA?jbA?ie la un A�nceput de subteranA? cA?tre deceniul ei lipsA?, fiindcA? lumea s-a mai rA?sturnat odatA?, prin 2009, nu chiar cum s-a rA?sturnat A�n 1989, dar pe-aproape E�i A�n orice caz cel mai tare dupA? CeauE�escu. CA?nd mi-ai zis sA? scriu la tine, Mako, E�i m-ai A�ntrebat despre ce, ai zis: a�?Poate faci ceva despre generaE�ia noastrA? confuzA?, nush.a�? Am rA?spuns cA? nu sunteE�i confuzi, sunteE�i cam blegi. Dar, de fapt, da, sunteE�i confuzi – E�i sunteE�i blegi fiindcA? sunteE�i confuzi.

Eu la ziarul Dreptatea (1992)

Eu la ziarul Dreptatea (1992)

Citește tot articolul …

Mega Image a fA?cut kakadu praf

Ce se A�ntA?mplA? cA?nd un supermarket se bagA? A�n educaE�ia copiilor? CA?nd, pentru profit, creeazA? un joc greE�it?

AZn lupta eternA? pentru un loc A�n lanE�ul trofic, aproape orice e permis. DacA? eE�ti o felinA? de talie mare ce evitA? cu succes oamenii, lucrurile se pot aranja destul de bine pentru tine. Pentru un lanE� de supermarketuri din Uniunea EuropeanA? regulile sunt, A�nsA?, ceva mai stricte. Trebuie sA? ai tot timpul produse la raft, sA? fie ieftine E�i, de preferinE�A?, sA? nu fie expirate.

Cum sA? convingi omul, cel mai periculos prA?dA?tor dintre toate, sA? cumpere de la tine? Mega Image, parte din grupul belgian Delhaize, a gA?sit soluE�ia a�� un joc pentru cei mici, viitori clienE�i fideli. Continue reading…

2 ani, o lunA? E�i niE�te zile

Nu E�tiu sA? fac poze. AdicA? nu poze, nu E�tiu sA? fac fotografii. Poze cred cA? mA? descurc. DacA? cineva A�mi spune: a�zfA?-ne E�i nouA? o pozA? !a�?, pot sA? le fac. Ce pula mea mare lucru?, mA? gA?ndesc, mA? uit la ei prin camerA?, sA? le intre capetele, sA? le intre ochii, sA? le intre feE�ele cum exprimA? ce li se pare E�i gata. Aia-i poza, nu e nimic greu.

Fotografie, A�n schimb, mi se pare complicat. Cu studiu E�i cu sentiment E�i cu talent E�i cu tot ce mai e nevoie pentru o artuE�A?. TreabA? de oameni mari iar eu, cred, sunt cuficient de bA?iat mare A�ncA?t sA? A�nE�eleg ce se A�ntA?mplA? cu mine E�i anume cA? nu aE� putea sA? fac vreodatA? fotografie. De niciun fel, indiferent de subiect, cA? ar fi femei goale, muncitori, carpete, biserici, nu E�tiu, orice. Poate aE� putea sA? fotografiez ceva naturA?. Un cA?mp, sA? zicem. Pula mea, pozez un cA?mp. Frumos. Citește tot articolul …

BA?taie cu mascaE�ii mexicani

ToatA? lumea se A�ntoarce spre centrul unei A�ncA?peri care vibreazA? la fiecare cA?zA?turA?. Se ridicA? E�i A�ncep sA? urle cu o putere care parcA? A�i duce mai aproape de ringul unde se A�mbrA?ncesc mA?E�ti colorate E�i busturi goale.

Una cervecita, seA�orita?A�Arena rA?sunA? de urlete cA?nd primul luptA?tor e aruncat A�n afara ringului. Cade pe cA?t de nedureros posibil E�i nu se grA?beE�te sA? se A�ntoarcA? A�n pA?tratul A�n care trebuie sA? se lupte cA?t mai spectaculos. Continue reading…

Protestatarii lui Vlad Petri

Am pornit o serie de interviuri interactive pe pagina de Facebook a Casei. Un om interesant vine la noi A�n redacE�ie, postA?m o pozA? cu el pe Facebook, publicul pune A�ntrebA?ri la care rA?spunde A�n timp real, apoi compilA?m rA?spunsurile A�ntr-un text pe Musafiri A�n Casa Jurnalistului.

Primul e Vlad Petri, regizorul care a lansat un film despre protestele bucureE�tene din 2012. BucureE�ti, unde eE�ti? are avanpremiera disearA? la 21.00 la Muzeul EsA?ranului. Noi o sA? mergem mai ales pentru dezbaterea de dupA?.

Uite ce ne-a povestit Vlad despre film E�i despre proteste: Continue reading…