Cu pluta pe DunA?re

Am construit singuri o plutA? E�i am mers cu ea 97 de kilometri pe DunA?re (de la satul DunA?rea pA?nA? mai sus de Peceneaga). Am fA?cut totul de la zero, A�n curtea firmei la care lucrA?m. Ne-am uitat pe internet (mai sunt AYi alA?ii duAYi cu pluta, nu mulA?i, ce-i drept), am cumpA?rat materiale E�i ne-am apucat de lucru. Am folosit butoaie din tablA?, scA?nduri din lemn de brad, chingi, plA?ci OSB, E�uruburi E�i un fierestrA?u electric. CA?rma am fA?cut-o dintr-o oalA? de campanie tA?iatA? AYi A�ndreptatA?, iar vA?slele le-am fA?cut din resturi de tablA? AYi lemn primite de prin vecini.A�Am fA?cut E�i alte adaptA?ri pe parcurs.

Ne-am gA?ndit la un scop pentru expediE�ie E�i am ales sA? facem cunoscutA? o tabA?rA? pentru copiii cu afecE�iuni oncologice, MagiCAMP. Am fost acolo anul trecut, am fost impresionat E�i am vrut sA? popularizA?m cauza, mA?car A�n rA?ndul prietenilor care ne urmA?resc pe Facebook.

AZn cele E�ase zile de cA?lA?torie (4-9 iulie) am E�inut un jurnal A�A�n care am povestit cum au fost primele zile ca navigatori: am fost luaE�i de curent, ne-am A�mpotmolit A�n mA?l, ni s-a rupt vA?sla, ne-au atacat E�A?nE�arii E�i altele.

*

JURNAL DE BORD

Ziua 1 (SA?mbA?tA?, 4 iulie 2015)

Despre expediE�ia asta discutA?m de aproape un an, iar de doua luni proiectA?m, construim E�i cumpA?rA?m chestii pentru ea. Azi A�i dA?m drumul.

Echipajul are E�ase membri – eu, Adi, Dan, Ineu, Doru E�i IonuE�. Sunt cu noi E�i fraE�ii Predoi (se pronunE�A? Predoa), Raluca E�i Valia�� prietenii care ajutA? cu transportul. Ne A�ntA?lnim la cinci dimineaE�a la E�antierul naval din B-dul Ghica Tei E�i A�ncA?rcA?m pluta E�i bagajele A�ntr-o dubiE�A? albA?. La ora nouA? suntem deja pe malul drept al DunA?rii, la cA?E�iva kilometri Nord de CernavodA?.

DescA?rcarea pe plaja satului DunA?rea

DescA?rcarea pe plaja satului DunA?rea

Vrem sA? plecA?m cA?t mai repede, dar nu mai merge generatorul. E?tefan, unul dintre fraE�ii Predoi, vrea sA?-l repare, dar reuE�eE�te sA? A�l strice de tot. PA?nA? la urmA?, dA? o fugA? A�n satul din apropiere E�i gA?seE�te un meE�ter care A�l reparA? cA?t de cA?t.

Cu excepE�ia cA?torva momente de rA?tA?cire (cA?teodatA? totalA?), montarea plutei merge bine, doar cA? dureazA? mai mult decA?t am estimat. Imediat ce terminA?m, ne punem vestele de salvare E�i facem poza oficialA? a expeditiei. La 14:30 ieE�im la apA?.

Poza oficialA? a expediE�iei. Sus: Adi, Dan / Jos: Doru, IonuE�, Radu, Ineu. Un scop al expediE�iei a fost popularizarea cauzei Magicamp, tabA?ra pentru copiii cu afecE�iuni oncologice

Poza oficialA? a expediE�iei. Sus: Adi, Dan / Jos: Doru, IonuE�, Radu, Ineu. Un scop al expediE�iei a fost popularizarea cauzei Magicamp, tabA?ra pentru copiii cu afecE�iuni oncologice

Ne depA?rtA?m prea A�ncet, aE�a cA? de pe mal se fac glume rA?utA?cioase cum cA? vom fi luaE�i peste o sA?ptamA?nA? din exact acelaE�i loc. OdatA? ajunE�i A�n curent, prindem A�nsA? vitezA?.

Suntem surprinE�i de cA?t de bine funcE�ioneazA? cA?rma, ne-a fost teamA? cA? nu vom putea manevra pluta. Dar curentul ne duce spre stA?nga E�i pierdem foarte mult timp A�ncercA?nd sA? ne desprindem, din nou, de mal. VA?slim din greu E�i degeaba, se vede lipsa oricA?rei experienE�e pe apA?. Dan iE�i pierde un papuc A�n mA?l, Doru E�i-i pierde pe amA?ndoi. Ineu cade A�mbracat A�n apA?.

PA?nA? la urmA?, Dan E�i Adi iau de pe mal niE�te prA?jini cu care sA? ne A�mpingem A�n mal E�i A�n felul A?sta reuE�im sA? ne depA?rtA?m de zona dificilA? E�i ajungem sA? ne deplasA?m constant pentru cateva ore.A�Din cauza curentului, ratA?m un loc de campare promiE�A?tor, iar apoi ajungem A�n malul drept. Locul e prea urA?t pentru campare, nu sunt lemne de foc E�i, ca urmare, hotA?rA?m sA? facem o nouA? traversare spre o insulA?.

CA?nd ne vedeam deja ajunE�i pe plajA?, curentul ne trage spre un canal E�i ajungem A�n sA?lcii, A�n aval. Doru cade A�n apA? (A�n versiunea lui a�zse aruncA?a�?) E�i A�ncepem sA? tragem pluta de pe mal, A�n amonte. Suntem supuE�i unui atac surprizA? al E�A?nE�arilor. Este prima bA?tA?lie dintr-o lungA? serie. Ne dA?m repede cu Autan, dar E�A?nE�arii nu au auzit cA?t de eficient este.

E deja A�ntuneric. Ne A�mbrA?cA?m, facem corturile E�i focul. HotA?rA?m sA? nu mai facem grA?tar E�i optA?m pentru o cinA? cu specific italian: pA?ine ardeleneascA?, slA?ninA?, brA?nzA?, ceapA? E�i roE�ii. Plus o super-zacuscA? de la soacra lui Doru. Pe la 23:00 E�i E�A?nE�arii se retrag sA?tui. Am parcurs 8 kilometri E�i jumA?tate, mult mai puE�in decA?t aveam A�n plan.

Ziua 2 (DuminicA?, 5 iulie 2015)

Pe la 5 E�i jumA?tate dimineaE�a, IonuE� A�l trezeE�te pe Ineu E�i A�A�i spune cu glas rugA?tor E�i, A�n acelaE�i timp, indignat: a�zBA?i tA?tuE�ule, mA? omori!a�?. Ineu a sforA?it toatA? noaptea. Se trezeE�te pentru cA?teva secunde, dar adoarme la loc. SforA?ie din nou. Se trezeE�te din nou peste vreo orA? cu pulpa stA?ngA? amorE�itA?. E A�ngrijorat. Noi nu suntem, oricum aveam de gA?nd sA?-l mA?ncA?m. La un moment dat, chiar ne gA?ndeam sA?-l mA?ncA?m A�nainte sA? se termine proviziile, preventiv.

Prima dimineaE�A? pe DunA?re

Prima dimineaE�A? pe DunA?re

Pe plajA? se gA?teE�te o omletA?, A�n timp ce eu spA?l pluta ca orice capitan adevA?rat, aruncA?nd cA?teva ceaune de apA? pe punte. Apoi aranjA?m bagajele, de data asta bine. Acum avem mult mai mult loc pe plutA?.

Pe plajA? gA?sim o E�osetA? neagrA?, dar A�nu o recunoaE�te nimeni. E?oseta neagrA? va apA?rea de A�ncA? douA? ori A�n locurile de campare E�i nimeni nu-E�i va asuma prezenE�a ei.

PlecA?m pe la 10 E�i plutim bine, avem deja experienE�A?, iar vA?ntul din faE�a nu mai bate aE�a puternic. VA?slim stA?nd jos, nu din picioare ca pA?nA? acum, graE�ie unei adaptA?ri facute de Dan. LuA?m masa de prA?nz pe plutA?. ReparA?m din nou generatorul, tot din mers. Vorba vine reparA?m, va merge doar la probe.

IntA?lnim puE�ine barje, iar atunci cand se A�ntA?mplA? avem grijA? sA? ne ferim din calea lor. Unele echipaje ne salutA?, altele doar privesc mirate la taraba care pluteE�te pe DunA?re.

Aranjarea bagajelor pe plutA?. Generator, frigider pe gaz, cutii frigorifice, corturi, saci de dormit, scaune E�i alte catrafuse. Sub mA?suE�a albA? se aflA? cala plutei, un butoi decupat folosit ca portbagaj.

Aranjarea bagajelor pe plutA?. Generator, frigider pe gaz, cutii frigorifice, corturi, saci de dormit, scaune E�i alte catrafuse. Sub mA?suE�a albA? se aflA? cala plutei, un butoi decupat folosit ca portbagaj.

La ora 18, dupa 13 km parcurE�i, tragem la malul drept, la sud de satul GhindA?reE�ti. Malul este plin de fosile de amoniE�i, niE�te animale marine nevertebrate care au apA?rut acum 400 milioane ani E�i au dispA?rut odatA? cu dinozaurii. GA?sim E�i niE�te pietre foarte frumoase, cu cercuri concentrice, asemA?nA?toare agatului.

Amonit

Amonit

UrmeazA? o searA? frumoasA? E�i mult mai liniE�titA? decA?t prima, dar tot cu E�A?nE�ari. Ineu cA?ntA? la muzicuE�A? E�lagA?re din repertoriul naE�ional E�i internaE�ional. ReparA?m E�i stricA?m iarA?E�i generatorul, mA?ncA?m ceafA? E�i mici la grA?tar cu mujdei E�i multA? bere. Ineu e tot amorE�it, probabil va fi uE�or sA?-l imobilizA?m cA?nd va veni momentul decisiv.

DupA? ce se stinge focul fA?cut pentru gratar, nu reuE�im sA?-l aprindem din nou pentru discuE�ii. Lemnul de corn nu vrea sA? ardA?. Punem benzinA? A�n foc. Prima oarA? cu seringa, apoi cu bidonul. Degeaba. Ca urmare, discutA?m la jar. Ne spunem impresiile, toE�i suntem multumiE�i. TotuE�i, Adi zice cA? nu mai vine anul viitor din cauza E�A?nE�arilor. Nu A�l crede nimeni. Eu E�i Adi punem cortul pe plutA?, ceilalE�i pe mal.

Ziua 3 (Luni, 6 iulie 2015)

La 4:30 sunA? alarma pe plutA?. DupA? A�ndelungi cA?utA?ri, vA?d cA? este vorba despre telefonul lui IonuE�, uitat A�ntr-un buzunar. AZnjur, dar profit de faptul cA? mi-a sA?rit somnul E�i plec la vA?nA?toare de fosile.

Al doilea loc de campare, la Sud de GhindA?reE�ti

Al doilea loc de campare, la Sud de GhindA?reE�ti

AZi scol pe baieE�i pe la 7, plecA?m la 9:30 E�i luA?m micul dejun pe plutA?. Plutim excelent, petrecem mult timp fA?rA? sA? atingem cA?rma sau vA?slele. Viteza nu e mare (variazA? A�ntre 1,5 E�i 3 km/h) dar nu sunt probleme E�i cA?stigA?m distanE�A?. Deja folosim proprii termeni: a�zvA?slim lejer-sincrona�?.

Masa pe plutA?

Masa pe plutA?

AZnainte sA? ajungem A�n dreptul HA?rE�ovei, de pe malul aflat departe ne strigA? un cioban care se oferA? sA? ne cA?nte. Ne strigA? a�zhaiducii DunA?riia�? E�i cA?ntA? cA?t il E�in plA?mA?nii din DolA?nescu (zice el), cam 15 minute, pA?nA? ne pierdem A�n zare.

BiniE�or dupA? HA?rE�ova, ochim niE�te locuri de campare pe malul drept, dar curentul ne trage prin stA?nga unei insule. Vrem sA? traversA?m A�napoi spre malul drept, dar ajungem la un loc care aratA? genial, o plaja foarte mare plinA? de pA?sA?ri. Se iscA? discuE�ii A�n privinE�a campA?rii, cei mai mulE�i vor sA? rA?mA?nem chiar pe acea plajA?. Locul aratA? fantastic, dar eu cred cA? nivelul plajei este prea jos E�i ar putea fi inundat. PA?nA? la urmA?, ne punem de acord sA? rA?mA?nem pe plajA? pentru cA? nu sunt deloc E�A?nE�ari.

Locul de campare de pe plaja pA?sA?rilor

Locul de campare de pe plaja pA?sA?rilor

Devenim euforici E�i totul merge ca uns. ReuE�im sA? reparA?m, de data asta pe bune, generatorul. Caterinca este la cote mari. Apoi, apar E�A?nE�arii. Autan E�i fum la greu E�i mai scA?pA?m de ei. Descoperim E�i-o lege a naturii: E�A?nE�arii care apar tA?rziu, dispar devreme.

MA?ncA?m mici E�i aripioare la grA?tar, discutA?m de toate, de la filosofie la astronomie, ba chiar Dan ne citeE�te din Nichita. Vrea sA? citeascA? E�i din Jurnalul lui Tetelu, dar nu-l mai duc ochii la lumina slabA? a becului. Avem un cer fantastic, Calea Lactee se vede foarte clar. RA?sare E�i luna, care A�n seara asta e de un portocaliu A�nchis.

BA?gA?m fiecare cA?te o melodie (am avut internet aproape tot timpul) dupA? care ne culcA?m hotarA?E�i sA? ne trezim la 6. A fost cea mai frumoasA? zi de pA?nA? acum E�i am parcurs A�ncA? 16 km.

Ziua 4 (MarE�i, 7 iulie 2015)

Ne sculA?m la ora 6 iar la ora 8:40 deja plutim. LuA?m iaraE�i masa pe plutA?, unul dintre momentele mele preferate. DupA? cA?teva ore ne oprim la Vadu Oii sA? cumpA?rA?m bere E�i ne gA?ndim deja la momentele grele care ne asteaptA?: trecerea pe sub podul Giurgeni-Vadu Oii E�i intrarea pe braE�ul MA?cin. Am auzit cA? sub pod se formeazA? curenE�i puternici, iar apoi urmeazA? douA? confluenE�e. DacA? nu reuE�im sA? E�inem malul drept, ne putem trezi cA? ratA?m traseul stabilit.

AjunE�i sub pod, ne dA?m seama cA? va fi chiar mai dificil decA?t credeam. Curentul e foarte puternic E�i vA?slim mai mult degeaba. Tot cum vrea el ne miE�cA?m. Fiecare A�E�i dA? cu pA?rerea A�n legea lui. E haos. AZn punctul maxim al tensiunii, lui IonuE� A�i vine ideea sA? dea la peE�te. Valul de furie al echipajului A�l face sA? lase rapid lanseta E�i sA? treacA? la vA?slit

PA?nA? la urmA? reuE�im sA? ieE�im de sub pod E�i, A�nainte sA? ne calmA?m, se rupe o vA?slA?. Am avut noroc, dacA? se rupea cu cinci minute mai devreme era mult mai nasol. CoborA?E�i de pe plutA?, ne afundA?m A�n mA?l pA?nA? mai sus de genunchi, aE�a cA? profitA?m de ocazie sA? imitA?m miscarea aia a lui Michael cA?nd se lasA? mult A�n faE�A?. Dup-aia o facem E�i pe-aia din Matrix, cA?nd Keanu Reeves se fereE�te de gloanE�e.

Merg cu Dan pA?nA? la un fel de camping aflat la cinci minute A�n amonte E�i reuE�im sA? cumpA?rA?m cu 20 lei o vA?slA? pescA?reascA? E�i o coadA? de lemn de rezervA?. ReA�ncepem sA? plutim E�i intrA?m pe braE�ul MA?cin. De aici, trebuie doar sA? E�inem de braE� drept A�nainte, aE�a cA? am scA?pat de stres. IntrA?m A�ntr-o zonA? frumoasA? E�i sA?lbaticA?. Ne simE�im bine E�i facem baie pe lA?nga E�i pe sub plutA?, bem bere.

Apare un nene cu o barcA? cu motor – credea cA? avem probleme. StudiazA? cu atenE�ie pluta E�i zice cA? n-a mai vA?zut A�n viaE�a lui aE�a ceva. Nici noi, pA?nA? acum cA?teva zile.

DupA? 20 de kilometri fA?cuE�i astA?zi, ne oprim pe Insula Mare a BrA?ilei, lA?ngA? satul Plopi. CampA?m repede E�i mA?ncA?m cartofi prA?jiE�i E�i cA?rnaE�i la pirostrie. Iar bem bere. EsA?nE�arii au luat o pauzA? A�n seara asta, cel puE�in lA?ngA? foc.

Ziua 5 (Miercuri, 8 iulie 2015)

PlecA?m la 7:45. Devenim din ce A�n ce mai eficienE�i cu spA?larea plutei, strA?ngerea corturilor, aranjarea bagajelor. Curentul ne duce din mal A�n mal, apoi se potoleE�te E�i plutim constant.

De vreo douA? zile avem satelit, a fost ideea lui Adi. Satelitul este un bidon de apA? de 5 litri, gol pe jumA?tate, legat de plutA? cu o sfoarA? lungA? de cA?E�iva metri. Merge A�n faE�a plutei E�i ne ajutA? sA? vedem direcE�ia curentului. Acum, IonuE� A�l elibereazA?, adicA? A�l aruncA? A�n apA?, fA?rA? sA? bage de seamA? cA? nu-i legat. AZl recuperA?m, e satelitul nostru.

Oprim pentru bere E�i pA?ine A�n dreptul satului Agaua, pe malul stA?ng. Pe plaja de aici se scaldA? o gramadA? de copii E�i toE�i se uitA? la plutA? ca la urs. PA?nA? vin bA?ieE�ii cu berea, ne uitA?m la copiii care A�noatA?, fac sA?rituri sau A�E�i rA?coresc caii.

Superman trA?ieE�te la Agaua, jud.BrA?ila

Superman trA?ieE�te la Agaua, jud.BrA?ila

Pornim E�i intrA?m A�ntr-o zonA? deschisA?, A�ncep sA? se vadA? MunE�ii MA?cinului. Prindem puE�in vA?nt din spate E�i A�ncercA?m sA? folosim copertina pe post de velA?. Nu merge E�i nu reuE�im sA? o punem A�napoi la fel de bine ca A�nainte. De aici porneE�te prima ceartA? serioasA? pe plutA?. Se lasA? cu acuzaE�ii de exces de autoritate, cu feE�e intrigate E�i A�mbufnate. Pe scurt, ne certA?m ca proE�tii, dar ne trece repede.

Ne liniE�tim E�i cautA?m pe Google Maps locuri de campare pentru searA?. Pe la ora 21:00 ajungem acolo, A�nsA? e prea aproape de pA?dure E�i ne e fricA? de E�A?nE�ari. AZn pA?dure te omoarA? E�i ziua, ce sA? mai vorbim de searA?. HotA?rA?m sA? stA?m aici doar cA?t sA? facem un bulz cu cA?rnaE�i, iar apoi sA? navigA?m mai departe, noaptea.

Pornim cA?nd e deja A�ntuneric E�i avem ceva probleme cu vA?ntul care ne duce tot timpul spre malul stA?ng, A�n sA?lcii. DupA? ce reuE�im sA? ne redresA?m, avem cea mai tare masA? pe plutA?: bulz la ceaun fA?cut A�n zer cu brA?nzA?, cA?rnaE�i E�i E�ampanie de Panciu!

NavigA?m A�n continuare pe A�ntuneric, sub un cer extraordinar. IonuE� crede cA? nu e bine ce facem, eu E�i Ineu nu vedem riscul. PA?nA? la urmA? ne calmA?m, cA?ntA?m A�n gura mare melodii de AndrieE�, Compact, Pearl Jam (E�tiu, alaturarea e complet aiurea, dar E�i mersul noaptea cu pluta e ciudat).

Bulz cu cA?rnaE�i la ceaun E�i E�ampanie, noaptea pe plutA?

Bulz cu cA?rnaE�i la ceaun E�i E�ampanie, noaptea pe plutA?

Pe la 2 noaptea, dupA? ce ne chinuim ca naiba sA? facem o traversare, tragem pe malul drept pe plaja satului Peceneaga (a.k.a. Peceneaga Beach), o amestecaturA? de mA?l scA?rbos E�i iarbA?. CA?nd acostA?m, Dan cade A�n apA? E�i ia cu el un stA?lp de susE�inere a copertinei, satelitul E�i un papuc al lui IonuE�. RecuperA?m doar stA?lpul E�i satelitul.

Mai discutA?m la o bere, mA? mai cert o datA? aiurea E�i cu IonuE� (deE�i E�tiu cA? dimineaE�A? A�mi voi cere scuze), iar apoi ne culcA?m. Patru dintre noi pe plutA?, sub cerul liber, E�i doi A�n cort, pe mal.

Ziua 6 (Joi, 9 iulie 2015)

Ne trezim la 8:15 pentru ultima jumA?tate de zi a expediE�iei. PlecA?m la 10 E�i gA?sim papucul albastru al lui IonuE� care stA? cuminte A�ntr-un smoc de iarbA?, lA?ngA? mal. Doar o pereche de papuci, din cele trei, a rA?mas A�ntreagA?.

NavigA?m uE�or E�i suntem atenE�i sA? rA?mA?nem lA?ngA? malul drept, unde se aflA? locul din care vom fi luaE�i de prieteni. Pe drum, avem timp sA? strA?ngem scoici de mA?l, cu intenE�ia de a face din ele o mA?ncare cu care sA?-i aE�teptA?m pe DragoAY AYi Mihai. DupA? ce strA?ngem vreo 5-6 kg, se rupe juvelnicul E�i le pierdem.

MA?ncarea de scoici care n-a mai fost

MA?ncarea de scoici care n-a mai fost

Ajungem la locul stabilit ca punct terminus pe la ora 12:30 E�i ne apucA?m imediat sA? descA?rcA?m bagajele E�i sA? demontA?m pluta, A�ntr-o caldurA? oribilA? pe care, datoritA? copertinei, nu am simE�it-o deloc zilele trecute. AZncercA?m sA? tragem mai la umbrA? dar acolo ne omoarA? E�A?nE�arii. Atacurile astea, de pe ambele maluri ale DunA?rii, din toate locurile de campare, A�l fac pe IonuE� sA? se intrebe, cu un amestec de urA?, curiozitate stiinE�ificA? E�i (parcA?) ceva compasiune: a�zA�E�tia ce naiba mA?nA?ncA? cA?nd nu suntem noi aici?a�?.

Pe la 14:00 ajung E�i prietenii noE�tri E�i A�ncepem A�ncA?rcarea plutei E�i a bagajelor A�n dubA?. O aducem la BucureE�ti iar la anul o vom A�mbunA?tA?E�i E�i vom naviga din nou. AE� spune cA? a fost o aventurA? fantasticA? E�i cred cA?, A�n ciuda E�A?nE�arilor (e incredibil cA?t te pot afecta niE�te fiinE�e atA?t de mici) E�i a unor accese de nervi (inevitabile), vom fi aceeaE�i echipA? E�i la expediE�ia viitoare. Am parcurs 97 km din cei 130 planificaE�i iniE�ial (voiam sA? mergem de la satul DunA?rea la MA?cin), din cauza lipsei de experienE�A? E�i a vA?ntului, A�nsA? nu suntem deloc supA?raE�i, vom recupera la anul. OricA?t am A�ncercat, nu am reuE�it sA? nu lA?sA?m nicio urmA?. Am pierdut un scaun pliant mic E�i doi papuci. E?i, poate, o E�osetA? neagrA?. Nu sunt sigur, pentru cA? misterul E�osetei negre nu a fost dezlegat A�n aceastA? expediE�ie.

Nici pe Ineu nu l-am mai mA?ncat, am hotA?rA?t sA? A�l pA?strA?m A�n viu pentru la anul.

Radu are 37 ani, este tătulea al Mariei, cartograf, triatlonist amator şi, de curând, plutaş.

2 comments

  1. Andrei   •  

    “Șoseta neagră” – roman polițist ecranizat în capodopera cinematografică “Șoseta atacă” și stând la baza jocului video “Black Socs”

  2. Silviu   •  

    Foarte faina aventura, m-ați molipsit si pe mine 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *