Mega Image a fA?cut kakadu praf

Ce se A�ntA?mplA? cA?nd un supermarket se bagA? A�n educaE�ia copiilor? CA?nd, pentru profit, creeazA? un joc greE�it?

AZn lupta eternA? pentru un loc A�n lanE�ul trofic, aproape orice e permis. DacA? eE�ti o felinA? de talie mare ce evitA? cu succes oamenii, lucrurile se pot aranja destul de bine pentru tine. Pentru un lanE� de supermarketuri din Uniunea EuropeanA? regulile sunt, A�nsA?, ceva mai stricte. Trebuie sA? ai tot timpul produse la raft, sA? fie ieftine E�i, de preferinE�A?, sA? nu fie expirate.

Cum sA? convingi omul, cel mai periculos prA?dA?tor dintre toate, sA? cumpere de la tine? Mega Image, parte din grupul belgian Delhaize, a gA?sit soluE�ia a�� un joc pentru cei mici, viitori clienE�i fideli.

Eu sunt leul Delhaize, regele supermarketurilor. Scot limba fiindcA? mi-am prins coada A�n uE�A? la concept store-ul din PiaE�a Gemeni.

ROARR! Eu sunt Leul Delhaize, regele supermarketurilor. Scot limba fiindcA? mi-am prins coada A�n uE�A? la concept store-ul din PiaE�a Gemeni.

CA?nd eram mici, dupA? o zi A�ntreagA? de alergat prin vara A�ncinsA? a cartierului, intram A�n atmosfera condiE�ionatA? a primului supermarket din zonA?, un Mega Image deschis prin a��95. Pe vremea aceea, oamenii obiE�nuiau sA? testeze A�nainte de a cumpA?ra, aE�a cA? magazinele erau adesea obligate sA? expunA? niE�te a�zmostrea�?. Ne furiE�am la raftul cu sprayuri E�i ne parfumam A�ndelung pe sub tricourile transpirate, pA?nA? venea paznicul sA? ne goneascA?. Fugeam A�napoi A�n lumina orbitoare sA? jucA?m gropiE�a pe surprize.

Pe atunci, marea noastrA? obesesie era guma Turbo. ColecE�ionam surprize cu maE�ini, fA?ceam schimb, pariam pe ele. La gropiE�A? se fA?ceau E�i se desfA?ceau averi de pachete cu surprize. MA? visam A�ntr-un TVR Convertible galben (surpriza nr. 2 din prima serie) E�i mA? A�ntrebam dacA? are vreo legA?turA? cu Televiziunea RomA?nA?, unde lucra tata.

photo 4

Acum cumperi niE�te produse, primeE�ti niE�te cartonaE�e. La A�nceput le arunci sau le laE�i prin bucA?tA?rie. PA?nA? le gA?sesc copiii E�i A�nnebunesc.

CunoaE�te totul despre animA?luE�ele tale preferate: informaE�ii interesante despre rasa lor, sfaturi utile pentru A�ngrijire, cu ce e bine sA? le hrA?neE�ti E�i care sunt preferinE�ele lor.Campania GrA?diniE�a de Animale

Studiile sociologice aratA? cA? influenE�a celor mici A�n deciziile legate de cumpA?rA?turile zilnice e mai mare decA?t a pA?rinE�ilor. EE�ti nevoit sA? iei albumul (19 lei) ca sA? scapi de gura lor. Dar demenE�a abia A�ncepe. E GrA?diniE�a de Animale E�i cartonaE�ele trebuie colecE�ionate pA?nA? la ultimul! Observi cA? doar la anumite produse primeE�ti cartonaE�e, aE�a cA? A�ncepi sA? cumperi tot felul de lucruri care vor putrezi A�n debara. Tot mai lipseE�te ceva din cele 144 de cartonaE�e, iar puE�toaica A�E�i plA?nge. Ce e de fA?cut? Tot Mega Image are soluE�ia salvatoare: Marele Schimb de CartonaE�e pentru Micii Fermieri!

photo 5

a�zMai sunt E�i persoane cu suflet mare, nu toE�i cer cartonaE�e la schimb, ce sA? facem dacA? nu am prea cumpA?rat produsea��a�?O MamA?

