a�zPalestinienii sunt A�n standby sA? devinA? martiria�?

Nablus, West Bank, Palestina. Doi adolescenE�i, soldaE�i israelieni, opresc autocarul A�n care mA? aflu cu un grup de tineri palestinieni. FluturA? mitralierele A�n aer. AZi vA?d pe geamul autocarului cum A�ndreaptA?A�automatele spre noi. E?i rA?d. E o glumA?? IntrA? A�n autocar. a�zHamas? Fatah? Heroine? Hashish?a�?

AZl strA?ng de mA?nA? pe tipul lA?ngA? care stau. Nu E�tiu cA?, de fapt, el e mai speriat decA?t mine. E fugit din Hebron, zonA? A�nchisA?, la fel ca FA?E�ia Gaza, A�n urma rA?pirii unor adolescenE�i israelieni, pe 12 iunie. Un soldat se uitA? lung la noi. MA? A�ntreabA? de unde sunt. RomA?nia. AZi place rA?spunsul. ZA?mbeE�te E�i merge mai departe. AZn timp ce coboarA? A�i cade kippa din cap.

AE�a e prin unul dinA�punctele de control instalate de armata israelianA?. AZn februarie 2014 erau 99 de puncte fixe de control E�i 265 volante, conform Centrului israelian pentru drepturile omului A�n teritoriile ocupate.

Am ajuns A�n Palestina A�n 20 iunie pentru un proiect de teatru A�n care urma sA? particip ca regizor la o producE�ie cu E�i despre generaE�ia tA?nA?rA? din Palestina, generatA? de unul dintre cele mai active E�i activiste teatre din West Bank. Munca mea de acolo ca regizor a fost A�nsoE�itA? de o A�ntA?lnire necosmetizatA? cu ceea ce A�nseamnA? Palestina azi.

Citește tot articolul …

Zece ani soldat A�n Israel


AZntr-un bar din SA?o Paulo, un bA?trA?nel de 92 de ani, cu fes de dac A�n vA?rful capului, primeE�te bezele de la o braziliancA? de 80 de ani. Asta A�mi face curte. BA?trA?neE�ea… o iei razna. Trage din pipA? E�i A�E�i mA?reE�te ochii, cu poftA? de vorbA? A�n oricare din cele trei limbi E�tiute la perfecE�ie: romA?nA?, ebraicA?, portughezA?.

E?tefan ChiE�imia s-a nA?scut la 28 octombrie 1926, A�n satul Dimiana, judeE�ul BuzA?u, al cincilea din E�apte copii.

La 22 de ani, dupA? Al Doilea RA?zboi Mondial, E�i-a luat lumea A�n cap E�i a plecat spre America, dar a ajuns sA? lupte A�n rA?zboaiele Israelului. De 56 de ani stA? A�n Brazilia. A avut o fabricA? de chiloE�i E�i acum, cu pipa A�n gurA?, e mascota cartierului A�n care locuieE�te: i se spune A�n portughezA? brazilianA? StA�fan sau o romeno. CA?nd nu citeE�te ziarul cu lupa, se trage de E�ireturi cu ospA?tarii E�i vecinii, are grijA? de lucrurile homleE�ilor sau vorbeE�te despre rA?zboi cu medicii evrei de la spitalul din apropiere. Citește tot articolul …

BurlA?cia A�ntre popoare

Suntem de o orA? A�n Moldova. Nu mi-aE� fi dat seama cA? am trecut A�n altA? E�arA? dacA? nu s-ar lA?fA?i pe fesele dealurilor zeci de vii E�i livezi. E?oseaua trece grA?bitA? prin RezervaE�ia NaturalA? Codrii. Mai puE�in grA?bitA?, o cA?ruE�A? pe acostament. AZi fac entuziasmat cu mA?na copilului din fA?n – prima interacE�iune cu un moldovean la el acasA?! AZmi rA?spunde cu ambele mA?ini: muie! AZmi aranjez calm ochelarii de soare E�i aleg sA?-mi alimentez iluzia mai departe cu radio local.

Se E�ine weekend de burlA?cie pentru un frate, aE�a cA? ne-am gA?ndit sA? petrecem tot A�ntre fraE�i, printre moldoveni. ChiE�inA?ul e aproape de graniE�A? E�i cicA? ar fi ieftin, iar noi suntem doxA? de geopoliticA? E�i cliE�ee despre basarabeni.


Citește tot articolul …

Jurnal de Belgrad

Am pornit de dimineaE�A?, de la Biserica AnglicanA?.

Nu se E�tie exact de ce orice iniE�iativA? de comunitate A�n BucureE�ti tre sA? porneascA? de pe strada Verona, evident cu conotaE�ie de la (non)evenimentul ce-o A�nsoE�eE�te an de an.

Pe scurt, am pornit de aici. Opt inE�i, jumA?tate corporatiE�ti, jumA?tate liber-profesioniE�ti, mai toE�i un pic cocalaro-boemi, altfel n-ar da nimeni pe-un scuter de douA? ori mai mult decA�t pe un altul la fel de bun. Vespa e un soi de BMW, pentru urbani. Il scoE�i A�n general A�n weekend ca la paradA?. E unu dintre cele 100 E�i ceva de lucruri a�?white people likea�?. Evident nu se mA�ndreE�te nimeni cu asta.

Citește tot articolul …

Jurnal mizerabil de la Work and Travel

AZntr-o searA? de varA? primesc un SMS de la un prieten. a�?MA?ine plec A�n Grecia. Hai la o berea�?. CA?teva ore mai tA?rziu, A�mi povesteE�te despre jobul lui de varA?, la un hotel de pe insula Kos din Grecia. O varA? fA?rA? bani A�n BucureE�ti nu A�mi surA?de cA?tuE�i de puE�in, aE�a cA? mA? trezesc cA?-mi iese pe gurA?, fA?rA? s-o rumeg deloc, regretabila idee: a�?ce aE� veni E�i eu…a�?.

A doua zi aflu detaliile. Salariul ajunge undeva pe la 1000 de euro pe lunA?, joburi de barmani E�i ospA?tari, cazare E�i trei mese pe zi. De dragul diversitA?E�ii, pentru douA?-trei luni, sunA? oarecum interesant.

Nu am mai fA?cut niciodatA? astfel de joburi, dar A�n general nu mA? dau A�n lA?turi de la niciun fel de muncA?. Cred cA? din absolut orice ai de A�nvA?E�at. Singurele experienE�e cu barurile dateazA? de peste 15 ani, cA?nd fA?ceam pe barmanul A�ntr-o speluncA? deschisA? de mama A�n NegreE�ti. CrA?E�ma se numea, deloc surprinzA?tor, NegreE�teanca. Citește tot articolul …

BA?taie cu mascaE�ii mexicani

ToatA? lumea se A�ntoarce spre centrul unei A�ncA?peri care vibreazA? la fiecare cA?zA?turA?. Se ridicA? E�i A�ncep sA? urle cu o putere care parcA? A�i duce mai aproape de ringul unde se A�mbrA?ncesc mA?E�ti colorate E�i busturi goale.

Una cervecita, seA�orita?A�Arena rA?sunA? de urlete cA?nd primul luptA?tor e aruncat A�n afara ringului. Cade pe cA?t de nedureros posibil E�i nu se grA?beE�te sA? se A�ntoarcA? A�n pA?tratul A�n care trebuie sA? se lupte cA?t mai spectaculos. Continue reading…

DouA? zile A�n oraE�ul sirienilor fugiE�i de-acasA?

Un copil cu o roabA? scorojitA? se milogeE�te de o femeie A�mbroboditA? A�n negru care duce o cutie din carton pe cap. AZE�i suflecA? mA?necile lA?lA?i E�i A�mpinge vA?nos A�n vechitura de tablA? ca sA?-i arate cA?-i poate cA?ra greutA?E�ile. Femeia A�n rochie dreaptA? pA?nA?-n pA?mA?nt A�l uE�uieE�te prietenos E�i-E�i continuA? drumul printre tarabele E�i chioE�curile din scA?nduri E�i placaj cu haine vechi, sandale, bocanci cu blanA?, legume proaspete E�i bucA?E�i din maE�ini de spA?lat. Citește tot articolul …