GeneraE�ia mea, generaE�ia ta

GeneraE�ia mea. Din viaE�a generaE�iei mele lipseE�te un deceniu, anii a��90, cei A�n care l-am A�njurat pe Iliescu E�i am bA?ut bere, ornA?ndu-ne CV-ul cu diferite realizA?ri iluzorii, ca aceea de ziarist prost plA?tit, independent, stimat doar de prieteni. GeneraE�ia mea a E�inut pe dupA? umeri, ca un frate mai mare, GeneraE�ia PRO, pe care a inventat-o la PRO TV, pentru ca dupA? aceea sA? se scA?rbeascA? sau, dimpotrivA?, sA? o apuce nostalgia, cA? altceva mai de soi nu s-a inventat A�n anii a��90.

GeneraE�ia ta. GeneraE�ia ta, Ursulean, Mako, Ciorniciuc, VdovA�i, bA?jbA?ie la un A�nceput de subteranA? cA?tre deceniul ei lipsA?, fiindcA? lumea s-a mai rA?sturnat odatA?, prin 2009, nu chiar cum s-a rA?sturnat A�n 1989, dar pe-aproape E�i A�n orice caz cel mai tare dupA? CeauE�escu. CA?nd mi-ai zis sA? scriu la tine, Mako, E�i m-ai A�ntrebat despre ce, ai zis: a�?Poate faci ceva despre generaE�ia noastrA? confuzA?, nush.a�? Am rA?spuns cA? nu sunteE�i confuzi, sunteE�i cam blegi. Dar, de fapt, da, sunteE�i confuzi – E�i sunteE�i blegi fiindcA? sunteE�i confuzi.

Eu la ziarul Dreptatea (1992)

Eu la ziarul Dreptatea (1992)

Confuzia A�n care trA?iE�i, dragA? Mako, Ursulean E�i toE�i ceilalE�i, e totuE�i dovada cA? sunteE�i normali la cap, fiindcA? nu ai certitudini de care sA? te agA?E�i A�n porceala toxicA? A�n care trA?im. Prin a��85, cA?nd terminam liceul E�i voi mai aveaE�i puE�in E�i vA? nA?E�teaE�i, n-aveam confuzie, ci numai certitudini. Mi-era foarte clar ce vreau, adicA? ce trebuie sA? fac A�n viaE�A?: ori doctor, ori inginer. DacA? mA? fA?ceam prof de limbi strA?ine, cA?-mi plA?cea engleza, ajungeam la E�arA? E�i mA? lua dracua��, mi-au zis pA?rinE�ii. M-am tA?rA?t printre ecuaE�ii diferenE�iale E�i sferoizi pA?nA? A�n AN-ul Politehnicii, unde m-a prins decembrie 1989 jucA?nd bridge la bufet. O chestie confuzA? sau nu, dar cu siguranE�A? bleagA? raportat la un traseu existenE�ial cumsecade. Visam pe vremea aia visul american, dar ca pe un vis A�ntr-alt vis. Credeam, de exemplu, cA? flower power-ul vine la pachet cu el, e continuarea E�i nu negarea lui.

Dar dA?-i naibii pe americani cu visul lor, fiindcA? aici nu poE�i visa decA?t visul altcuiva. Ideea e cA? A�n vremuri ca ale tale, Mako, nu stricA? niE�te confuzie. Pe mine m-a salvat faptul cA? A�ntre-un reductor desenat pe spatele unei hA?rtii ozalid (nu se gA?sea hA?rtie de desen) E�i-o donA? la bufet continuam sA? citesc. Prin 1991, cA?nd a fost clar cA? visul americano-comunist al pA?rinE�ilor mei, ingineria, se duce dracului, am putut sA? sar A�n barca asta cu scris, plumb, hA?rtie E�i calandru. DupA? aia am A�nvA?E�at ce-i aia beta, Quark, WordPress E�i de la un punct A�ncolo mi-a fost clar cA? nu am loc de-ntors. GeneraE�ia ta somatizeazA? confuzia ca pe lipsa unui proiect, dar lipsa unui proiect A�nseamnA? disponibilitatea pentru un altul E�i, atenE�ie, proiectele E�i le faci A�n funcE�ie de istorie. Or sunt vremuri A�n care istoria picurA? molcom, ca o perfuzie, E�i altele A�n care se opreE�te.

AE�a cA?, dragA? Mako, nu fi trist cA? eE�ti confuz, cu tot cu generaE�ia ta legatA? la ochi, care se pregA?teE�te, tocmai, sA? fie Baba Oarba unor vremuri A�n care lucrurile o sA? fie E�i mai confuze.A�La ochi pot sA? te lege alE�ii sau sA? te legi singur. A doua variantA? sunA? nepermis de kinky, dar s-ar putea sA? fie un mecanism bun de apA?rare atunci cA?nd ceea ce riE�ti sA? vezi te scoate dintr-ale tale.

FiindcA? ai observat, dragA? Mako, cA? A�ntre generaE�ia ta E�i generaE�ia mea mai e una, care E�i-a suflecat mA?necile la sfA?rE�itul anilor a��90, fA?rA? incertitudini, fA?rA? confuzie? Istoria picura din nou A�ncet, cu tot cu NA?stase E�i cu BA?sescu, pA?nA? a fA?cut din nou embolie. Cu ei nu m-am prea A�nE�eles niciodatA?. Sunt A?ia care E�tiu azi ce-i aia un brekin nius E�i ne bagA? pe gA?t ce E�tiu ei la televizor, au cer-ti-tu-di-nea cA? BA?sescu sau Ponta e bun, ne obligA? sA? optA?m pentru BA?sescu, sau pentru Ponta, fiindcA? altfel suntem de partea celuilalt, a RA?ului. Sunt A?ia care ne dau gunoiul de la Capatos E�i gunoiul de la MA?ruE�A?, gunoiul de la E?tiri E�i dacA? le spunem cA? fac asta, rA?scolesc gunoiul de sub propriul nostru preE� E�i-l dau E�i pe el la TV, pe site-uri, pe unde apucA?.

De asta cred eu, Mako, cA? la chefurile voastre se amestecA?, printre puE�timea < 30, E�i vreo trei moE�i > 40. Oamenii 30<X<40, cu brekin niusurile E�i cu ceara din ureche, sunt prea ocupaE�i ca sA? mai fie E�i confuzi, surfeazA? pe culmile carierei, cresc odatA? cu E�ara. LasA?-i pe ei cu ale lor, hai sA? mai bem o bere odatA? E�i pregA?teE�te-te sA? mai bA?jbA?i cA?E�iva ani prin subteranA?, sA? fii Baba Oarba istoriei. Din viaE�a ta o sA? lipseascA? vreo cA?E�iva ani, ca dintr-a mea, dar sA? nu regreE�i: cA?nd o sA? crezi necesar sA? arunci legA?tura aia de la ochi o sA? E�tii mai multe decA?t cei cA?rora le-au pierit toate certitudinile. Pe ei, pe ceilalE�i, i-a legat la ochi altcineva. Istoria.

Iulian Comănescu e consultant și vânzător de conținut, totodată proprietar și director al celebrului brand comanescu.ro.

1 comment

  1. gadjodillo   •  

    ce ciudat! tot citind textul, mi s-a părut că vorbeşte despre mine (39). apoi mi-am dat seama că-s exclusă pe baze cantitative din categoria aceea, fără ca autorul să ofere un plus-minus sau o marjă de eroare judecăţii sale.
    apoi mi-am dat seama că, dacă nu s-ar fi trezit, ar fi făcut el însuşi parte din categoria – definită de alţii – a celor fără incertitudini. deci nu vîrsta ne separă, after all…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *