Muzica popularA? electronicA? din Coreea de Nord

AZn Coreea de Nord muzica electronicA? are o cu totul altA? conotaE�ie decA?t cea cu care ne-am obiE�nuit A�n general prin partea astalaltA? a lumii.

E un amestec molipsitor de ritmuri electronice contemporane, cu linii melodice A�n mare parte occidentale E�i din ultimile decade ale secolului din care tocmai am ieE�it, dar cu o abordare excepE�ionalA? a folclorului autohton, A�ncA?t la prima audiE�ie nici nu E�tii dacA? sA? strA?mbi din nas sau sA? fii A�n culmea fericirii. Nu e nici muzicA? kitschoasA?, nici muzicA? folcloricA?, nici muzicA? electronicA?. E muzicA? popularA? electronicA?.

DeE�i face parte din muzica de tip propagandistic, fiind sub directa A�ndrumare a conducerii statului, se observA? cA? rolul nu este A�ntotdeauna unul de propagandA?, temele abordate fiind de multe ori universale, A�n general despre dragoste, de asemenea sunt multe exemple doar cu muzicA? instrumentalA?, mizA?ndu-se mai mult pe rolul inducerii forE�ate a binedispoziE�iei. E?i ce binedispoziE�ie! OdatA? ce asculE�i muzica asta, simE�i cum A�E�i doreE�ti sA? iei primul zbor cu avionul E�i sA? ajungi la noii tA?i camarazi. O poE�i face prin cea mai prietenoasA? agenE�ie de turism, care te aE�teaptA? direct de pe Facebook. Sau te poE�i mulE�umi cumpA?rA?nd de pe net un album special, cu cele mai de seamA? compoziE�ii, produs de casa de discuri Sublime Frequencies. AZl gA?seE�ti E�i la mA?na a doua pe AmazonA�sau pe Discogs.

Pochonbo Electronic Ensemble – We Are Masters of the Farm:

Nu se poate spune cA? muzica de propagandA?A�este un gen muzical, avA?nd A�n vedere cA? este singura muzicA? promovatA? A�n Coreea de Nord, cea tradiE�ionalA? fiind ceva mai neglijatA? A�n forma ei iniE�ialA?, E�i mai mult integratA? sub formA? de fuziune, dar ne putem da seama cA? influenE�a electronicA?, care E�i-a fA?cut simE�itA? prezenE�a cam de prin anii 80, va duce la o diversificare. Se observA? cum ansamblul electronic Pochonbo E�i-a format deja o manierA? proprie, pe cA?nd alte grupuri sau orchestre care au folosit E�i partea electronicA?, s-au dus A�n alte direcE�ii, mai mult A�nspre sunetul specific muzicii pop occidentale, ba unele dintre formaE�ii chiar au A�ncercat ceva mai timid stilul Pochonbo.

Wangjaesan Light Music Band:

Abordarea aceasta electronicA? se poate regA?si local sub titulatura de Disco. Cei de la casa de discuri Sublime Frequencies, care au descoperit potenE�ialul ansamblului Pochonbo, au numit muzica lor ca fiind “Commie Funk”, adicA? varianta comunistA? a muzicii funk..

Radio Pyongyang – Motherland Redux:

Statul coreean, E�i A�n general statul de tip comunist, oferA? aparatura E�i condiE�iile necesare pentru dezvoltarea muzicii electronice, pentru cA?, deE�i A�n mod normal suntem tentaE�i sA? gA?ndim cA? o societate comunistA? e caracterizatA? mai degrabA? de conservatorism, din contrA?, se marE�eazA?, poate cam forE�at, pe ideea omului nou, al progresului, muzica electronicA? fiind cea mai bunA? forma de a susE�ine aceastA? idee.

O marE�are cam forE�atA? pentru cA?, deE�i sunt oferite condiE�iile necesare, existA? posibilitatea ca muzicienii sA? nu dea randamentul necesar, E�i astfel aparatura sofisticatA?, inaccesibilA? cetA?E�eanului de rA?nd, sA? zacA? la propriu E�i sA? iasA? din uz fA?rA? ca ea sA? fi fost mA?car folositA?.

E?i dau aici exemplul E�A?rii noastre, care a A�ntrunit aceste condiE�ii A�n perioada comunistA?, dar nu prea a avut muzicienii la momentul potrivit, sau dacA? i-a avut, fie ei au preferat sA? integreze partea electronicA? A�n aE�a-zisa muzicA? uE�oarA?, fie au preferat sA? compunA? pentru un numA?r restrA?ns de oameni, din varii motive, precum frica de cenzurA? sau din demnitate. Recomand A�n direcE�ia asta un articol scris recent de Alex BrA?tianu A�n Dilema Veche, din numA?rul dedicat muzicii electronice A�n comunism: RomA?nia electronicA??.

MA? lansez un pic A�ntr-o micA? speculaE�ie E�i A�mi A�nchipui cA? poate E�i noi am fi avut o muzicA? de propagandA? A�n varianta electronicA?, E�i cA? nu ne-am fi oprit doar la faza de muzicA? uE�oarA?A�dacA? A�ncA? mai eram sub dictatura comunistA?, E�i cA? probabil artiE�ti precum Matze ar fi scos hituri miE�to, cu o abordare nu neapA?rat cinicA?, cum a fA?cut-o dupA? revoluE�ie chiar Matze, dacA? tot l-am dat ca reper, totuE�i ar fi fost posibil ca aceE�ti artiE�ti sA? fi preferat sA? ducA? o viaE�A? cu onoare E�i sA? sfA?rE�eascA? prin puE�cA?riile comunismului.

AZn A�ncheiere, le recomand celor care A�ncA? nu au ajuns pe aceste meleaguri, fie ele doar virtuale, o formaE�ie din zona muzicii Hardcore Techno care, multA? vreme s-a crezut chiar a fi din miE�carea de rezistenE�A? din capitala nord coreeanA?. Momentan nu se E�tie sigur care este adevA?rul, cert este cA? a apA?rut un zvon cum cA? guvernul i-a arestat E�i executat A�n secret pe membrii grupului, sau cA? ar zace prin A�nchisoare pe viaE�A?, de asemenea cA? guvernul le-a E�ters contul de MySpaceA�E�i le-a distrus toate A�nregistrA?rile. AcelaE�i tip de zvonuri se A�ntA?lnesc cam prin toatA? industria muzicalA? nord coreeanA?, dar ele sunt de multe ori demontate de vecinii lor de peste graniE�A?, cum sunt japonezii. Nimic nu este cert A�n afarA? de muzicA?.

Pyongyang Hardcore Resistance a�� Resistance 1:

Domnu X e un căutător de muzică, dezgroapă tot felul de genuri marginalizate și le pune prin cluburi dubioase. Trăiește la țară. FAQ: Cine l-a promovat pe Bahoi? Domnu X Cine a adus folcloru'-n Subcarpați? MisteriX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *