AmA?rA�E�i la malu’ mA?rii

DacA? ai jucat vreodatA? Fallout E�i te-ai plimbatA�prin deE�ertulA�post-apocaliptic cu case din gunoaie E�i oameni care se luptA? pentru supravieE�uire, o sA? ai un deja-vu la marginea staE�iunii turistice Eforie.

Zona de relax a staE�iunii eA�un pA?ienjeniE� de strA?duE�e cu vile E�i pensiuni de familiE�ti, cu trandafiri A�nfloriE�i E�i restaurante de sindicaliE�ti (Economul, Briza MA?rii E�i tot aE�a).

DacA? ieE�i un pic din zona de confort E�i urci pe strada Alexandru cel Bun, se terminA? vilele E�i intri A�n Wasteland.A�Dintre ciulini E�i cA?iniA�apar A�n depA?rtare cA�teva bordeie improvizate E�i containere cu oameni, A�n jurul a douA? cratere pline cu gunoaie. AZi mai viziteazA? camioane care varsA? moloz A�n groapA?.

image00

Ne facem loc printre mA?rA?cini E�i dA?m peste un tip la bustul gol care face curat A�ntre niE�te table care au rolul de stA?nA?.A�

a�� Cum mai e viaE�a pe-aici?

a��A�E cum o vezi, meE�tere. AZn bA?legar pA�n’ la genunchi.

Tudor a fA?cut cancer, dar a reuE�it sA? scape. Fata lui e premiantA?. Pentru ea se zbate, ne repetA? din cinci A�n cinci minute.

Are vreo 60 de capre, moneda lui de schimb pentru orice. AZi trebuie o aprobare la primA?rie: taie un ied. AZi trebuie un permis de pescuit la judeE�: mai taie un ied.

image08

Problema lui e cA? n-are teren pe care sA? construiascA?.A�ToE�i banii pe care i-a fA?cut anul trecut i-a dat pe o rulotA?. Nu E�tie cA?t A�l mai lasA? proprietarul sA? stea aici.

AtA�ta timp cA�t are rulota A�E�i ia lucrurile E�i se duce unde vede cu ochii. ViseazA? sA? ajungA? la BotoE�ani. Undeva unde se terminA? geografia. SA? stea singur cu femeia A�n mijlocul pA?durii, sA? nu-l mai batA? nimeni la cap.

Au venit A�ntr-o noapte cu boldozerele, i-au somat de trei ori E�i-n douA? ore n-a rA?mas nimic. PlA�ngeau E�iganii de E�i se rupea inima. PlA�ngeau frate, E�i ploua de rupea. E?i ei A�n ploaie cu cA�te-un gemantan. E?i-a plouat, domn’e, o sA?ptA?mA�nA?. Nu puteau intra, nici ieE�i de-aici. Ai vA?zut ce bA?lE�i sunt pe drumurile astea. CA�nd plouA? e heleE�teu. E?i uite-aE�a au stat E�iganii A�n ploaie o sA?ptA?mA�nA?.

A venita�� cum le zice la A?E�tia, BBC-ul, de i-au filmat. A venit niE�te unii cu organizaE�ii de la BucureE�ti, din A?E�tia cu fondurile. Cu fotograf dupA? ei, E�i i-a luat de i-a A�ntors pe toate feE�ele pe E�iganii mei. I-a pus sA? se dezbrace, sA? mai mestece A�n ceaun E�i sA? mA?nA?nce cum mA?nA?ncA? ei. SA? parA? mai nasol, cA�nd nasol era demult deja.

image11

Aici locuiesc nouA? familii dintre cele evacuate acum doi ani de primA?rie. Se A�nghesuie A�n opt containere care mA?rginesc imensul crater al gropii de gunoi. Un covor E�i cA�teva rufe sunt A�ntinse la uscat. Gunoaiele duse de vA�nt sunt peste tot A�n jurul nostru. La cA�teva sute de metri se vede marea.

A�A� SunteE�i de la BucureE�ti, de la Marius, nu? El v-a trimis. Hai sA? vA? facem o cafeluE�A?.

Marius e un fel de protector al acestor amA?rA�E�i. AZi ajutA? periodic cu bunuri E�i A�n relaE�ia cu primA?ria.

Containerele le-au adus de la ONGA�de pe la BucureE�ti, donaE�ie de prin Canada, ne zic mA�ndri bA?ieE�ii. A�HaideE�i sA? intraE�i sA? vedeE�i ce curat e la mine, A�mi zice Murat, unul dintre bA?ieE�i, singurul care a avut bani E�i acte sA? plece afarA?.

image07

E?i-a fA?cut buletin la Tuzla, pentru cA? acolo e mai prietenoasA? primA?ria. Restul au buletine provizorii valabile trei luni sau n-au niciun act, deE�i sunt nA?scuE�i A�n Eforie. Trebuie sA? se prezinte periodic pentru a fi luaE�i A�n evidenE�A?. Majoritatea romilor cu care am vorbit au reflexul sA? E�i arate actele din prima pentru a rupe din neA�ncredere.

Niciunul negru, din A?E�tia ca noi, nu-i lA?sat sA? intre A�n PrimA?rie. Nu e glumA?. E ordin de sus, ne opreE�te paza la intrare, se uitA? pe camerA?, vA?d cA? suntem noi E�i ne opresc. DacA? eram A�mbrA?caE�i la costum oameni de afaceri alta era situaE�ia, imediat ne primea. E?i uite-aE�a a rezolvat primaru treaba cu noi. La fel E�i blocurile ANL. Nici un E�igan de-al nostru n-a prins vreun loc. Nici nu se discutA?, sunt date de mult.

Nu doar primA?ria ori ANL-ul sunt de neatins pentru romii din Eforie:

Pe plajA? s-a dat ordin, niciun E�igan n-are voie, cA? sperie turiE�tii E�i nu mai merge treaba, A�mi povesteE�te Murat.

Uite, era o vreme cA�nd ne lA?sa sA? vindem porumb. DouA? luni pe an fA?ceam niE�te bani pentru copii. Nu zic cA? E�i atunci plA?team A�n mA�nA? cA�te 20 de lei pe zi ca sA? putem face asta. Acum, gata E�i cu asta, e o firmA? a nu-E�tiu-cui care are doar ea voie sA? vA�ndA? porumb A�n Eforie. DacA? te riE�ti E�i A�ncerci totuE�i sA? dai, A�E�i dau amendA?, E�i le convine sA?-E�i dea. CA?-E�i dA? 5 milioane, tu n-ai cum s-o plA?teE�ti, E�i-E�i blocheazA? ajutorul social de 160 pe lunA?. Nici nu E�tii cum s-o dai. Acum nici pe acela nu l-am primit de trei luni cA? ne-au zis cA? nu-s bani de la Guvern.

AcelaE�i lucru s-a A�ntA�mplat E�i cu cealaltA? sursA? de venit a�� strA�nsul peturilor. Acum e o firmA? din ConstanE�a care se ocupA? cu asta, iar poliE�ia A�i amendeazA? dacA? A�i prinde cu cA?ruE�a pe drumuri publice.

image05

 

O femeie mA? cheamA? sA? mA? A�ntrebe dacA? nu mA? uit la Bahar, pe Kanal D, cA? se dA? acum A�n reluare. AZmi aratA? cu degetul cum e organizat fiecare centimetru din container, mai ales noaptea, cA?nd stau aici 6-7 oameniA�a��A�cA?teodatA? dorm pe jos, mai rar afarA?,A�cA? suntA�animale care vin la groapA?.

Femeia viseazA? laA�o casA?:

De aici pornesc toate. O casA? cu douA? camere E�i-o baie A�n care sA? nu ne temem cA? noaptea intrA? E�obolanii peste noi. O casA? a noastrA?. Acum stA?m opt persoane, adicA? eu cu soE�ul E�i E�ase copii A�n 15 metri pA?traE�i, cA�t are containerul. E?i nici A?E�tia nu-s ai noE�tri, cA? n-avem nicio siguranE�A? cA? dupA? alegeri containerele astea nu le urcA? cu tot cu noi A�ntr-o noapte E�i le mutA? A�n altA? parte.

image04

Femeia areA�nouA? copii E�i A�l aE�teaptA? pe-al zecelea.A�Mai face copii ca sA? aibA? cu ce sA?-i alA?pteze pe A?ia mici. “PA?i pe A?sta A�ultimul l-am nA?scut aici, cA? nu mai puteam merge pA?nA? acolo. Mai ales cA?nd plouA?, nu mai ieE�im de aici. Salvarea nu vine aici mai niciodatA?.”

Ne luA?m rA?mas bun de la noile noastre cunoE�tinE�e E�i copii ne conduc spre de cealaltA? parte a gropii de gunoi.A�

image06

AZn celA?lalt capA?t mai stau vreo 40 de suflete fA?rA? buletin. TrA?iesc E�i mai prost decA�t primii. CA�teva bordeie amenajate din tablA?, bucA?E�i de lemn E�i pA�nzA?.

Unul dintre copii ne aratA? sursa lor de apA?, sub o bucatA? de placaj.

 

image13 copy

Ne A�ntoarcem A�n centrul oraE�ului. La 150 de metri de primA?rie e fosta E�coalA? internat Carmen Sylva. O clA?dire istoricA?, un imens conac boieresc, astA?zi cu bulinA? roE�ie. Aici au fost mutaE�i a�?provizoriua�? ceilalE�i romi evacuaE�i ilegal A�n 2013.

Din spusele localnicilor, casa aparE�ine unui influent om de afaceri local, la fel ca multe pensiuni E�i hoteluri din Eforie. Fiind monument istoric, nu poate fi dA?rA�matA? A�ncA?, dar se dA?rA?mA? E�i singurA?.A�AZntre timp, vreo 30 familii E�i vreo 30 de pisici au fost instalate aici provizoriu.A�

E totuE�i mai bine decA?t la containere.A�MA?car sunt A�n oraE�, unii mai lucreazA?, mai pleacA? din E�arA?a�� se descurcA?. Stau fA?rA? acte A�n cA?min, fiecare cum a apucat. Nu plA?tesc utilitA?E�i, nici n-au cum fA?rA? acte.

image09

CA?nd intri A�n clA?direa fostului internat E�colar te izbeE�te mirosul de mucegai care se A�ntinde pe scA?ri, balustradA? E�i pereE�ii de sus. Pe coridoare nu vezi mai nimic, doar uE�i A�n stA?nga E�i dreapta A�nchise cu lacA?te. ToatA? lumea A�E�i gA?seE�te de lucru pe-afarA? ca sA?A�nu stea A�n mirosul A�nE�epA?tor.

O doamnA? ne A�ntA�mpinA? prietenos E�i din vorbA?-n vorbA? ne aratA? istoricul medical al copilului ei. A fA?cut astm din cauza mucegaiului din interior E�i a stat mai mult A�n spital decA?t la E�coalA?. Ne aratA? baia E�i o camerA? alA?turatA?. Nu putem sta mai mult de cinci minute din cauza mirosului acru E�i foarte A�nE�epA?tor din nA?ri. ToE�i pereE�ii sunt plini de igrasie E�i decorul e un alt joc video post-apocaliptic.

image02

Locuitorii fostului pension povestesc de o fostA? ministrA? a EducaE�iei care le-a adus caiete studenE�eE�ti A�n timp ce ei stA?teau A�n ploaie. Nici nu prea E�tiu sA? scrie, oricum.A�

De cA?rE�i duceam noi lipsA?, A�n rest aveam de toate, rA�de unul dintre liderii grupului.

image03

Un sentiment greu de neputinE�A? ne apasA? pe toE�i.

Nu sunt A�n stare sA? trag concluziiA�dupA? ce-am vA?zut la Eforie. Sunt niE�te oameni cA?rora li s-a suspendat pe termen nelimitat umanitatea.

AZntre timp noi scriem E�i facem POSDRU-uri E�i mai nou POCU-uri, ne bucurA?m de cappucino la 10 lei, A�n timpul liber ne mai luA?m E�i E�ara A�napoi. E?i dacA? tot e despre POCU-uri, aceE�ti oameni nici mA?car nu pot fi obiectul acestor proiecte. Un curs de calificare, sau A�nvA?E�area unui meserii nu-i vizeazA? pentru cA? mai nimeniA�n-are cele 8 clase obligatorii pentru a A�ncepe un astfel de program. A�Ei sunt o mA?sea stricatA? pentru legile, instituE�iile E�i primA?riile noastre.


PS: Primarul care i-a demolat a pierdut alegerile, iar pe 1 iunie Romii din Agricola au cA�E�tigat A�n instanE�A? dreptul la locuinE�e sociale, iar judecata a decis cA? evacuarea E�i demolarea locuinE�elor acestora a fost ilegalA?. Niciunul dintre ei nu E�tia despre aceastA? decizie.

AZntre timp sezonul estival A�ncepe la Eforie, tomberoanele de gunoi tricolore A�i aE�teaptA? pe miile de familiE�ti.

PlajA?, varA? E�i relax.


Text: Dinu GuE�u, Andrada Nimu, Sebastian Esoc
Fotografie: Dinu GuE�u
Au contribuit: Sergiu SbA?rcea, Vlad Ursulean

CiteE�te E�i reportajul Ultimii balbuzuci din Eforie, dinA�zilele de dupA? evacuare.

doctorand în antropologie. Interese: culturi populare, subculturi și triburi, consum și opulență

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *