AmA?rA�E�i la malu’ mA?rii

DacA? ai jucat vreodatA? Fallout E�i te-ai plimbatA�prin deE�ertulA�post-apocaliptic cu case din gunoaie E�i oameni care se luptA? pentru supravieE�uire, o sA? ai un deja-vu la marginea staE�iunii turistice Eforie.

Zona de relax a staE�iunii eA�un pA?ienjeniE� de strA?duE�e cu vile E�i pensiuni de familiE�ti, cu trandafiri A�nfloriE�i E�i restaurante de sindicaliE�ti (Economul, Briza MA?rii E�i tot aE�a).

DacA? ieE�i un pic din zona de confort E�i urci pe strada Alexandru cel Bun, se terminA? vilele E�i intri A�n Wasteland.A�Dintre ciulini E�i cA?iniA�apar A�n depA?rtare cA�teva bordeie improvizate E�i containere cu oameni, A�n jurul a douA? cratere pline cu gunoaie. AZi mai viziteazA? camioane care varsA? moloz A�n groapA?.

image00

Ne facem loc printre mA?rA?cini E�i dA?m peste un tip la bustul gol care face curat A�ntre niE�te table care au rolul de stA?nA?.A� Citește tot articolul …

Antreprenorii din Buduburam

Am ajuns A�n Buduburam, Ghana, ca sA? vA?d ce se A�ntA?mplA? cA?nd refugiaE�ii nu mai pleacA? acasA?.A�TabA?ra Buduburam a fost una dintre cele mai mari din Africa de Vest, unde au ajuns zeci de mii de oameni exilaE�i de conflicte sA?ngeroase. Cei mai mulE�i au venit din Liberia, dar au fost E�i din Sierra Leone sau alte E�A?ri din Africa. SperiaE�i de rA?zboaiele lungi din E�A?rile lor, refugiaE�ii au transformat tabA?ra A�ntr-o comunitate A�n care existenE�a se desfA?E�oarA? cA?t se poate de obiE�nuit.A� Citește tot articolul …

CredeE�i A�n coincidenE�e?

Stau A�n faE�a uE�ii apartamentului cu numA?rul 17 E�i E�in A�ntr-o mA?nA? o farfurie cu o bucatA? de tort de ciocolatA?, iar A�n cealaltA? o carte. Am emoE�ii atA?t de mari, cA? tortul tremurA? uE�or pe farfurie. Bat la uE�A? E�i A�mi E�in respiraE�ia; aE�tept A�ntA?lnirea asta de o lunA?. De fapt, dacA? stau sA? mA? gA?ndesc, aE� putea spune cA? o aE�tept de 20 de ani.

a�� Cine e? se aude dinA?untru o voce subE�ire.

a�� Sunt vecina de la trei. Azi e ziua mea E�i v-am adus o bucatA? de tort.

***

Totul a A�nceput acum o lunA?, Citește tot articolul …

Cu pluta pe DunA?re

Am construit singuri o plutA? E�i am mers cu ea 97 de kilometri pe DunA?re (de la satul DunA?rea pA?nA? mai sus de Peceneaga). Am fA?cut totul de la zero, A�n curtea firmei la care lucrA?m. Ne-am uitat pe internet (mai sunt AYi alA?ii duAYi cu pluta, nu mulA?i, ce-i drept), am cumpA?rat materiale E�i ne-am apucat de lucru. Am folosit butoaie din tablA?, scA?nduri din lemn de brad, chingi, plA?ci OSB, E�uruburi E�i un fierestrA?u electric. CA?rma am fA?cut-o dintr-o oalA? de campanie tA?iatA? AYi A�ndreptatA?, iar vA?slele le-am fA?cut din resturi de tablA? AYi lemn primite de prin vecini. Citește tot articolul …

Homeless A�n Mexic

CA?nd am plecat ca voluntarA? A�ntr-un orfelinat din Mexic, tot ce AYtiam despre A?ara asta era povestea cu crimele odioase E�i traficanA?ii de droguri. AZn loc de asta, am gA?sit oameni care respectA? cu sfinE�enie tradiE�iile strA?vechi E�i femei care luptA? pentru dreptul de a alege ce se A�ntA?mplA? cu corpul lor. A�Ultima zi am vrut sA? o petrec mai aproape de poveE�tile despre violenE�A? E�i droguri – printre homleE�ii care A�ncearcA? sA? lase strada. Am ajunsA�A�n centrul de ajutor pentru persoanele fA?rA? adA?postA�Puente de Vida, un loc A�n care oamenii strA?zii vin A�n cA?utarea unui acoperiAY.

Puente de Vida se aflA? A�ntr-un cartier al Districtului Federal A�n care E�i se sugereazA? a�zsA? te E�ii de buzunar cA?nd mergi pe stradA?a�?.A� Citește tot articolul …

Ultimii mayaE�i

O femeie stA? A�n genunchi E�i strA?nge A�n mA?nA? corpul inert al puiului de gA?inA? pe care l-a decapitat. LA?ngA? picioareleA�ei e un cuE�it cu sA?nge, iar de jur A�mprejur un covor din ierburi, A�ncadrat de lumA?nA?ri.A�Sunt A�n Mexic, la biserica catolicilor tradiE�ionaliE�ti din satul San Juan Chamula.A�Comunitatea de aici este una dintre puE�inele care pA?streazA? tradiE�iile strA?moE�ilor mayaE�i.

Am coborA?t din autocar direct A�n centrul localitA?E�ii de chamula, cu gA?ndul de a gA?si obiceiurile E�i superstiE�iile lA?sate de mayaE�i.A� Citește tot articolul …

Duncan, ce faci E�igane?

Mi s-a pA?rut ciudat cA?nd m-am trezit cu un telefon de la patronul agenE�iei pentru care lucrez: a�zVezi cA? tura urmA?toare e un pic altfel. Avem o mamA? E�i un fiu, bA?iatul face 18 ani A�n a cincea zi de tur E�i, ce e E�i mai interesant, puE�tiul a fost adoptat din RomA?nia acum vreo 15 ani!a�?. Am dat un search pe Facebook E�i am descoperit cA? prietenii mei din Ferentari puteau trece ca albinoE�i pe lA?ngA? viitorul meu client.

Duncan a primit cadou de majorat o excursie A�n RomA?nia, care trebuia sA? fie un fel de drum iniE�iatic pentru tA?nA?rul american.

I-am luat de la aeroport E�i, conform programului, am oprit la magazinul Harley Davidson din BA?neasa. Credeam cA? puE�tiul e cel care vrea ceva anume, dar spre surpriza mea, mama adoptivA? era singura interesatA? de suveniruri pentru prieteni. I-am cazat la hotel E�i a rA?mas cA? ne vedem mai spre searA?, cA?nd aveam A�n program un a�zwelcome dinnera�? la PescA?ruE�. DeE�i amA?ndoi pA?reau un pic defazaE�i a�� a�zjet laga�? s-au scuzat ei, totul a decurs perfect: le-a plA?cut mA?ncarea, le-a plA?cut conversaE�ia E�i toE�i trei am avut o searA? frumoasA?. A doua zi plecam spre Sibiu. Citește tot articolul …

#ReporterLaVot: Am urmA?rit reacA?iile oamenilor

MA? privesc cu toA?ii. Fiecare mA? scaneazA?. Fiecare se A�ntreabA? cine e rahatul A?sta?A�Oamenii sunt ofensivi, iar asta se vede A�n privirea lor. Nu e necesar s-o spunA? cu voce tare. DupA? vreo orA?, unul A�AYi face curaj. Se apropie de mine, cu telefonul A�n mA?na dreaptA?. MA? priveAYte fix AYi mA? A�ntreabA? din mers:

  • Tu A�ncA? eAYti aici?

MA? opresc din scris AYi mA? uit la el. Nu AYtiu ce sA? A�i rA?spund. AZmi dreg puA?in vocea AYi murmur:

  • Am fost la vot.
  • Acum o orA?! Dar acasA? cA?nd pleci?

A�h, asta e o A�ntrebare bunA?!, mA? gA?ndesc.

  • Cred cA? mai stau puA?in.
  • Mhm! Ia sA? ai tu grijA?!

Citește tot articolul …

ViaE�a A�n satul Juanitei

Sunt singurA? pe o uliE�A? pA?rA?sitA?, de parcA? viaE�a ar fi plecat de mult din acest loc. Dintr-o clA?dire impozantA?,A�pictatA? A�n galben, vin note muzicale care parcA? au adormit tot. Merg prin praf spre casa A�n care am mai fostA�A�n februarie. Un dulA?u alb, care se odihneE�te la umbra unui cactus, A�mi dA? speranE�A?. ExistA? viaE�A? A�n satul Hutlatlauca, situat A�n centrul statului Puebla. Mexicanii A�l cunosc drept a�?satul cactuE�ilora�?. Eu A�l E�tiu drept satul Juanitei, femeia care ajutA? la curA?E�enie A�n casa A�n care locuiesc A�n Mexic.

Juanita s-a mutat la oraE� A�n ianuarie 2014, cu 2 sA?ptA?mA?ni A�nainte ca eu sA? ajung A�n Mexic. A trA?it toatA? viaE�a A�n satul pe care A�l iubeE�te cu un sentiment ce niciodatA? nu ar putea fi profan. AZn buletin are 50 de ani, dar chipul E�i mA?inile sugereazA? cA? centura ce A�i strA?nge mereu brA?ul carA? mai mulE�i. Atunci cA?nd nu gA?teE�te, spalA? sau vede telenovela, Juanita viseazA? cA? A�ntr-o zi se va A�ntoarce de tot A�n satul ei drag. AZntre timp, realitatea E�i necesitatea de a-E�i ajuta fiul de 20 de ani o E�in la oraE�.

sat

Din spatele gratiilor ce pA?zesc geamul, se aude vocea pe care o cA?utam: a�?no, no, miralaaa, ya llegA?!a�? (nu, nu, uite-o, a ajuns!). Juanita vorbeE�te la telefon, cocoE�atA? A�n geam, singurul loc A�n care prinde semnal A�n cA?suE�a ei. CA?nd mA? vede, faE�a i se rotunjeE�te E�i mai tare A�ntr-un zA?mbet E�i se grA?beE�te sA? A�nchidA? telefonul cu mA?inile bA?tA?torite. Tocmai o sunase familia care mi-e gazdA? A�n Mexic, A�ngrijoratA? cA? mA? voi rA?tA?ci E�i nu voi ajunge niciodatA?. Citește tot articolul …

Zece ani soldat A�n Israel


AZntr-un bar din SA?o Paulo, un bA?trA?nel de 92 de ani, cu fes de dac A�n vA?rful capului, primeE�te bezele de la o braziliancA? de 80 de ani. Asta A�mi face curte. BA?trA?neE�ea… o iei razna. Trage din pipA? E�i A�E�i mA?reE�te ochii, cu poftA? de vorbA? A�n oricare din cele trei limbi E�tiute la perfecE�ie: romA?nA?, ebraicA?, portughezA?.

E?tefan ChiE�imia s-a nA?scut la 28 octombrie 1926, A�n satul Dimiana, judeE�ul BuzA?u, al cincilea din E�apte copii.

La 22 de ani, dupA? Al Doilea RA?zboi Mondial, E�i-a luat lumea A�n cap E�i a plecat spre America, dar a ajuns sA? lupte A�n rA?zboaiele Israelului. De 56 de ani stA? A�n Brazilia. A avut o fabricA? de chiloE�i E�i acum, cu pipa A�n gurA?, e mascota cartierului A�n care locuieE�te: i se spune A�n portughezA? brazilianA? StA�fan sau o romeno. CA?nd nu citeE�te ziarul cu lupa, se trage de E�ireturi cu ospA?tarii E�i vecinii, are grijA? de lucrurile homleE�ilor sau vorbeE�te despre rA?zboi cu medicii evrei de la spitalul din apropiere. Citește tot articolul …