Ultimii mayaE�i

O femeie stA? A�n genunchi E�i strA?nge A�n mA?nA? corpul inert al puiului de gA?inA? pe care l-a decapitat. LA?ngA? picioareleA�ei e un cuE�it cu sA?nge, iar de jur A�mprejur un covor din ierburi, A�ncadrat de lumA?nA?ri.A�Sunt A�n Mexic, la biserica catolicilor tradiE�ionaliE�ti din satul San Juan Chamula.A�Comunitatea de aici este una dintre puE�inele care pA?streazA? tradiE�iile strA?moE�ilor mayaE�i.

Am coborA?t din autocar direct A�n centrul localitA?E�ii de chamula, cu gA?ndul de a gA?si obiceiurile E�i superstiE�iile lA?sate de mayaE�i.A� Citește tot articolul …

O E�mecherie de pe Anglia

Am 27 ani E�i pe ultimii patru jumate i-am petrecut A�n Londra, unde am deocamdatA? un job OK E�i o viaE�A? OK de om din clasa de mijloc. Nu m-am cA?rat din RomA?nia de rA?ul ei, dar aE� minE�i sA? zic cA? momentan nu-mi merge mai bine aici (deE�i am avut E�i zile mai proaste, A�n special cA?nd aE�teptam – E�i aE�teptam, E�i aE�teptam! – permisul de muncA?).

DupA? ce-am vA?zut deja mult-discutatul reality-show Channel 4 a�zThe Romanians are Cominga�?, am fost dezamA?gitA? sA?-mi dau seama cA? ce-au A�nE�eles din el mulE�i compatrioE�i, inclusiv prim-ministrul E�i-un ambasador, e sA? se revolte A�n numele clasei de mijloc. Unii au E�inut sA? se delimiteze A�n gura mare de romi E�i de oamenii sA?raci din RomA?nia E�i din emisiune, ba au organizat E�i un protest. Eu nu m-am simE�it ofensatA? de emisiunea cu pricina, mai degrabA? deprimatA?. SA?rA?cia din RomA?nia e realA?, E�i, alA?turi de migraE�ia A�n masA? a cetA?E�enilor sA?i, e A�n principal responsabilitatea statului romA?n, nu a strA?inilor de la un canal TV, care n-au datoria sA? ne menajeze sau sA? fie PR-ii noE�tri. E absurd sA? ne imaginA?m cA? o sA? ne A�mbunA?tA?E�im imaginea A�n ochii strA?inilor dacA? ne apucA?m sA? strigA?m cA? oamenii din emisiune n-au nici o treabA? cu E�A?riE�oara noastrA? minunatA?.

Dar am mai observat E�i alt soi de reacE�ie, A�n extrema cealaltA?: unii au rA?mas cu impresia cA? Channel 4 E�i-a dorit sA? facA? un documentar miE�to, onest, de mare clasA?, plin de compasiune, schimbA?tor de percepE�ii, ba chiar cA? a E�i reuE�it. CA? nu putem sA?-i bA?nuim sub nici o formA? pe producA?torii britanici cA? ar fi fost tendenE�ioE�i A�n vreun fel. CA? e cazul, ca sA? arA?tA?m cA? suntem deschiE�i la minte, sA? le oferim laude. Oameni buni, mA? scuzaE�i, dar sunteE�i A�n pom, unul plantat A�n solul fertil al naivitA?E�ii. Citește tot articolul …

Duncan, ce faci E�igane?

Mi s-a pA?rut ciudat cA?nd m-am trezit cu un telefon de la patronul agenE�iei pentru care lucrez: a�zVezi cA? tura urmA?toare e un pic altfel. Avem o mamA? E�i un fiu, bA?iatul face 18 ani A�n a cincea zi de tur E�i, ce e E�i mai interesant, puE�tiul a fost adoptat din RomA?nia acum vreo 15 ani!a�?. Am dat un search pe Facebook E�i am descoperit cA? prietenii mei din Ferentari puteau trece ca albinoE�i pe lA?ngA? viitorul meu client.

Duncan a primit cadou de majorat o excursie A�n RomA?nia, care trebuia sA? fie un fel de drum iniE�iatic pentru tA?nA?rul american.

I-am luat de la aeroport E�i, conform programului, am oprit la magazinul Harley Davidson din BA?neasa. Credeam cA? puE�tiul e cel care vrea ceva anume, dar spre surpriza mea, mama adoptivA? era singura interesatA? de suveniruri pentru prieteni. I-am cazat la hotel E�i a rA?mas cA? ne vedem mai spre searA?, cA?nd aveam A�n program un a�zwelcome dinnera�? la PescA?ruE�. DeE�i amA?ndoi pA?reau un pic defazaE�i a�� a�zjet laga�? s-au scuzat ei, totul a decurs perfect: le-a plA?cut mA?ncarea, le-a plA?cut conversaE�ia E�i toE�i trei am avut o searA? frumoasA?. A doua zi plecam spre Sibiu. Citește tot articolul …

FelicitA?ri, aE�i fost respinsA?

O sA? A�mi pun filosofia A�n cap, adicA? facultatea. Din BucureE�ti. Dar poate cA? asta E�i vreau. Pe numele meu Raluca RoE�u, am douA? diplome de la filosofie, una de licenE�A? E�i una de master. Ambele zac E�i adunA? praf A�n secretariatul de la etajul unu al clA?dirii de sticlA? de pe Splaiul IndependenE�ei. Sunt acolo din septembrie anul trecut E�i nici pA?nA? azi nu m-am dus dupA? ele.

Nu au zis a�zrespinsa�? pe faE�A? cA?nd am aplicat la doctorat, dar m-au pus pe o listA? incertA?, au zis 9.25 E�i deasupra mea tronau cei cA?E�iva care intraserA? la buget fA?rA? bursA?, respectiv la buget cu bursA?. NorocoE�ii din urmA? – cu E�apte milioane pe lunA? sau cA?t le dA?. AZn New York trA?iam cu 20 de dolari pe zi, asta fA?rA? sA? pun la socotealA? cazarea. De-acolo nu am luat diplomA?, doar niE�te hA?rtii cu note mari E�i ne pare rA?u, nu avem bani.

De plecat A�n New York am plecat cA?nd deja mA? sA?turasem de filosofie, dar mai ales de cele trei departamente de la noi: filosofia culturii, filosofie moral-politicA? E�i filosofie teoreticA?. ToE�i se urA?sc A�ntre ei, mai mult sau mai puE�in public, se joacA? de-a ieE�itua�� la bere E�i prietenia cu studenE�ii. Se fac glume pe seama tuturor, A?ia de dreapta A�l urA?sc mai mult pe Heidegger decA?t pe Marx, iar A?ia de-l citeazA? cu sfinE�enie pe Heidegger vorbesc A�n limbi necunoscute mie. ToE�i au ceava de A�mpA?rE�it cu psihanaliza. De-asta am zis: gata, plec. O sA? A�nvA?E� teorie psihanaliticA? undeva miE�to E�i o sA? citesc Freud toatA? ziua.

Citește tot articolul …

MamA? sau puE�cA?riaE�A?

Am venit A�n Mexic ca voluntarA? A�ntr-un orfelinat. TrA?iesc aici de aproape un an E�i A�ncA? mA? mai mir – A�n biserici se fac exorcizA?ri, A�n ringuri sunt lupte libere cu mA?E�ti. Oamenii A?E�tia sunt foarte diferiE�i de europeni E�i americani. Acum cA?teva luni am aflat cA? avortul e ilegal, iar femeile care A�ncearcA? sA? scape de o sarcinA? nedoritA? fac 30 de ani de puE�cA?rie. Continue reading…

Ce facem cu doamna Iordache?

Doamna Iordache are 84 de ani. Patruzeci de ani a fost profesoarA? de geografie la un liceu bun din provincie. Acum patru aniA�a fost diagnosticatA? cu Alzheimer. Nu mai recunoaE�te aproape pe nimeni, deE�i foloseE�te formule de politeE�e ori expresii preE�ioase cA?nd A�ncearcA? sA?-E�i explice lucruri. La un bolnav de Alzheimer, cuvintele apar cam ca A�ntr-o imagine dada, A�mprA?E�tiate aproape aleatoriu, absurd. E tragi-comic sA? stai lA?ngA? ea. AZn primul rA?nd, E�i-e milA? de un om ale cA?rui repere sunt foarte vagi, pierdute undeva A�n tinereE�e. Citește tot articolul …

#ReporterlaVot: LA?saE�i bA?utura, vine dictatura

DacA? plecamA�devreme de la protest, trA?iam cu impresia cA? toE�i oamenii care s-au strA?ns A�n PiaE�a UniversitA?E�ii aveauA�acelaE�i scop. Evenimentul care a A�nceput sA?mbA?tA? la E�ase seara A�n faE�a fA?ntA?nii de la Universitate s-a chemat a�zVrem sA? votA?m, nu sA? pontA?ma�?. PA?nA? sA? ajung acasA?, n-am E�tiut cA? despre asta e vorba.

MulE�i au venit la un protest solidar cu diaspora nedreptA?E�itA? de noul proces de votare a�� s-a strigat A�ndelung a�zDiaspora la vota�? E�i a�zVrem secE�ii noi A�n turul doia�?. AlE�ii sunt aici pentru Macovei sau pentru oprirea exploatA?rii gazelor de E�ist, unii pentru lupta anti-comunistA?, care pentru alE�ii e sinonimA? cu demisia lui CorlA?E�ean sau a lui Ponta. Au fost E�i oameni care au ieE�it din casA? doar sA? strige ceva A�n genul a�zvorbiE�i cu toatA? lumea ca sA? nu se lase votul libera�?. Citește tot articolul …

#ReporterLaVot: Am urmA?rit reacA?iile oamenilor

MA? privesc cu toA?ii. Fiecare mA? scaneazA?. Fiecare se A�ntreabA? cine e rahatul A?sta?A�Oamenii sunt ofensivi, iar asta se vede A�n privirea lor. Nu e necesar s-o spunA? cu voce tare. DupA? vreo orA?, unul A�AYi face curaj. Se apropie de mine, cu telefonul A�n mA?na dreaptA?. MA? priveAYte fix AYi mA? A�ntreabA? din mers:

  • Tu A�ncA? eAYti aici?

MA? opresc din scris AYi mA? uit la el. Nu AYtiu ce sA? A�i rA?spund. AZmi dreg puA?in vocea AYi murmur:

  • Am fost la vot.
  • Acum o orA?! Dar acasA? cA?nd pleci?

A�h, asta e o A�ntrebare bunA?!, mA? gA?ndesc.

  • Cred cA? mai stau puA?in.
  • Mhm! Ia sA? ai tu grijA?!

Citește tot articolul …

O zi de vacanE�A? la coada democraE�iei

E zi de alegeri. Ne-am trezit cu greu, dar era deja stabilit – mergem la brunch cu gazdele noastre, un cuplu romA?no-italian, Alexandra E�i prietenul ei, Gabriele, ambii arhitecE�i A�n Paris. Am venit de miercuri la Paris cu prietena mea Maria pentru un festival de muzicA?, dar am preferat sA? stA?m pA?nA? luni, ocazie cu care puteam merge E�i la vot, aici, A�n Paris.

Ne-am A�nceput dimineaE�a tA?rzie de duminicA? cu o cafea E�i o tarte au flan. Era deja ora 14, iar noi A�ncA? nu plecasem cA?tre secE�ia de votare, doar nu ne grA?bea nimic – aveam toatA? ziua la dispoziE�ie pentru a vota. Gabriele nu a mai aE�teptat ieE�irea la masA?, cA?ci brunch nu mai putea fi, E�i a plecat plecat grA?bit la biroul lui pentru a termina un pitch cu predare marE�i. Am rA?mas doar cu Maria E�i gazda noastrA?, Alexandra, E�i am decis cA? mai A�ntA?i votA?m, iar apoi gA?sim noi un loc bun pentru o masA? gA?titA?.

Maria spune cA? E�tie ea drumul, cA?ci a trecut A�n urmA? cu vreo doi ani pe lA?ngA? ambasadA?. Am iesit de la A�cole Militaire. La semaforul din faE�a gurii de metrou sunt parcate 6 microbuze de jandarmi traE�i A�n armurA?. Presupunem cA? sunt E�inuE�i pentru o intervenE�ie A�n caz de forE�A? majorA?. Am refuzat sA? mA? uit pe GPS E�i am urmat indicaE�iile Mariei. Am mers cA?teva sute de metri pA?nA? am dat A�ntr-un parc, la una dintre laturile Domului Invalizilor. Am greE�it drumul, ne-am spus, aE�a cA? am deschis GPS-ul telefonului pentru a cA?uta locaE�ia ambasadei. Era A�n direcE�ia opusA?. Ne A�ntoarcem. Chiar A�n faE�a metroului trecem pe lA?ngA? doi romA?ni rA?tA?ciE�i, E�i ei A�n cA?utarea ambasadei. Ne aud graiul E�i o abordeazA? pe Alexandra a�� DomniE�oarA?, dar ambasada noastrA? E�tiE�i unde este?

– MergeE�i A�nainte E�i la a doua intersecE�ia faceE�i dreapta pe diagonalA?, A�i rA?spund eu, cu harta GPS-ului A�n faE�A?.

-A�Dar cu cine votaE�i? Alexandra e curioasA? cu cine voteazA? noul nostru partener de drum, cel care ne-a E�i cerut indicaE�iile. Erau totuE�i primi romA?ni pe care A�i A�ntA?lneam A�n ziua aceea.

-A�Eh, cu doamna Udrea.

– Mai bine veniE�i cu noi la o cafea decA?t sA? votaE�i aE�a, glumeE�te Alexandra.

– PA?i spuneE�i-mi cu cine E�i votez, rA?spunde noul nostru coleg de drum, care se E�ine scai dupA? noi.

– Trebuie sA? fiE�i sigur, nu trebuie sa vA? spun eu.

– DomniE�oarA?, eu sunt din Gorj. Acolo toatA? lumea voteazA? cu Ponta. Dar eu nu votez ca restul, spune mA?ndru olteanul nostru. VA? daE�i seama cum ar fi sA? vinA? doamna Udrea aici, la Paris, sA? se A�ntA?lneascA? cu toE�i preE�edinE�ii E�i sA? ne reprezinte o femeie frumoasA? E�i elegantA? ca ea?

– ConteazA? doar cum aratA??

– PA?i nu conteazA? doar asta. Dar a fost Ministra Culturii, vA? daE�i seama. A fA?cut multe.

Citește tot articolul …