Cu silueta groasA? a Casei Poporului pe fundal, sub un cer ameninE�A?tor, Parcul Izvor e plin de oameni A�mbrA?caE�i de ploaie. De la depA?rtare pare o mulE�ime furioasA? surprinsA? A�n timp ce face biE�niE�A? cu valutA?. Pe mA?surA? ce te apropii, A�ncepi sA? distingi prin larma ameE�itoare o droaie de copii care trag ba de cartonaE�e, ba de niE�te animale triste aE�ezate A�n cuE�ti.

Caprele E�i iepurii nu par sA? aprecieze vocea lui Smiley. Doar o gA?inA? aleargA? de colo-colo. AZn faE�a scenei improvizate, copiii aplaudA? de pe umerii mA?micilor.

Smiley zice doar a�zYou Sexy…a�?, mA?micile completeazA? cu jind: a�z…Motherfuckeeer!a�?

megamiau

foto de Daria Pushkareva, foto-animal.ru

La ce te gA?ndeE�ti cA?nd auzi a�zDevon Rexa�? E�optit cu spaimA? sacrA? de o fetiE�A? de 9 ani? NoiA�ne-am gA?ndit mai A�ntA?i la un dinozaur din cretacicul tA?rziu, apoi la un rege medieval cu puteri de viaE�A? E�i de moarte asupra poporului sA?u. Nu neapA?rat ceva metafizic, dar aE�a, un totem mitologic, obiectul unei dorinE�e aprinse, vreun semizeu. De fapt, e o pisicA? chealA? cu numA?rul 50 auriu, o raritate printre cartonaE�ele Mega Image, pare-se. MeritA? sA? te baE�i cu fetiE�a din vecini pentru el.

photo 1b

Pentru a preA�ntA?mpina violenE�ele, unii au ajuns sA?-l comercializeze pe o sumA? modicA?. Efectul pacificator al schimburilor financiare se poate observa unde nici nu te aE�tepE�i.

MA? opresc sA? vA?d cum are loc schimbul E�i un domn A�mi E�opteE�te la ureche: a��VreE�i 50 auriu? Am eu unul, 5 lei. a��PA?i nu sunt fA?rA? bani? a��DomniE�oarA?, e ceva rar. AveE�i sau nu nevoie de piesA??

erata mega image copy
Regn, filum, clasA?, cohortA?, ordin, familie, gen, specie A�n capitalism

Cu vreo lunA? A�n urmA?, fiecare Mega Image A�n care intram mA? A�ntA?mpina la casA? cu un text pe care nu cred cA?-l citeau nici casierele: a�zAZn cadrul campaniei promoE�ionale GrA?diniE�a de Animale au intervenit cA?teva erori. Paginile cu RozA?toare E�i Reptile din album gA?zduiesc cA?teva animA?luE�e ce nu aparE�in acestor categorii.a�? Say what?
Cacadu

a�zAstfel, A�n categoria RozA?toare s-au rA?tA?cit Dihorul E�i Hermelina a�� douA? carnivore drA?gA?laE�e a��, Ariciul a�� un insectivor A�ndrA?git a�� E�i Iepurele, ce face parte din ordinul Lagomorpha. AZn categoria Reptile au fA?cut o vizitA? douA? broscuE�e E�i un triton a�� trei amfibieni respectabili. AZn tipA?rirea unor cartonaE�e cu pisicuE�e E�i pA?sA?ri, cA?teva animA?luE�e au fost confundate cu alte surate de-ale lor. PisicuE�ele din rasa American Polydactyl, Bengaleza, Egyptian Mau, Himalayana E�i Toyger au fost asociate cu imagini ce nu corespund rasei lor. Pentru a nu rA?mA?ne singurele nedreptA?E�ite, douA? pA?sA?ri li s-au alA?turat: un cacadu E�i un vultur.

AZndemnA?m pA?rinE�ii sA? continue colecE�ionarea.a�?

AZn total 15 a�zanimA?luE�e rA?tA?citea�?, doar 7 cartonaE�e corectate.

O doamnA? cA?tre soE�ul ei: a�zTreci, mA?, A�ncoa, ce stai degeaba? MA?car ai grijA? de copil, dacA? nu cauE�i 77 albastru!a�?

Fondat A�n Charleroi, Belgia A�n 1867 de Jules Delhaize, Grupul Delhaize e prezent A�n 10 E�A?ri cu 3.451 magazine E�i a A�nregistrat anul trecut venituri de 22,7 miliarde euro. LanE�ul romA?nesc de supermarketuri Mega Image a fost achiziE�ionat A�n anul 2000. Treisprezece ani mai tA?rziu, peste jumA?tate din noile magazine Delhaize se deschideau A�n RomA?nia.

facebook Mega Image copy2

MaE�inA? pentru distribuE�ie Delhaize

CA?nd o companie precum Delhaize decide sA? tipA?reascA? A�n Belgia cA?teva mii de albume E�i cA?teva sute de mii de cartonaE�e, te-ai aE�tepta ca informaE�iile date la tipar sA? fie bine verificate a�� cel puE�in la fel de bine ca termenul de expirare al produselor de la raft.

Nu trebuie sA? fii biolog ca sA? E�tii cA? broaE�tele de baltA? nu-s reptile (chiar dacA? broaE�tele E�estoase sunt) sau cA? iepurii, aricii E�i dihorul n-au visat niciodatA? sA? fie rozA?toare, chiar dacA? uneori mai rod cA?te o frunzA?. Orice profesor de E�coalA? generalA? A�E�i poate spune chestia asta (dacA?-l A�ntrebi). Sunt greE�eli comune pe care copiii tind oricum sA? le facA?. Acum au E�i un argument al autoritA?E�ii: albumul Mega Image.

a�zAvem rugA?mintea sA? vA? informaE�i copii (sic!) cA?t mai corect!a�?Regulamentul Marelui Schimb de CartonaE�e

OdatA? cu megacampania GrA?diniE�a de Animale, profesorii vor avea mai mult de furcA? A�n a-i convinge pe copii cA? taxonomia produsA? de Mega Image e teribil de greE�itA? E�i cA?, de-a lungul secolelor, oamenii s-au strA?duit sA? creeze categorii prin care sA? A�nE�eleagA? lumea mai bine. AZncastrate A�n conE�tiinE�a lor timpurie prin mecanismul jocului E�i al colecE�ionA?rii, cartonaE�ele Mega Image dau naE�tere unui univers strA?mb, A�n care Darwin nu s-ar simE�i bine deloc.

La fel cum A�n mintea noastrA?A�sunt A�ncA? vii culorile, formele, mirosul surprizelor Turbo, textura lor, modelele maE�inilor E�i caii putere, pentru generaE�ia de copii Mega Image un kakadu nu va avea niciodatA? creastA?.

Iar asta, credem noi, e o micA? tragedie animalierA?.

Cristian Neagoe, Roxana Bursuc, Ivana MladenoviA�
montaj: Andi Singer

Eu nu mai știu cine sunt. Acum sunt în ședință. Revin.

7 comments

 1. Pingback: TOP ştiri şi ziare online - Casajurnalistului.ro: Mega Image a făcut kakadu praf

 2. Andrei   •  

  Compania a obtinut profit si acum are si publicitate. Daca statului nu-i pasa de educatie, de ce s-ar preocupa o firma straina?

 3. moro   •  

  Excelent.

  Excelent manipulat fără argumente raționale. Vezi că face antena3 angajări.

 4. Anomalous   •  

  parintii sunt de vina pt ca si-au adus copii.

 5. mama alunitza   •  

  Ce ma bucur ca am gasit articolul acesta! Incepusem sa cred ca sunt singura care considera grava greseala Mega Image. Nimanui dintre cunoscutii care au colectionat nu i-a pasat de eroare. Iar eu am avut o intreaga odisee si ca sa obtin cartonasele refacute, si ca sa-i conving pe responsabili sa afiseze erata in magazine (pt ca nu era mai pe nicaieri), si ca sa popularizez greseala. Macar acum stiu ca suntem cel putin doi carora li se pare important un “detaliu” ca familia broastelor pt educatia copiilor nostri 🙂

 6. UnOarecare   •  

  Eu ma intreb ce obositi sau plati mintal isi fac cumparaturile la ei. Marfa nu e variata si preturile sunt chiar mari…..

 7. Chiotoroiu Adrian   •  

  Nu stie oricine ca broasca de balta nu e reptila. De fapt cred ca 95% din romani nu stiu si pot sa spun sigur ca si o gramada de profesori de generala nu stiu asta. Nu cred ca trebuia facut un articol pe tema asta si mai ales nu la modul asta critic. Adica puteati sa scrieti o panarama ceva, un hahaha uite ce fraieri sunt astia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *