Homeless A�n Mexic

CA?nd am plecat ca voluntarA? A�ntr-un orfelinat din Mexic, tot ce AYtiam despre A?ara asta era povestea cu crimele odioase E�i traficanA?ii de droguri. AZn loc de asta, am gA?sit oameni care respectA? cu sfinE�enie tradiE�iile strA?vechi E�i femei care luptA? pentru dreptul de a alege ce se A�ntA?mplA? cu corpul lor. A�Ultima zi am vrut sA? o petrec mai aproape de poveE�tile despre violenE�A? E�i droguri – printre homleE�ii care A�ncearcA? sA? lase strada. Am ajunsA�A�n centrul de ajutor pentru persoanele fA?rA? adA?postA�Puente de Vida, un loc A�n care oamenii strA?zii vin A�n cA?utarea unui acoperiAY.

Puente de Vida se aflA? A�ntr-un cartier al Districtului Federal A�n care E�i se sugereazA? a�zsA? te E�ii de buzunar cA?nd mergi pe stradA?a�?.A�Maria Luz, directoarea locului spune cA? A�i ajutA? pe oameni sA? A�E�i dezvolte a�zun program, un ritm de viaE�A? care sA? A�nceapA? cu un mic-dejun E�i sA? includA? E�i spA?latul, din cA?nd A�n cA?nda�?.

IMG_4269

Regulile locului sunt: nu A�njura, nu te droga, spalA?-te. AZn schimb, oamenilor li se dA? spaE�iul lor pentru care, spre deosebire de cel de pe stradA?, nu trebuie sA? se batA?. a�zNimeni nu se simte acasA?, dar cei mai mulE�i se simt A�n siguranE�A?, de aceea revin ani la rA?nd. E?i de aceea instituE�ia le deschide porE�ile E�i a doua oarA?a�?, spune directoarea.

M-am plimbat prin curte E�i pe holuri (pentru cA? A�n dormitoare a�zaccesul strA?inilor nu este permisa�?) E�i am A�ntA?lnit cA?E�iva rezidenE�i care mi-au povestit cum aratA? viaE�a unui homeless mexican.

a�zSunt douA? cA?i prin care poE�i deveni nemuritor: ori te naE�ti aE�a, ca Hercules, ori te faci asistent social E�i te apuci de salvat sufletea�?, spune Cristian care are 19 ani E�i studiazA? AsistenE�A? SocialA? la o facultate din capitala Mexicului.

De cA?nd A�E�i aminteE�te, bA?iatul trA?ieE�te prin centre de plasament. Acum toatA? casa lui se rezumA? la un pat A�n asociaE�ia a�zPuente de vidaa�?. Colegii spun despre el cA? este a�zrA?sfA?E�atul A�ntr-un loc A�n care nu existA? rA?sfA?E�aE�ia�?. AZi place sA? mA?nA?nce muuult, dar e mereu dispus sA? A�E�i A�mpartA? masa.

Carlos stA? A�nA�curtea centrului, A�n faE�a singurei camere A�n care se doarme. Este A�mbrA?cat sport E�i o pereche mare de cA?E�ti A�i A�nconjoarA? gA?tul. Se apropie zA?mbind. A�El este un fost rezident care s-a A�ntors. A ieE�it la propunerea fetei de care e A�ndrA?gostit, fostA? rezidentA? E�i ea, dar traiul A�mpreunA? nu le-a ieE�it E�i el a venit A�napoi. Acum e cu capul pe umeri. Dintre traiul pe strA?zi, A�n chirie E�i cu iubita, a ajuns la concluzia cA? aici e cea mai bunA? opE�iune. DeocamdatA?.

IMG_4287

 

Nu iese din casA? fA?rA? sA? aibA? cA?maE�a E�i pantalonii cA?lcaE�i la dungA?. AZn timp ce-AYi calcA? hainele pe singurul colE� liber al mesei care sprijinA? un morman de lucruri, spune bucA?E�i din povestea lui de dragoste. Acum se pregA?teE�te sA? meargA? la pizzeria unde esteA�ajutor de bucA?tar, sA?-E�i A�ncaseze banii. Dup-aia plA?nuieE�te sA? dea o fugA? pA?n’ la internet cu speranE�a cA? iubita lui e online E�i o s-o invite A�n oraE�.

a�zDe cele mai multe ori sunt fericit, dar mA? deprimA? gA?ndul cA? aE� putea ajunge sA? am o casA? doar pentru mine, pentru cA? cea mai mare parte din viaE�A? am trA?it-o prin instituE�ii, cu mulE�i oameni prin preajmA?a�?. De aici A�i vine E�i cea mai mare confuzie – cum e mai bine: a fi sau a nu fi singur? a�zEsie cum E�i se pare? Tu locuieE�ti cu ai tA?i?a�?

Lucero de Jesus de Jesus nu se roagA? la Iisus, ci la Fecioara Guadalupe – A�n zori E�i la apus. De cA?nd se trezeE�te se aranjeazA?, A�E�i asorteazA? fardul de pleoape cu hainele E�i A�E�i ia mA?tura A�n braE�e, ba pe post de baston, ba pe post de microfon. A�CA?nd se ridicA? din pat, strA?nge cu toatA? forE�a care i-a rA?mas coada mA?turii. Abia pA?E�eE�te. La marginea patului, stA? ca un epitaf un afiE� de teatru: sunt stA?pA?na paE�ilor mei.

IMG_4306

Cu primul gest A�mi atinge pA?rul nepieptA?nat E�i A�mi spune cA? a�ztrebuie sA? A�mi facA? o coadA?a�?. Ea a�zdacA? nu coafeazA?, moarea�?. A�AZmi promite a�zsA? mA? lase de nota zecea�? E�i mA? invitA? sA? mA? aE�ez la picioarele patului. Scoate un borcan A�n care mai e puA?in gel, A�l completeazA? cu apA?, A�AYi A�nmoaie degetele E�i A�ncepe sA? A�mpleteascA?.

Atunci cA?nd nu A�mpleteE�te cozi, mA?turA? strA?zile. Are grijA? sA?-E�i lase a�zcasa lunA? E�i bec – mA?tur casa mea, care e A�ntregul Mexic. Mie A�mi place sA? fie curA?E�enie. Cum vA?d ceva A�n dezordine, cum A�l aranjez.a�?

Se joacA? prin pA?rul meu cu A�ndemA?narea mamei care-mi E�tia fiecare E�uviE�A? E�i-mi A�mpletea codiE�e A�n clasele primare. La final, scoate dintr-o sacoE�A? o sticluE�A? goalA? care miroase a apA? de colonie E�i insistA? sA? scurgA? picA?tura imaginarA? pentru a-mi da ultima E�lefuire, a�zde zecea�?. Spune cA?, pe scurt, viaE�a ei e un drum A�ntre cA?zA?turi E�i ridicA?ri, a�zpe notele muzicale pe care A�i cA?ntA? mereu Lupitei (Fecioarei Guadalupe).a�?

Ies sA?-mi iau o cafea cA?nd pe scA?rile adA?postului se strigA? a�?Cooomidaaaaaaa�?. E ora prA?nzului. La A�ntoarcere A�n Puente de la Vida, paznicul vorbeAYte cu unul dintre homeleE�i despre campionatul de fotbal care stA? sA? A�nceapA?.

luis

Au pe masA? calendarul campionatului, un poster A�mpA?rA?it A�ntre datele meciurilor AYi un nud feminin. Atunci cA?nd mA? vA?d, A�ntorc nudul pe partea cealaltA?.

Luis, cel cu tricoul albastru, spune cA? a venit sA? caute adA?post pentru cA?teva nopE�i friguroase, dar mai ales un loc A�n care sA? vadA? meciurile. AZn ultimii doi ani, cA?nd nu a rA?mas aici, a dormit A�n parc sau la metrou. Mereu singur. PreferA? sA? fie aE�a, pentru cA? a�zanturajul A�E�i aduce mereu belelea�?.

r1

Ruben spalA? parbrize. Are 27 de ani. Spune cA? abia i-a A�mplinit, chiar dacA? asta a fost A�n septembrie. Are E�ase fetiE�e, fiecare din altA? mamA?, fiecare A�n alt stat mexican. Cel mai departe stA? fata din Guatemala, restul sunt A�n Mexic. Ca sA? trA?iascA?, stA? 12 ore printre maE�ini, la semafor.

AZntr-o singurA? zi, rA?mA?ne cu 300 de pesoE�i (aproximativ 70 de lei), dupA? ce-AYi cumpA?rA? mA?ncare E�i E�igA?ri. DacA?-i merge bine, ajunge sA? ia E�i 700. a�zAr trebui sA? fiu bogat. Dar sunt mA?nA? largA? E�i nu E�tiu sA? aduna�?.

Ca sA? facA? economii, nu dA? banii pe metrou: a�zmA? prefac cA? bag biletul, apoi fac o schemA? cu barele E�i se deschid singurea�?. CA?t timp povesteAYte, A�mi cere o E�igarA? – a�zauzi, dA? E�i tu una pA?nA? mai vorbim aicia�?. Merge zilnic la Internet Cafe, ca sA? pA?streze legA?tura cu a�zprietenelea�? lui.

CA?t am stat aici nu am auzit de nimeni care sA? aibA? probleme cu legea. Nu am fost furatA? sau ameninE�atA?. Cu toatA? sA?rA?cia E�i tentaE�ia de pe strA?zi, mulE�i oameni reuE�esc sA? fie politicoE�i E�i sA? viseze la viaE�a bunA? fA?rA? sA? facA? rA?u altora. A�Plec din E�arA? cu gA?ndul cA? o sA? le zic tuturor cA? Mexic nu este despre droguri E�i crime. Nu doar despre asta, cel puE�in. Mai e o zi AYi mA? A�ntorc A�n RomA?nia, la alte strA?zi, dar aceleaE�i stereotipuri. AZi las pe cei de aici sA? gA?seascA? soluA?ii de viaE�A? printre parbrizele curate AYi strA?zile mA?turate.

 

 

Andrada visează că hălăduieşte printr-un colţ dubios, îndepărtat de lume. Se trezeşte, îşi face bagajul, cumpără bilet dus şi dusă e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *