BA?taie cu mascaE�ii mexicani

ToatA? lumea se A�ntoarce spre centrul unei A�ncA?peri care vibreazA? la fiecare cA?zA?turA?. Se ridicA? E�i A�ncep sA? urle cu o putere care parcA? A�i duce mai aproape de ringul unde se A�mbrA?ncesc mA?E�ti colorate E�i busturi goale.

Una cervecita, seA�orita?A�Arena rA?sunA? de urlete cA?nd primul luptA?tor e aruncat A�n afara ringului. Cade pe cA?t de nedureros posibil E�i nu se grA?beE�te sA? se A�ntoarcA? A�n pA?tratul A�n care trebuie sA? se lupte cA?t mai spectaculos.

Privesc de la cel mai ieftin loc pe care l-am gA?sit, sus E�i departe de ring, de unde descopA?r tehnici de a�zzbor A�nalta�?, un fel de animaE�ie pe viu E�i sute de oameni veniE�i sA?-E�i vadA? sportul favorit: pA?rinE�i de mA?nA? cu odraslele, fete pe tocuri, scoase la A�ntA?lnire romantico-mexicanA? de cA?tre un A�ncordat, dar E�i turiE�ti atraE�i de exoticul mA?E�tilor omniprezente pe strA?zi.

3-2

Despre lupte E�i mA?E�ti

AZn statul mexican Puebla, “Lucha librea�? (wrestling mexican) este sportul ce scoate oamenii din casA?, luni seara. Arena din Puebla este cea mai popularA?, dupA? cea din Mexico City. Pentru copii, luptA?torii sunt niE�te eroi cu care cresc (Spiderman-ul din ring), iar pentru pA?rinE�i este locul A�n care pot A�njura fA?rA? sA? fie judecaE�i.

Pentru mulE�i luptA?tori, numele E�i masca valoreazA? mai mult decA?t identitatea lor, de aceea le poartA? E�i A�n afara ringului. Nu au voie sA? dea cu pumnul, trebuie sA? facA? spectacol, se luptA? unu contra unu sau echipA? contra echipA?, unii sunt bA?ieE�ii buni (TA�cnicos), iar alE�ii cei rA?i (Rudos) E�i cA?E�tigA? dacA? A�E�i E�in advesarul la podea trei secunde, dacA? A�l dau afarA? din ring sau prin descalificare.

Luptele libere au devenit sport naE�ional mexican A�n 1933, cA?nd Salvador Lutteroth GonzA?lez a A�nfiinE�at Compania MexicanA? de Lupte Libere, Consiliul Mondial de Lupte Libere de azi. Popularitatea E�i-a cA?E�tigat-o A�n anii 1950, odatA? cuA� dezvoltarea rapidA? a televiziunii, iar tradiE�ia de a televiza luptele se pA?streazA? E�i azi.

Am ajuns A�n ArenA? dupA? trei sA?ptA?mA?ni A�n care am vA?zut ziduri pictate cu oameni masivi, unsuroE�i E�i cu mA?E�ti, din autobuzul care mA? ducea acasA?. Prima oarA? am fost la lupte ca un turist curios, care E�i-a cumpA?rat cel mai ieftin loc. Nu mi-a plA?cut, dar mi s-a pA?rut interesant, aE�a cA? l-am A�ntrebat pe managerul arenei, care e mereu prezent, dacA? pot face un interviu cu cA?E�iva luptA?tori.

6-2

Vederea de ansamblu

MA? pierd uE�or prin mulE�imea de peste 1000 de oameni prezenE�i A�n fiecare luni la spectacol. Sunt pasatA? de la o intrare la alta, pA?nA? ajung A�n spatele ringului. Pe rA?nd, cu ghiozdane A�n spate, cu sau fA?rA? mA?E�ti pe faE�A?, luptA?torii intrA? A�n vestiar. La uE�A? sunt A�ntA?mpinaE�i de cA?te o mamA? cu un plod sau de cA?E�iva adolescenE�i care E�i-au fA?cut un hobby din trasul de fiare. ZA?mbesc politicos E�i A�ncordeazA? braE�ul A�n faE�a fiecA?rui bliE�. Apoi A�E�i tA?rA?sc trolerul mai departe, de parcA? s-ar pregA?ti pentru o cA?lA?torie.

AE�tept ora 22, cA?nd E�i cei A�A�ntA?rziaE�i ajung la spectacol, pentru a A�merge A�n vestiar E�i a vorbi cu luptA?torii. Acum A�mi pot alege locul favorit. MA? uit la ei de la balcon, prin plasA?, direct de la picioarele ringului, ascultA?nd intervenE�ii de prezentatori la costum E�i prezentatoare sexi.

De jos, se vA?d mii de picioare care bat podeaua, A�n timp ce aruncA? cu mA?inile E�i A�njurA?turile A�n aer. Arena devine un fel de piaE�A? ambulantA?, unde se vA?nd de toate: peE�te pane, chipsuri cu chili, tacos, semitas (un sandwichi cu ceapA?, chili, carne prA?jitA?, cartofi fierE�i E�i alte verdeE�uri), bere E�i cola, mA?E�ti, brelocuri cu mA?E�ti, figurine cu luptA?tori mascaE�i E�i alte prostii ce le trec prin minte pasionaE�ilor de luni seara. MA?ncarea e strA?ns legatA? de orice activitate mexicanA?, de aceea E�i luptele se desfA?E�oarA? pe miros de chili E�i carne.

Am impresia cA? sunt la un fel de carnaval, unde se aud cele mai mexicane A�njurA?turi, A�ntr-o spaniolA? nA?scutA? E�i livratA? pe acest continent: a�zpincha tu madre, cabron!a�? (a�zpe mA?-ta, nenorocitule!a�?), a�zno chingas, mugroso!a�? (a�znu te prosti, mizerabilule!a�?), a�zputoooo!a�? (a�zjavrA?!a�?).

Publicul comunicA? direct cu luptA?torii prin A�njurA?turi la decibeli mulE�i. De multe ori, luptA?torii se duc pA?nA? aproape de scaunele publicului E�i rA?spund cu ameninE�A?ri. Alteori, ajung sA? se lupte direct A�n public, lovindu-se printre scaune E�i dA?ndu-se cu capul de pereE�ii arenei.

Ritmul bA?tut de public e similar cu cel de la jocurile de rugby: pam-pam pam-pam-pam, din mA?ini, voci, picioare, sticle goale sau flyere din carton. Pentru toate astea, se plA?teE�te A�ntre 70 E�i 150 de pesos (aproximativ 35 de lei), A�n funcE�ie de apropierea de ring E�i calitatea locului – scaun albastru de plastic, aflat A�n cel mai fierbinte loc al arenei, unde te poE�i trezi oricA?nd cu un luptA?tor A�n braE�e sau bancA? de ciment, de unde ai vedere de ansamblu, de la balconul ce te separA? de ring printr-o plasA?.

5-2

Benjamin, managerul arenei, fost luptA?tor profesionist, a renunE�at de 10 ani la mascA? E�i ring. E mai profitabil aE�a. Acum este A�n faE�a arenei, la costum, cu mA?inile A�n buzunar, privind cu un fel de agitaE�ie A�mbinatA? cu entuziasmul faE�A? de acest sport. CA?nd mA? apropii, prima lui reacE�ie e o privire de sus E�i un discurs despre “cum merg lucruri astea aici”: pentru a fi jurnalist la o luptA? liberA? A�n Mexic, trebuie sA? depui o cerere de aprobare.

Mai trebuie sA? suni E�i sA? insiE�ti. De multe ori. AZmi spune clar cA? doar el poate sA? a�zA�mi permitA?a�? sA? vorbesc cu luptA?torii E�i cA? mA? aE�teaptA? A�n orice dupA?-masA?, cu o cerere E�i o legitimaE�ie de jurnalist, la el la birou, pentru a discuta. La biroul sA?u, o cA?mA?ruE�A? 2 pe 2 din incinta arenei, A�i spun cA? sunt voluntarA? la un centru de copii cu resurse limitate E�i cA?, atunci cA?nd nu sunt cu copiii, A�mi place sA? descopA?r Mexicul, ca jurnalist E�i turist. AZmi dA? aprobarea pentru a face interviul, dar existA? o problemA?: cei mai mulE�i luptA?tori vin din Mexico City (vreo 100 de kmA�distanE�A?) E�i se A�ntorc imediat dupA? luptA?, aE�a cA? timpul e scurt.

Pe rA?nd, la interval de 4 minute, mai vine cA?te unul. IatA? ce mi-au spus, gA?fA?ind, cu privirea A�n altA? parte, unii cu masca A�ncA? pe faE�A?:

marcela 2

Marcela, luptA?toare profesonistA? de 20 de ani.

De ce lupte libere?

Am A�nceput acest spor pentru cA? mama mea era o mare amatoare a luptelor libere E�i atunci cA?nd eram micA?, mA? ducea A�n fiecare marE�i, vineri E�i duminicA? sA? le vA?d. Cred cA? de atunci am A�nceput sA? simt gustul E�i sA?-mi doresc sA? fac asta.

EE�ti vreodatA? prinsA? A�ntre alegerea de a amuza publicul sau de a cA?E�tiga?

La o adicA?, fiecare luptA?toare vine cu scopul de a cA?E�tiga, dar mna, sunt rivale foarte bune, mai sunt E�i rivale care triE�eazA? E�i atunci cA?E�tigA? cel mai norocos. AZn final, asta e o confruntare faE�A? A�n faE�A? E�i trebuie sA? fii cel mai bun.

Ai urcat vreodatA? A�n ring E�tiind din start cA? vei pierde?

Da, uneori E�tii cA? vor cA?E�tiga celelalte pentru cA? fetele sunt foarte bine pregA?tite, de exemplu tehnicile (fetele bune), aE�a cA? evident cA? folosesc niE�te manevre super bune, pedepse A�n faE�a cA?rora nu mai ai ce face. De asemenea, de multe ori, rA?mA?i fA?rA? aer sau te apucA? o durere pe care nu o mai poE�i suporta E�i devine imposibil sA? mai faci ceva, corpul nu-E�i mai rA?spunde la fel E�i pierzi.

Esi s-a A�ntA?mplat sA?-E�i ieE�i din minE�i E�i sA? loveE�ti prea tare?

Da, adevA?rul e cA? da.A� Pentru cA? te umpli de atA?ta adrenalinA?, curaj, rivalitate E�i atunci te aperi pA?nA? la cuE�ite. Pe de altA? parte, toE�i suntem luptA?tori profesioniE�ti E�i cunoaE�tem atA?t regulile, cA?t E�i angajamentul pe care A�l avem faE�A? de public.

Numele personajului tA?u valoreazA? mai mult decA?t numele tA?u real?

MA? reprezintA?, Marcela este o luptA?toare tehnicA?, dar asta nu A�nseamnA? cA? sunt slabA?. Sunt puternicA?, mA? consider o luptA?toare tehnicA? foarte puternicA?, cu pedepse E�i A�tehnici puternice. Cred cA? fiecare A�E�i defineE�te stilul. Al meu e puterea.

Ce simE�i cA?nd sari de pe corzi?

SimE�i adrenalinA?, bineA�nE�eles. Noi, luptA?torii, suntem antrenaE�i pentru un astfel de a�zzbora�?. Eu mA? antrenez A�n general 3-4 ore, aproape zilnic, de aceea mA? simt pregA?titA? pentru astfel de salturi.

Oamenii vin aici pentru a uita de stres, copiii pentru a-E�i vedea eroii, tu de ce lupE�i?

Eu lupt fiindcA? A�mi plac luptele libere, mA? fascineazA?. Simt cA? oamenii vin pentru a vedea un sport, chiar E�i copiii. AZn esenE�A?, luptele libere sunt un sport, nu e vorba de agresivitate, e o confruntare faE�A? A�n faE�A?, joc contra joc. Nimic mai mult, e un spectacol la care oamenii vin cu plA?cere, iar luptA?torii sunt responsabili ca spectacolul sA? aibA? loc.

Esi s-a A�ntA?mplat sA? te simE�i mai mult o actriE�A? decA?t o luptA?toare?

Nu, eu nu sunt nicio actriE�A?. Sunt pregA?titA? 100 pentru lupte, atA?t fizic, cA?t E�i mental. Nu vin aici pentru a dansa, vin pentru a demonstra calitatea luptelor libere, pentru a arA?ta ce A�nseamnA? lupta liberA? mexicanA?.

E?i ce e lupta liberA? mexicanA??

Este miE�care contra miE�care, durA?, puternicA?: sari, cazi, barezi, sunt mai multe. Pot spune doar cA? e un sport sA?nA?tos.

A�estigma

Estigma, luptA?tor activ de 4 ani. SperA? la mult mai mulE�i

Cum ai A�nceput?

Simplu: mi-a plA?cut. AZmi plac luptele libere americane,A�mexicane,A�japoneze. CA?nd am A�nceput sA? mA? antrenez, am fA?cut-o din pasiune, nu A�mA? gA?ndeam cA? voi ajunge un luptA?tor profesionist.

CA?nd erai copil, aveai un erou printre luptA?tori?

PA?i da, pe vremea mea lupta fiul lui El Santo, fiul lui Blue Demon, fiii luptA?torilor din epoca de aur a luptelor libere. Era cea mai mare plA?cere sA? vA?d luptele lor.

Ce vicii are un luptA?tor?

Singurul viciu este acela de a se antrena. SA? meargA? la salA? E�i sA? i se dedice 100% acestui sport, acestui vis pe care A�l cautA? A�n interiorul ringului E�i trebuie sA? A�l facA? realitate. ViaE�a unui luptA?tor se A�nvA?rte A�n jurul grijii, grija de a avea o viaE�A? sA?nA?toasA?, mai presus de orice.

AZnseamnA? cA? tu nu mai ai niciun alt jobA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

Nu, mA? dedic doar luptelor libere. 100%.

Ce simE�i cA?nd sari de pe corzi?

Simt adrenalina, atunci simt tot ceea ce implicA? acest sport, plA?cerea de a mulE�umi publicul E�i faptul cA? A�E�i riE�ti sA?nA?tatea fizicA? pentru asta. Mai mult decA?t orice e asta, simE�i emoE�ia de a aE�tepta reacE�ia publicului pentru a E�ti cum E�i-a ieE�it saltul.

Esi s-a A�ntA?mplat sA? fii atA?t de dezamA?git A�ncA?t sA? vrei sA? renunE�i?

Am fost dezamA?git de mai multe ori, ca A�n seara asta, cA?nd am pierdut. Te mai E�i frustrezi, nu? Crezi cA? vei cA?E�tiga o confruntare, pentru cA? A�i domini, E�i cu toate astea, A�E�i schimbA? jocul. Se mai A�ntA?mplA? E�i ca adversarul sA? cA?E�tige miE�eleE�te, printr-un fault, fA?rA? ca arbitrul sA? A�E�i dea seama, E�i atunci lupta liberA? devine ceva de genul: totul e permis atA?ta timp cA?t arbitrul nu A�E�i dA? seama. Lupta liberA? e contact pur/real, corp la corp.

Din public, unele lovituri par simulate…

Nu, nimic nu e mecanic, regizat, totul se petrece atunci, A�n ring, ne mA?surA?m diferenE�ele A�n ring. Este vorba de un sport profesionist, de aceea trebuie sA? ne pA?strA?m de fiecare datA? calmul, pentru a nu depA?E�i limitele, pentru a nu o lua razna.

Ai suferit vreun accident grav?

Din fericire, nu. SA? sperA?m cA? aE�a va continua A�ntreaga mea carierA?: curatA?, fA?rA? accidente E�i pe placul publicului.

Primul meu nume de luptA?tor era Histeria, acum lupt drept Morfosis. Am o carierA? de 28 de ani ca luptA?tor profesionist A�n Consiliul Mondial de Lupte Libere

Cum ai ales acest sport?

Nu prea l-am ales eu, sA? fiu sincer, a fost mA?na destinului. La A�nceput nu prea aveam tragere de inimA?, dar acum acumA� fac totul cu multA? dragoste.

De ce l-ai fA?cut fA?rA? tragere de inimA??

Nu A�mi plA?cea, pur E�i simplu era un sport care nu A�mi plA?cea, dar pe care pA?rinE�ii m-au obligat sA? A�l fac. Azi, le spun din toatA? inima, cu viaE�a-mi A�n mA?ini, cA? le mulE�umesc cA? m-au adus A�n aceastA? lume minunatA?.

Cine E�i-a ales masca E�i numele?

Eu, eu sunt cel care a ales numele, carcateristicile echipei E�i evident, numele reflectA? ceea ce se A�ntA?mplA? cu echipa.

Ai simE�it vreodatA? cA? vrei sA? loveE�ti mai tare decA?t e permis?

De fapt, de fiecare datA? cA?nd A�mi pun masca, simt asta. Caracteristicile personajului meu din ring mA? fac sA? fiu altA? persoanA?, mA? fac agresiv, omnipotent, mA? fac sA? fiu cel mai bun.

E?i atunci cum te abE�ii?

AZn realitate, cred cA? A�naintea luptei, A�naintea tuturor chestiilor pe care trebuie sA? le faci A�n ring, toE�i avem inimA?, umanitate. Cu toE�ii suntem oameni E�i cred cA?, involuntar, asta te opreE�te un pic.A�A�A�

Cum te simE�i cA?nd vezi A�n public atA?E�ia copii care te idolatrizeazA??

Este o mare mA?ndrie sA? vezi cA? eE�ti un exemplu pentru atA?E�ia copii. Cred cA? e foarte frumos sA? le serveE�ti drept exemplu pentru a face ceva bun A�n viaE�a lor: A�i A�nveE�i drumul spre sport.

Mai faci altceva, pe lA?ngA? lupte?

Nu, fac doar lupte libere.

Numele tA?u de luptA?tor e mai valors decA?t numele tA?u real?

AZn realitate, ajungi sA? le confuzi. Mie toE�i A�mi spun Histeria, aE�a cA? un pot sA? uit acest nume niciodatA?. Acum e parte din viaE�a mea. Mereu.

IeE�i cu masca pe faE�A? E�i A�n afara ringului?

Nu, eu cred cA? mereu trebuie sA? fii cu picioarele pe pA?mA?nt. Trebuie sA? faci diferenE�a A�ntre un lucru E�i celA?lalt, A�ntre viaE�a ta cotidianA? E�i dimensiunea acestui sport. DacA? vei lupta, devino personajul sub care lupE�i, dar cA?nd nu eE�ti luptA?tor, fii o persoanA? normalA?.

Un cuvA?nt care sA? descrie ceea ce simE�i cA?nd eE�ti A�n ring: BinecuvA?ntare.

Estrellita, campioanA? naE�ionalA? a Consiliului Mondial de Lupte Libere (CMLL)

CA?E�i ani ai?

CA?E�i ani am?? Pot sA? nu spun.

Ok, de cA?E�i ani faci lupte libere?

Ah, aE�a mai bine! Sunt luptA?toare profesionistA? de 21 de ani.

Oamenii vin aici pentru a uita de stres, copiii pentru a-E�i vedea eroii, tu pentru ce lupE�i?

De micA? am visat la asta, la fel ca toE�i copiii (n.r. mexicani).Vedeam luptA?torii E�i mA? A�ncA?nta toatA? munca depusA? de ei, toate acrobaE�iile. CA?nd am A�nceput sA? mA? antrenez pentru luptele libere, mi-am dat seama cA? este multA� mai spectaculos decA?t credeam. E?i mult mai riscant. Dar am continuat pentru cA? A�mi plA?cea. Acum sunt aici, 21 de ani mai tA?rziu.

Ai avut vreun accident ?

Da, am avut multe accidente: am douA? E�uruburi A�n genunchi, mi-am rupt ligamentul, fisuri de oase nu mai zic, de trei ori mi-a ieE�it cotul de la locul lui, umA?rul mi-a fost E�i el dislocat o datA?.

MamA?! DupA? atA?te lovituri, nu te-ai gA?ndit sA? renunE�i?

Cred cA? atunci cA?nd mA? rA?nesc E�i mA? doare, atunci cA?nd din cauza unui accident ies din circuit pentru un timp, ca de exemplu o operaE�ie din cauza cA?reia nu am putut lupta un an jumate, mA? simt E�i mai legatA? de acest sport. Zic asta E�i pentru cA? sunt o femeie cA?reia nu A�i place sA? se lase A�nvinsA?, nici de cA?tre rivale E�i cu atA?t mai puE�in de o ranA?. De fiecare datA? cA?nd dau peste un obstacol, A�mi place sA? A�l depA?E�esc E�i sA? continui sA? fiu fericitA? prin intermediul luptelor. Asta e ceea ce mA? umple.

Cum A�E�i alegi costumul din ring?

Eu gA?ndesc designul costumelor mele, apoi A�i pasez ideile croitoresei mele. Dar da, A�ncerc sA? le dau o notA? sexi, A�nE�elegi? Ceva care sA? le placA? bA?rbaE�ilor, dar E�i copiilor, pentru cA? Estrellita este o luptA?toare care are public masculin, dar e adoratA? E�i de cA?tre mulE�i copii. Atunci e ceva de genul: pentru copii, dar E�i pentru taE�ii lor, aE�a cA? A�ncerc sA? mA? joc din cA?nd A�n cA?nd, sA? le dau un aer sexi, sA? fiu un pic diferitA?, fA?rA? sA? uit de lupta liberA?, care e o chestie serioasA? E�i durA?.

Ce simE�i atunci cA?nd sari peste corzi?

Atunci cA?nd fac un salt A�n afara ringuluia��de fapt, de cA?nd intru A�n ring, sunt A�ncA?rcatA? cu adrenalinA?, nervi, simt cA? fac pe mine, A�mi trosnesc degetele E�i mA? rog la Dumnezeu ca totul sA? iasA? bine. Asta pA?nA? cA?nd sunt sus E�i simt prima loviturA?. Atunci uit tot. De fiecare datA? cA?nd fac un salt A�n afara ringului, mA? urc pe a treia coardA?, zic ,,Doamne ajutA?!a�? E�i mA? arunc. Nu E�tiu dacA? voi cA?dea bine, nu E�tiu dacA? voi cA?dea pe rivalA?, nu E�tiu dacA? mA? voi lovi la aterizare. OdatA?, la un astfel de salt, mi-am dislocat E�oldul, fiindcA? am aterizat direct pe podea. La asta te expui. Dar meritA?. Pentru public, pentru dragostea lor, pentru aplauze, pentru toatA? energia pe care E�i-o transmit. Cred cA? ei vin pentru a vedea astfel de salturi, de aceea le fac.

Lupta liberA? A�nseamnA? E�i spectacol. ExistA? momente cA?nd te simE�i mai mult o actriE�A? decA?t o luptA?toare?

Asta nu. Cred cA? lupta liberA? A�nseamnA? E�i un pic de regie, dar asta fiindcA? A�ntruchipezi un personaj. DacA? persoanjul tA?u este o panterA?, A�n ring, tu trebuie sA? te transformi A�ntr-o panterA? E�i sA? te comporE�i precum una, fA?rA? a uita de luptA?. Asta A�nseamnA? cA? eu mereu sunt o luptA?toare-luptA?tore (veritabilA?), un pic jucA?uE�A?, dar cum A�E�i spuneam E�i eu, ca E�i colegii mei, ne pA?strA?m personajul din ring E�i atunci facem unele miE�cA?ri care sA? A�l A�ntruchipeze. AE�a A�E�i cA?E�tigi unicitatea E�i recunoaE�terea.

RUSH, cA?E�tigA?tor CMLL World Light Heavyweight, CMLL World Trios Champion E�i de 2 ori ,,Mexican National Trios Championa�?.A�LuptA?A� deA� 5 ani.

Cum ai ales acest sport?

Vin dintr-o familie de luptA?tori. Atunci cA?nd eram mic, A�n loc de jucA?rii, aveam un ring de lupte. Asta e moE�tenirea pe care am primit-o de la tatA?l E�i de la unchii mei, ei mi-au dat acest frumos sport E�i acum A�l am A�n sA?nge.

Cum de nu ai mascA??

FiecA?ruia dintre cei de aici le place un personaj, mulE�i poartA? mA?E�ti, dar eu A�mi pA?strez stilul, A�mi place sA? fiu un luptA?tor complet diferit. Cred cA? pentru a fi diferit, nu trebuie sA? porE�i mA?E�ti. MA? identific cu mine A�nsumi, sunt propriul personaj.

Ce simE�i atunci cA?nd eE�ti A�n ring?

O emoE�ie enormA?, trebuie sA? te controlezi 100%, pentru a mulE�umi lumea. CA? iese bine sau rA?u, A�ntr-un fel sau altul, urci acolo ca sA? cA?E�tigi inimi. Atunci cA?nd auzi aplauzele E�i toate ovaE�iile, E�tii cA? nu ai trecut nevA?zut. Cu asta te rA?splA?teE�te publicul.

Care e cea mai miE�to amintire pe care o ai dintr-o luptA??

AZn 2012 am ajuns A�n punctul maxim A�n care poate fi un luptA?tor, i-am cA?E�tigat pA?rulA�Terribilului.

Ai avut vreun accident grav?

Da, am avut ambii umeri dislocaE�i, genunchiul, de asemenea. Acum nu A�mi rA?mA?ne decA?t sA? trA?iesc cu durerea. Asta A�nseamnA? lupta liberA?: sA? A�nveE�i sA? trA?ieE�ti cu durerea.

DupA? toate accidentele astea nu te-ai gA?ndit sA? renunE�i?

Nu, din contrA?. Un accident te face mai puternic E�i mereu doreE�ti sA? te recuperezi repede pentru a te A�ntoarce A�n ring. Sunt E�i dA?E�i A�n care nu te odihneE�ti, chiar E�i cu leziunea, continui sA? lupE�i. De aceea, te duci dimineaE�a, la prA?nz E�i seara la salA?, pentru a-E�i fortifica corpul E�i a face faE�A? oricA?rei leziuni.

Ai timp sA? fii E�i altceva, nu doar un luptA?tor?

Acum, mulE�umesc lui Dumnezeu, sunt mai ocupat ca niciodatA? A�n cariera mea, dar totodatA? A�ncerc sA? duc o viaE�A? normalA? alA?turi de familia mea, alA?turi de soE�ie. Am un copil de 8 luni E�iA�cA?nd nu lupt, A�ncerc sA? A�i dedic lui tot timpul meu.

AZE�i doreE�ti ca E�i el sA? devinA? luptA?tor?

Sigur! A�sta e visul oricA?rui pA?rinte. La fel cum E�i tata E�i-a dorit asta pentru mine, E�i eu A�mi doresc acelaE�i lucru pentru fiul meu. Orice e bine, doar sA? nu-mi vinA? cA? A�i place sA? se joace cu pA?puE�ile.

Care e cheia pentru a fi un campion A�n luptele libere?

MultA? condiE�ie fizicA?, mentalA? E�i o bunA? tehnicA?.

Acum ai cea mai bunA? medalie, dupA? a lui Shocker. Ce urmeazA??

AZl voi desfiinE�a pe Shocker. Merg pA?nA? la capA?t. AZi voi arA?ta cA? acest puE�tan de 25 de ani, cum A�mi spune, A�l va umili A�n faE�a lumii. AE�a cum toatA? lumea E�tie: merg invincibil, el vine invincibil, deci este o luptA? A�ntre invincibili. SA? cA?E�tige cel mai bun! (Como todo el mundo sabe: Voy invicto, va invicto, entonces es una lucha entre invictos, y va a ganar el mejor.)

Lluvia

Lluvia (Ploaia) – 5 ani ca luptA?toare

De ce Lluvia?

Este un nume care mereu mi-a plA?cut, mi-aE� fi dorit sA? mA? numesc aE�a E�i, de aceea, am profitat atunci cA?nd mi-am ales aceastA? meserie.

CA?nd te-ai decis sA? devii luptA?toare?

PA?i, de cA?nd eram micA?, A�ntotdeauna am visat sA? fac lupte libere. Tata e luptA?tor, vin dintr-o familie de luptA?tori, de aceea mereu am avut contact cu acest sport. CA?nd am crescut am A�nceput sA? mA? antrenez, la A�nceput ca hobby, iar apoi am avut oportunitatea de a intra cu adevA?rat A�n ring E�i am ajuns aici.

Oamenii vin aici pentru a uita deA� stres, copiii pentru a-E�i vedea eroii, tu de ce lupE�i?

AE�a, ca un erou, un bun model. Oamenii din Puebla mereu au fost mari amatori de lupte libere, mereu ne-au primit foarte bine.

Ce te motiveazA? sA? te ridici dupA? o loviturA? puternicA??

Unele lovituri dor. Tare! Nu suntem din cauciuc, iar luptele libere sunt cA?t se poate de reale. De aceea, sunt dA?E�i cA?nd spui a�zgata, nu mai pot!a�?, dar apoi te gA?ndeE�ti la victorie, la faptul cA? trebuie sA? termini lupta, sA? foloseE�ti tehnici bune E�i sA? sA? dai tot.

Care e tehnica ta preferatA??

Se numeE�te Alejandrina, este tehnica prin care mi-am cA?E�tigat masca, dar E�i multe alte lupte. E foarte difA�cil sA? cA?E�tigi o mascA?, e nevoie de multA? muncA? E�i perseverenE�A?. Eu am cA?E�tigat-o pe a mea A�n 2009, A�n Guadalajara.

Din public, uneori pare regizata��

Nu, nu e aE�a. Lupta este realA? E�i mereu cA?E�tigA? cel mai bun.

Ai avut vreun accident grav?A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�

Am trei operaE�ii la genunchiul stA?ng. Deci, da, e real.

DupA? trei operaE�ii, nu ai simE�it cA? vrei sA? pui punct?

Da, am gA?ndit cA? gata, voiam sA? mA? retrag, dar e atA?t de mare dragostea pe care o am pentru luptele libere, A�ncA?t A�ncA? mA? E�ine aici.

Un cuvA?nt care sA? descrie ceea ce simE�i A�n ring: Fericire.

Andrada visează că hălăduieşte printr-un colţ dubios, îndepărtat de lume. Se trezeşte, îşi face bagajul, cumpără bilet dus şi dusă e.

2 comments

  1. Pingback: La lucha libre esta en la sangre | a piece of me-xico

  2. oana   •  

    f misto articolul, felicitari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *